Usilujeme o to, aby každá nezisková organizace na celém světě měla přístup k technologiím a znalostem, které jí umožní naplno využívat svého potenciálu.

Zaregistrujte svou neziskovou organizaci a získejte IT dary od společností Microsoft, Zoner, SAP a Cisco pouze za administrativní poplatek, který je zlomkem běžné tržní ceny.