Box - Pravidla a podmínky

Omezení: 
 • Darovaný produkt je určen pouze pro oprávněné organizace nikoliv pro jednotlivce.
 • Organizace může zažádat o tento produkt pouze jedenkrát.
 • Dar nemůže být využit k obnovení stávajícího předplatného služby Box.
 • Pro žádosti o předplatné Box nejsou organizace nijak omezeny výší svého rozpočtu.
 • Nabízený produkt je dostupný pouze pro oprávněné neziskové organizace a veřejné knihovny podle pravidel programu TechSoup. Veřejné knihovny musejí být uvedeny v rejstříku veřejných knihoven na Ministerstvu kultury České republiky.
 • Následující typy organizací nejsou oprávněné žádat o produkt Box:
  • vzdělávací instituce včetně základních, středních a vysokých škol,
  • nemocnice a další zdravotnická zařízení, organizace operující se zdravotním pojištěním či plánováním, a pod.,
  • družstevní záložny a další peněžní unie,
  • vládní agentury,
  • organizace zabývající se poradenstvím či monitorováním půjček a dalších finančních produktů,
  • zaměstnanecké nebo členské organizace.
 • Přijímající organizace musí být schopná a ochotná poskytnout společnosti Box informace potřebné k vytvoření případové studie.
 • Organizace, která obhajuje, podporuje nebo praktikuje diskriminaci na základě věku, etnického původu, pohlaví, národnosti, zdravotního postižení, rasy, vzhledu, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo socioekonomického statusu není oprávněná účasti na tomto programu a využití nabídky. Organizace musí být schopná a ochotná potvrdit, že nediskriminuje na základě žádného z výše uvedených znaků, aby mohla využít nabídky.
 • Produkty Box.org nemohou být převedeny na jinou organizaci ani přeprodány.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru