Sdružení VIA a TechSoup uzavřely partnerství se společností Benevity, lídrem v oblasti podpory firemního dárcovství, aby neziskovým organizacím na celém světě umožnily přístup k darům od organizací a jejich zaměstnanců/kyň. Řada firem svým zaměstnancům/kyním doporučuje podporovat neziskové organizace finančními prostředky i dobrovolnictvím a nabízí darované obnosy znásobit a doručit prostřednictvím systému Benevity.

Platforma Benevity ve své globální databázi eviduje přes 2 miliony neziskových organizací a umožňuje z nich zaměstnancům/kyním v rámci firemního dárcovství otevřeně vybírat. Pomocí Benevity lze aktuálně podpořit klienty ve více než 200 zemích světa, v 15 jazycích a 7 měnách.

Když je nezisková organizace nominována na podporu a vyplní si profil u společnosti Benevity, může získat tyto druhy podpory:

 • grant
 • dar v místní měně
 • dobrovolnické člověkohodiny

Jak mám po nominaci dokončit svou registraci u Benevity?

Pokud jste dostali e-mail s pozvánkou k registraci u TechSoup Česká republika pro potřeby portálu Benevity, znamená to, že si někdo ze zaměstnanců/kyň některého z firemních klientů Benevity přeje aktivně podpořit Vaši organizaci. Po dokončení registrace u TechSoup Česká republika získá  Vaše organizace oprávnění nejen pro granty prostřednictvím Benevity, ale také pro darované a zlevněné softwarové licence prostřednictvím TechSoup Česká republika.

Postup

 1. Registrace/aktivace vašeho účtu u TechSoup Česká republika.
 • Pokud ještě nemáte účet - registrujte se. Registrace Vaší organizace u TechSoup Česká republika je první krok k propojení oprávněného uživatele s profilem Vaší organizace na portálu Benevity Causes.
 • Pokud již svůj účet u TechSoup Česká republika, pak už v tuto chvíli máte účet u Benevity. Stačí si o něj přihlásit!
 • Použijte ověřovací kód, zaslaný Vašemu autorizačnímu činiteli: Připojíte se tak k nově vytvořenému účtu Vaší organizace na portálu Benevity Causes.
 • Řada klientů požaduje, aby neziskové organizace potvrdily čestným prohlášením, že splňují obecné podmínky oprávněnosti, aby se mohly zapojit do jejich dárcovských a matchingových programů. 
 • Dokončete své ověření: Řada klientů požaduje, aby neziskové organizace potvrdily čestným prohlášením, že splňují obecné podmínky oprávněnosti, aby se mohly zapojit do jejich dárcovských a matchingových programů. 
 • Zaregistrujte se k elektronickým platbám (EFT): Abyste mohli získat znásobené prostředky, musíte být schopni přijímat elektronické platby.
 • Zkompletujte svůj profil: Do polí Popis organizace (Charity Description) a Stručné shrnutí (Short Summary) ve svém profilu můžete vyplnit svůj původní obsah. Také můžete nahrát své logo.
 • Svou organizaci můžete u společnosti Benevity kdykoli zdarma zaregistrovat a to i v případě, že jste nebyli pozváni e-mailem. Dokud Vás ovšem některá z partnerských firem nenominuje ke svému korporátnímu dárcovství, nebude pro vás v tuto chvíli finanční podpora k dispozici.

  Další informace k registraci organizace u TechSoup Česká republika najdete na této stránce: https://www.techsoup.cz/proces_registrace.

  Další informace o dokončení procesu registrace u Benevity najdete na stránce Nápověda na portálu Benevity Causes.