Umělá inteligence (AI) už není jen koncept ze sci-fi filmů, ale zcela reálné nástroje, které mohou pomáhat i v oblastech, jimiž se zabýváte vy - ať už v pomoci lidem s znevýhodněním, nebo při řešení environmentálních výzev. Máte téma či nápad, které by bylo možné pomocí AI řešit? Chcete se dozvědět víc o tom, jak AI využít, a propojit se s technologickými partnery, kteří AI rozumí?

Přijďte na COCKTAIL!

Umělá inteligence se může uplatnit v mnoha oblastech - od rozpoznávání řeči, přepis textu či rozpoznávání obrazu, přes inteligentní asistentky jako například Cortana a inteligentní vyhledávače, po platformy umožňující strojové učení (machine learning) a další datové nástroje. Microsoft nabízí řadu modulů a nástrojů, které můžete přizpůsobit svým potřebám a k řešení svého problému. Chcete se dozvědět víc o tom, co je umělá inteligence? Přečtěte si tento úvodní článek - Základy umělé inteligence: Proč nemá škodit, ale pomáhat.

Jako nezisková organizace můžete navíc od společnosti Microsoft získat podporu při adaptaci AI technologií. Prostřednictvím programu Umělá inteligence pro dobrou věc poskytují finanční prostředky, technologie a odborné poradenství lidem a institucím, které se podílejí na řešení humanitárních otázek, udržitelného rozvoje či pomoci lidem se speciálními potřebami.

Akci COCKTAIL pořádáme ve spolupráci s Microsoft, abychom vytvořili v českém a slovenském neziskovém sektoru lepší povědomí o tom, co je umělá inteligence, jak vás může společnost Microsoft v tématu podpořit a abychom pomohli neziskovým organizacím najít partnery a konzultanty, kteří s vaší organizací dotáhnou nápad nebo řešení problému až k jeho realizaci.

Akce proběhne 27. března v pažských prostorách Microsoft (Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4).

Program akce:

----------------

17:30 Přivítání a inspirativní úvod do umělé inteligence

17:50 Prezentace neziskových organizací - vybrané organizace během 3minutové prezentace krátce představí svou činnost a problém, který chtějí řešit. Moderátor akce vám položí jednu doplňující otázku.

18:50 COCKTAIL - přestávka na koktejl, během které se vás přítomní konzultanti mohou doptat na další detaily. Naším cílem je vytvořit skupiny, které chtějí na daném tématu spolupracovat.

19:20 Kulaté stoly - posaďte se s konzultanty a technologickými partnery, které zajímá váš projekt, a proberte jej více do detailů.

19:50 Zhodnocení - zástupce každého kulatého stolu krátce přednese závěry z diskuze

20:30 Předpokládaný závěr akce

----------------

Popište nám v přihlašovacím formuláři svůj nápad či problém, který řešíte. Na akci pozveme zástupce z 12 přihlášených organizací. Přihlášky posílejte do 21. března.

Více informací o konkrétních oblastech podporovaných společností Microsoft najdete zde:

Pracovní skupiny, které se vytvoří na akci COCKTAIL, budou moci svůj nápad či řešení dále rozvinout na akci HACKAITHON, která proběhne v květnu ve společnosti Microsoft a kde vám budou k dispozici techničtí konzultanti. Budete tak mít možnost dotáhnout návrh svého řešení do podoby vhodné k podání žádosti o Microsoft AI grant a budete mít v ruce konkrétní plán, jak dále postupovat.

Podmínkou k pozvání na akci HAKCAITHON je účast na akci COCKTAIL, proto neváhejte a přihlaste se!

Nejste si jistí, zda se váš nápad na akci hodí? Chcete vědět o akci více informací? Ozvěte se garantce za naši organizaci:

Radka Bystřická
+420 721 360 547
radka.bystricka@sdruzenivia.cz

Akci organizujeme společně s a díky finanční podpoře společnosti Microsoft.

Osobní údaje, které nám v ráci projektu poskytnete budeme zpracovávat dle pravidel uvedených zde.