Amazon Web Services - Často kladené dotazy

Co je Amazon Web Services?

Amazon Web Services (AWS) je bezpečná platforma s cloudovými službami, která nabízí výpočetní výkon, databázové úložiště, hosting a další funkce, jejichž smyslem je pomoci firmám škálovat a růst.

Zjistěte o AWS víc. Pokud nemáte s AWS ještě žádné zkušenosti nebo si chcete prohloubit znalosti o jejich službách, shlédněte AWS úvodní videa, laboratoře a případové studie neziskových organizací.

Co je AWS Kreditní program pro neziskové organizace?

AWS Kreditní program pro neziskové organizace poskytuje AWS propagační kredity, jejichž smyslem je umožnit neziskovým organizacím implementovat cloudová řešení k realizaci jejich poslání a cíle bez nutnosti investovat do fyzické infrastruktury.

AWS udělí ve spolupráci s TechSoup Česká republika grant 2 000 USD v kreditech oprávněným organizacím během fiskálního roku (od 1. července to 30. června). Organizace mohou uplatnit tyto kredity při úhradě poplatků za užívání AWS cloudových služeb na vyžádání, dostupných dle regionů. AWS kredity nejsou platné pro Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, registraci nebo přenos doménového jména Amazon Route53 nebo jakýkoli poplatek předem za jakoukoli službu.

AWS neziskovým organizacím umožňuje vyhnout se velkým investicím do hardwarového vybavení a neplýtvat časem a zbytečným úsilím ke správě tohoto hardwaru. Organizace naopak získají správný typ a objem výpočetní síly, kterou potřebují pro výkonné fungování jejich organizace a která jim umožní zaměřit se výhradně na jejich poslání.

Seznamte se s činností, kterou Amazon Web Services globálně vyvíjí s cílem asistovat neziskovému sektoru.

Je moje organizace oprávněná k účasti v AWS Kreditním programu pro neziskové organizace?

Navštivte stránku s informacemi pravidlech a podmínkách programu, kde zjistíte víc o oprávněnosti vaší organizace účastnit se tohoto programu.

Co je Amazon Free Tier (zkušební verze zdarma)?

AWS nabízí kromě AWS Kreditního programu pro neziskové organizace také AWS Zkušební verzi zdarma všem novým klientům po dobu 12 měsíců od registrace organizace. AWS Free Tier (zkušební verze zdarma) není součástí AWS Kreditního programu. Noví klienti mohou v rámci této nabídky získat přístup k jistým AWS službám a využívat je až do určitého limitu zcela zdarma. AWS Free Tier (Zkušební verze zdarma) je dostupná pouze pro jeden AWS účet v rámci jedné organizace.

AWS potenciálním příjemcům grantu doporučuje zaregistrovat se do AWS Free Tier (zkušební verze zdarma) a teprve poté zažádat o tuto nabídku. Důležitá poznámka: udělené AWS kredity neobnovují 12měsíční lhůtu přístupu k AWS Free Tier (zkušební verzi zdarma).

Většina organizací zpravidla použije jak AWS Kreditní program pro neziskové organizace, tak AWS Free Tier (zkušební verzi zdarma). Tato kombinace neziskovým organizacím umožňuje využívat AWS cloudovou infrastrukturu na bázi předplacených služeb k hostování webových stránek a získávání finanční pomoci k nákupu softwaru, k úschově a analýze dat a k vývoji nových systémů.

Proč k žádosti o tento grant potřebuji AWS účet?

Přijímací organizace musí disponovat platným ID AWS účtem se jménem organizace uvedeným v poli Jméno účtu, aby mohla zažádat o kredity.

Jestliže organizace nemá AWS ID účet, musí se zaregistrovat a vytvořit si AWS účet a teprve poté zažádat o grant.

K otevření AWS účtu je nutná platební karta.

Jak dlouho mohu používat kredity?

Kredity jsou platné pouze 12 měsíců od okamžiku jejich připsání k AWS účtu. Pokud nejsou uplatněny ve lhůtě 12 měsíců, jejich platnost vyprší.

Co se stane, uplatním-li všechny své kredity nebo jestliže vyprší jejich platnost?

Po uplynutí 12 měsíců nebo uplatnění všech kreditů budou všechny použité služby účtovány dle standardních sazeb z platební karty spojené s vaším AWS účtem.

AWS organizacím doporučuje využít monitorovací službu Amazon CloudWatch k nastavení tzv. Billing alert, který upozorní na vzniklé platební závazky a umožní tak vyhnout se nečekaným finančním výdajům.

Mohu si zažádat o obnovení grantu po prvním roce?

Organizace mohou požádat o grantu ve spolupráci s TechSoup Česká republika během fiskálního roku (od 1. července to 30. června) a obdržet tak další kredity.

Může se stát, že moje žádost o grant bude zamítnuta až po zaplacení administrativního poplatku?

Ne. Podat žádost o grant, a tudíž zaplatit administrativní poplatek bude umožněno pouze organizacím, které jsou způsobilé k obdržení grantu.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru