Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se již podeváté na Dni pro neziskové organizace sešlo na 70 představitelů neziskových organizací z celé České republiky působících v nejrůznějších oblastech. Zúčastnily se ekologicky či kulturně zaměřené organizace, jakož i organizace poskytující sociální služby nebo pracující s mládeží. Akce proběhla v prostorách sídla Microsoft ČR.

    

Hlavními tématy letošního Dne pro neziskové organizace byly cloudové služby, Office 365 a Azure. Úvodní řeč přednesla již tradičně Lenka Čábelová z Microsoft, která označila české neziskové organizace za „jedny z nejprogresivnějších a ve velké míře využívající cloudové služby pro efektivnější spolupráci“. O tom svědčí také fakt, že již 30 organizací využívá cloudové řešení Azure, jež je výhodně pro neziskový sektor v nabídce teprve půl roku.

O tom, co právě Azure přináší neziskovým organizacím, hovořil zástupce společnosti Microsoft Dalibor Kačmár na první přednášce, po níž následovala případová studie využití této platformy. Před obědem pak proběhlo vyhlášení druhého ročníku soutěže Microsoft NGO Awards, jejíž vítězové poté přednesli každý krátkou prezentaci svých příběhů a technologických řešení.

V odpolední části si účastníci mohli vybrat z celé řady paralelních přednášek a seminářů, které měli za cíl poskytnout hlubší vhled do jednotlivých aplikací a služeb nebo ukázat jejich praktické využití. Své znalosti a zkušenosti na akci představili a sdíleli odborníci jak z komerční sféry (Microsoft, Cloudiga), tak přímo z neziskových organizací (The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, Sdružení VIA, vítězové Microsoft NGO Awards).

Děkujeme všem za účast a aktivní zapojení a už se těšíme na příští ročník!ZDE naleznete prezentace z akce
(složku budeme průběžně doplňovat).

ZDE si můžete prohlédnout fotografie z celého dne.

ZDE najdete kompletní program akce

...a pokud jste se zúčastnili, budeme rádi a velmi nám pomůže, pokud vyplníte HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ.

Akci pořádá společnost Microsoft ve spolupráci se Sdružením VIA, z. ú. v rámci programu TechSoup.
Partnery akce jsou Nadace VIA, společnost Economia a Nadace Neziskovky.cz. 

 

 

                            
                            

 

Více o předchozích ročnících naleznete níže: