Amazon Web Services - Pravidla a podmínky

Omezení: 
 • Množství: Organizace mohou zažádat o grant v hodnotě 2 000 USD v AWS kreditech během fiskálního roku (od 1. července to 30. června).
 • Rozpočet: pro žádosti o grant AWS nejsou organizace nijak omezeny výší svého rozpočtu.
 • Pouze pro neziskové organizace: nabízený produkt je dostupný pouze pro oprávněné neziskové organizace a veřejné knihovny podle pravidel programu TechSoup.
 • Neoprávněné typy organizací: veřejné mateřské školy, základní školy a střední školy, vyšší odborné školy, univerzity, obchodní školy. Tyto organizace však mohou splňovat podmínky pro
  AWS Vzdělávací program.
 • Podmínky služby: organizace, které žádají o grant, musí souhlasit s
  Obecnými zásadami a podmínkami AWS Kreditního programu pro neziskové organizace.
 • Účast v dotazníkovém šetření: organizace, které zažádaly o grant, musí souhlasit s účastí v dotazníkovém šetření, které jim bude zasláno poté, co grant obdrží.
 • Antidiskriminační politika: organizace, která obhajuje, podporuje nebo praktikuje diskriminaci na základě věku, etnického původu, pohlaví, národnosti, zdravotního postižení, rasy, vzhledu, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo socioekonomického statusu není oprávněná účasti na tomto programu a využití nabídky. Organizace musí být schopná a ochotná doložit, že nediskriminuje na základě žádné z uvedených charakteristik, aby mohla obdržet tento grant
 • Případová studie: přijímající organizace musí být schopná a ochotná poskytnout společnosti AWS informace potřebné k vytvoření případové studie.
 • Udělení kreditu:

  • Kredity z tohoto programu budou uděleny pouze oprávněným organizacím, nikoliv jednotlivcům.
  • Přijímající organizace nemůže převést nebo prodat své kredity.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru