O nás

TechSoup Česká republika rozvíjí technologické kapacity neziskových organizací a veřejných knihoven v České republice, a to zajištěním přístupu k softwaru, hardwaru, IT službám a souvisejícímu vzdělání, díky čemuž mohou tyto organizace efektivněji a snadněji dosahovat svých cílů a naplňovat svá poslání.

Naše poslání naplňujeme především zprostředkováním darů a zvýhodněných nabídek softwaru, hardwaru a IT služeb neziskovým organizacím a to od předních českých a zahraničních IT společností. Skrze TechSoup Česká republika jsou nabízeny dárcovské a zvýhodněné programy společností AdobeAmazon Web Services, Autodesk, Bitdefender, Box, Cisco, Compuritas, Microsoft, O & O SoftwareSymantec, Tableau a Zoner. Tuto nabídku se snažíme stále rozšiřovat. TechSoup zajišťuje ověření neziskových organizací a jejich nároku na účast v jednotlivých dárcovských a zvýhodněných programech (dle kritérií programů jednotlivých společností), vyřízení žádostí o dar či slevu s danou společností, včetně zajištění potřebných účetních a jiných dokladů, a také rozeslání instrukcí k získání požadovaného produktu.

S dalšími významnými společnostmi spolupracujeme formou poskytování pouze ověřovacích služeb, kde zbytek procesu si partnerská společnost vyřizuje sama. Mezi takovéto partnery patří Google či Microsoft s nabídkou Office 365 pro neziskové organizace a Azure pro neziskové organizace nebo také Airbnb s nabídkou společensky prospěšných zážitků.

Své poslání dále naplňujeme pořádáním vzdělávacích akcí - například ve spolupráci se společností Microsoft každoročně přípravujeme Den pro neziskové organizace, pořádáme webináře a další aktivity. Informujeme také o dalších zajímavých nabídkách a projektech na poli IT pro neziskové organizace a ve spolupráci s dalšími subjekty vytváříme nové nabídky a projekty.

Program TechSoup Česká republika zaštiťuje a realizuje nezisková organizace - Sdružení VIA, z. ú. (IČ: 27013812, DIČ: CZ27013812, adresa: Dělnická 1324/9, Praha 7, 170 00). Sdružení VIA je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací TechSoup Global Network, které společně nabízejí program TechSoup v téměř všech zemích světa.

Provoz programu je převážně zajišťován z administrativních poplatků. Zprostředkování nabídek je zpoplatněno, nejčastějším modelem je pevná výše administrativního poplatku za jednu licenci či za jednoho uživatele. Výše těchto poplatků je určována ve spolupráci s poskytovatelem daného produktu a to tak, aby odpovídala 5 - 20% běžné tržní hodnoty. Nabídka vždy odpovídá celosvětovému pravidlu TechSoup, že se musí jednat o nejvýhodnější nabídku daného produktu dostupnou neziskovým organizacím. U partnerů, kteří poskytují své produkty ve více než jedné zemi v rámci sítě TechSoup Global Network, je výše poplatku vždy stejná v každé zemi (s rozdílem povinných daní, v České republice je k poplatku vždy připočítáváno DPH).

Rozvojové, vzdělávací a další aktivity jsou případně kofinancovány jinými zdroji - dary, granty od spolupracujích společností či organizací, sponzory apod.

Roční přehledy

      2017

      2016

      2015

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

3 448

registrovaných neziskovek

340 566 586 Kč

hodnota darovaného IT

38 536

darovaných licencí a hardwaru