Bitdefender - Pravidla a podmínky

Omezení: 
 • Množství: organizace může zažádat maximálně o 50 uživatelských licencí během jednoho fiskálního roku (1. červenec až 30. červen). Množstevní limit může být vyčerpán buď v rámci jednoho produktu nebo rozdělen mezi více produktů.
 • Rozpočet: roční rozpočet žádající organizace nesmí přesáhnout 1,4 miliónů USD (cca 34 miliónů Kč).
 • Pouze pro neziskové organizace a knihovny: nabízený produkt je dostupný pouze pro oprávněné neziskové organizace a veřejné knihovny podle pravidel programu TechSoup. Veřejné knihovny musejí být uvedeny v rejstříku veřejných knihoven na Ministerstvu kultury České republiky.
 • Neoprávněné typy organizací: následující typy organizaci NEJSOU oprávněné žádat o produkty v tomto programu:
  • Veřejné mateřské školy, základní školy a střední školy
  • Vyšší odborné školy
  • Univerzity
  • Obchodní školy
  • Některé sportovní, atletické a společenské kluby
  • Legislativní a politické organizace
  • Organizace usilující o ovlivnění veřejného mínění
 • Pravidla a podmínky: organizace, které žádají o produkty Bitdefender musí souhlasit se všemi souvisejícími podmínkami služeb.
 • Antidiskriminační politika: organizace, která obhajuje, podporuje nebo praktikuje diskriminaci na základě věku, etnického původu, pohlaví, národnosti, zdravotního postižení, rasy, vzhledu, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo socioekonomického statusu není oprávněná účasti na tomto programu a využití nabídky. Organizace musí být schopná a ochotná doložit, že nediskriminuje na základě žádné z uvedených charakteristik.
 • Případová studie: přijímající organizace musí být schopná a ochotná poskytnout společnosti Bitdefender informace potřebné k vytvoření případové studie.
 • Distribuce produktů:
  • Produkty budou v rámci tohoto programu distribuovány pouze oprávněným organizacím, nikoli jednotlivcům.
  • Přijímající organizace nemůže produkty Bitdefender jakkoliv převádět či prodávat.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 375

registrovaných neziskovek

426 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

48 883

zprostředkovaných licencí a hardwaru