Benevity

Sdružení VIA a TechSoup uzavřely partnerství se společností Benevity, lídrem v oblasti podpory firemního dárcovství, aby neziskovým organizacím na celém světě umožnily přístup k darům od organizací a jejich zaměstnanců/kyň. Řada firem svým zaměstnancům/kyním doporučuje podporovat neziskové organizace finančními prostředky i dobrovolnictvím a nabízí darované obnosy znásobit a doručit prostřednictvím systému Benevity.

Platforma Benevity ve své globální databázi eviduje přes 2 miliony neziskových organizací a umožňuje z nich zaměstnancům/kyním v rámci firemního dárcovství otevřeně vybírat. Pomocí Benevity lze aktuálně podpořit klienty ve více než 200 zemích světa, v 15 jazycích a 7 měnách.

Když je nezisková organizace nominována na podporu a vyplní si profil u společnosti Benevity, může získat tyto druhy podpory:

 • grant
 • dar v místní měně
 • dobrovolnické člověkohodiny

Jak mám po nominaci dokončit svou registraci u Benevity?

Pokud jste dostali e-mail s pozvánkou k registraci u TechSoup Česká republika pro potřeby portálu Benevity, znamená to, že si někdo ze zaměstnanců/kyň některého z firemních klientů Benevity přeje aktivně podpořit Vaši organizaci. Po dokončení registrace u TechSoup Česká republika získá  Vaše organizace oprávnění nejen pro granty prostřednictvím Benevity, ale také pro darované a zlevněné softwarové licence prostřednictvím TechSoup Česká republika.

Postup

 1. Registrace/aktivace vašeho účtu u TechSoup Česká republika.
  • Pokud ještě nemáte účet - registrujte se. Registrace Vaší organizace u TechSoup Česká republika je první krok k propojení oprávněného uživatele s profilem Vaší organizace na portálu Benevity Causes.
  • Pokud již svůj účet u TechSoup Česká republika, pak už v tuto chvíli máte účet u Benevity. Stačí si o něj přihlásit!
 2. Použijte ověřovací kód, zaslaný Vašemu autorizačnímu činiteli: Připojíte se tak k nově vytvořenému účtu Vaší organizace na portálu Benevity Causes.
 3. Řada klientů požaduje, aby neziskové organizace potvrdily čestným prohlášením, že splňují obecné podmínky oprávněnosti, aby se mohly zapojit do jejich dárcovských a matchingových programů. 
 4. Dokončete své ověření: Řada klientů požaduje, aby neziskové organizace potvrdily čestným prohlášením, že splňují obecné podmínky oprávněnosti, aby se mohly zapojit do jejich dárcovských a matchingových programů. 
 5. Zaregistrujte se k elektronickým platbám (EFT): Abyste mohli získat znásobené prostředky, musíte být schopni přijímat elektronické platby.
 6. Zkompletujte svůj profil: Do polí Popis organizace (Charity Description) a Stručné shrnutí (Short Summary) ve svém profilu můžete vyplnit svůj původní obsah. Také můžete nahrát své logo.

Svou organizaci můžete u společnosti Benevity kdykoli zdarma zaregistrovat a to i v případě, že jste nebyli pozváni e-mailem. Dokud Vás ovšem některá z partnerských firem nenominuje ke svému korporátnímu dárcovství, nebude pro vás v tuto chvíli finanční podpora k dispozici.


Další informace k registraci organizace u TechSoup Česká republika najdete na této stránce: https://www.techsoup.cz/proces_registrace.


Další informace o dokončení procesu registrace u Benevity najdete na stránce Nápověda na portálu Benevity Causes.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru