Global Cloud Report - Shrnutí výsledků průzkumu o stavu technologií a cloudových řešení v neziskovém sektoru

Technologie Cloudových řešení a komunita NNO

V roce 2012 provedla organizace TechSoup Global (mj. ve spolupráci s pobočkou v ČR - programem Techsoup Česká republika) průzkum mezi nestátními neziskovými organizacemi po celém světě za účelem lepšího porozumění současnému stavu jejich technologické infrastruktury a mapování budoucích plánů pro přijetí cloudových řešení.

Průzkum proběhl mezi 10.500 respondenty v 88 zemích. Za organizaci TechSoup jsme velmi rádi, že můžeme přidat tato data mezi rozvíjející informační zdroje pro NNO, ale i všechny ostatní, kdo je podporují.

Co bylo průzkumem zjištěno?

Nevládní organizace používají Cloud.
90% respondentů po celém světě uvádí využití cloudových řešení, od "jednoduchých" služeb jako je e-mail a sociální sítě, k "složitějším" službám jako jsou databáze a Web konference.

Cloudová řešení naráží v neziskovém sektoru na překážky.
Díky průzkumu bylo zjištěno, že největší překážkou k dalšímu přijetí cloudových řešení je nedostatek znalostí - dle odpovědí 60% respondentů. Nedostatek znalostí byl jasně označen za hlavní překážku napříč celým geografickým spektrem a mezi organizacemi všech velikostí.

Dále bylo průzkumem zjištěno, že:

  • 79% z NNO považuje za největší výhodou při přijetí cloudových řešení jednoduchou administraci, dále nižší náklady a zlepšení příležitostí pro navazování další spolupráce.
  • 53% z NNO uvádí, že plánují přesunout významnou část jejich infrastruktury do „cloudu“ v průběhu několika příštích let.

Jak je tomu v porovnaní s vaší NNO? Závěrečná výzkumná zpava přináší informace, které cloudové aplikace NNO v současnosti používají a které plánují používat v boudoucnu na globální i regionální úrovni. Pokud vás zajímá, zda organizace okolo vás používají cloudová řešení jako jsou kancelářské a účetní programy, tato zpráva pomůže zodpovědět vaše otázky.

Výzkum přináší také další informace o aktuálním stavu cloud computingu NNO po celém světě. Poukazuje na to, co organizace vidí jako výzvy a výhody cloudových řešení, a jak i vaše organizace může díky cloudu technologicky pokročit výš.

Přečtěte si zprávu - Odkaz na shrnutí výsledků Global Cloud Survey ZDE.

Proč byl výzkum prováděn?

Průzkum byl realizován ze tří hlavních důvodů, konkrétně:

  • Změřit a srovnat jak nevládní organizace po celém světě reagují na cloudová řešení z hlediska aktuálního využití.
  • Určit, jak nevládní organizace vnímají překážky a výhody přijetí cloudových řešení.
  • Pochopit budoucí plány těchto organizací pro přijetí cloudových řešení.

Doufáme, že ozřejmení perspektivy NNO v oblasti cloudových řešení přiblíží nejen globální situaci a trend, ale také pomůže Techsoup Česká republika, TechSoup Global, a dalším zainteresovaným organizacím. Současně tyto informace umožní NNO se samostatně a informovaně rozhodnout, zda jsou cloudová řešení vhodná volba přímo pro ně a jejich činnost.