admin's blog

Softwarové dary - Windows 8 jsou nyní k dispozici v rámci Techsoup Česká republika!!

Windows 8 je tady! Oprávněné neziskové organizace a knihovny tak mohou nyní požádat o dary – Upgrade verze Windows 8 Professional a Enterprise prostřednictvím programu Techsoup Česká republika, díky kterému mohou české neziskovky získat softwarové i hardwarové dary od předních IT hráčů.

Global Cloud Report - Shrnutí výsledků průzkumu o stavu technologií a cloudových řešení v neziskovém sektoru

Technologie Cloudových řešení a komunita NNO

V roce 2012 provedla organizace TechSoup Global (mj. ve spolupráci s pobočkou v ČR - programem Techsoup Česká republika) průzkum mezi nestátními neziskovými organizacemi po celém světě za účelem lepšího porozumění současnému stavu jejich technologické infrastruktury a mapování budoucích plánů pro přijetí cloudových řešení.

Ohlédnutí za Dnem pro neziskové organizace (7.6.2012) - prezentace, fotografie,...

 

Výhled na Karlův most a Pražský hrad? Ano, tento pohled se naskýtal účatníkům semináře - Den pro neziskové organizace. Jedná se však pouze o malý zlomek z této akce...

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 649

registrovaných neziskovek

462 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

52 838

zprostředkovaných licencí a hardwaru

Kontakt

Sdružení VIA, z. ú.
Dejvická 306/9
160 00 Praha 6 – Dejvice

E: podpora@techsoup.cz
T: +420 774 000 985

Prosíme, volejte mezi 9:00 a 17:00.

Sledujte nás na Instagramu