Kolik produktů si můžete objednat?

Připravili jsme pro vás jednoduchý přehled toho, kolik produktů a za jaké období si můžete objednat od jednotlivého partnera. Jaký je tedy váš příděl produktů za rok? Zda máte na dané produkty nárok, zjistíte v profilu své organizace v TechSoup.

Objednávkové cykly se dělí do následujících čtyř kategorií:

  • Dárcovští partneři s jednoročním cyklem (kopíruje fiskální rok USA) –⁠ cyklus začíná 1. července a končí 30. června.

  • Dárcovský program Microsoft –⁠ cyklus začíná datem první objednávky a končí o dva roky později ke stejnému datu (např. od 1. července 2013 do 1. července 2015).   

  • Dárci s jednorázovým příspěvkem –⁠ prostřednictvím TechSoup Česká republika získáte vždy jeden dar, poté si jej obnovíte přímo prostřednictvím dárcovského partnera. Poznámka –⁠ na obnovení se mohou vztahovat sazby. 

  • Dárci bez omezení - objednávejte si kdykoli a cokoliv chcete, a to v jakémkoliv množství!

Dárcovský / Slevový program s jednoročním cyklem 

Většina našich dárcovských partnerů omezuje počet produktů, o které můžete požádat, v období od 1. července a 30. června, čili ve fiskálním roku našeho dárce. Váš cyklus u těchto dárců se obnoví 1. července.  To znamená, že si u těchto dárců můžete objednávat produkty znovu, ale nezapomeňte, že nevyužité dary se NEPŘENÁŠÍ DO DALŠÍHO ROKU. Využijte je, nebo o ně přijdete! 

Jako příklad lze uvést dárcovský program společnosti Amazon Web Services, který umožňuje kvalifikovaným organizacím získat kredity ve výši 1000 USD na fiskální rok (od 1. července do 30. června). Pokud jste tedy již letos získali tyto kredity, musíte čekat až do 1. července, kdy se program obnoví. Poté můžete žádat o další – a tak dále.  

Jak zjistíte, zda jste již vyčerpali svůj roční příděl vázaný na fiskální rok? 

Přihlaste se ke svému účtu, klikněte na "Můj účet" a podívejte se na kartu "Historie žádostí". 

 

Dárcovský program  

Objednávkový cyklus 

Příděl 

Podrobnosti o dárcovství 

1. července – 30. června 

Jeden počáteční grant na celou dobu existence organizace. Organizace však mohou požádat o jedno prodloužení grantu v rámci fiskálního roku. 

Organizace mohou zažádat o grant v hodnotě 1 000 USD v AWS kreditech během fiskálního roku. 

Autodesk  

1. července – 30. června 

Až 10 předplatných produktů za fiskální rok. 

Organizace, které v posledních třech letech získaly produkt Autodesk mimo dárcovský program, nemohou požádat o produkt Autodesk bez souhlasu Nadace Autodesk. 

1. července – 30. června 

Až 50 uživatelských licencí na fiskální rok 

**Tento produkt vyžaduje roční obnovení. 

Cisco 

1. července – 30. června 

Jedna objednávka za fiskální rok s administrativními poplatky v celkové výši až 4 800 USD. 

Pro získání darů společnosti Cisco je třeba podat zvláštní žádost a provést zvláštní proces. K tomuto formuláři máte přístup v části Můj účet pod položkou Kvalifikační stav programu Cisco.  Tuto žádost je třeba vyplnit před každou objednávkou. 

1. července – 30. června 

5 produktů edice Standard a 5 produktů edice Business Pro za fiskální rok. 

Organizace, které již mají předplatné DocuSign, nemají nárok na produkty v tomto programu. 

Flixbus  

1. července – 30. června 

Organizace mohou ve fiskálním roce (1. července až 30. června) požádat o 2000 poukázek. 

 

1. července – 30. června 

Oprávněná organizace může získat 20 licencí Norton Security v rámci jednoho fiskálního roku. 

 

1. července – 30. června 

Každá oprávněná organizace může žádat maximálně o dva dary v rámci jednoho fiskálního roku. 

 

1. července – 30. června 

Oprávněná organizace může získat až 5 licencí v rámci jednoho fiskálního roku 

 

1. července – 30. června 

Organizace mohou za každý fiskální rok požadovat jedno darované předplatné na TeamViewer Business. 

Přístup k slevám na předplatné TeamViewer ve slevovém programu mohou organizace požadovat, kolikrát budou potřebovat. 

Veritas  

1. července – 30. června 

Organizace mohou žádat o jeden kus každého produktu. 

 

Zoom 

1. července – 30. června 

Každá oprávněná organizace může získat v rámci každého fiskálního roku jeden přístup ke slevě. 

Organizace platí zprostředkovací poplatek do programu TechSoup každý rok a získává díky tomu 50% slevu na roční předplatné produktů Zoom.

Dárcovský program Microsoft 

Dárcovský program společnosti Microsoft má dvouletý cyklus objednávek. Dvouletý cyklus začíná dnem, kdy zadáte první objednávku. Pokud tedy zadáte první objednávku 25. června 2018, cyklus se obnoví 25. června 2020. (Poznámka: toto pravidlo platí od roku 2011, takže pokud jste první objednávku zadali před 27. 4. 2011, je určujícím datem 27. 4. 2011.) 

Pro přehled o žádostech v tomto programu můžete využít sekci Centrum darů Microsoft", kterou uvidíte po přihlášení a kliknutí na "Můj účet". Jsou v ní vypsány všechny žádosti zadané v aktuálním dárcovském období a také informace, zda jste již využili dar Windows OS Get Genuine, který je možné získat pouze jedenkrát v historii organizace. 

Dárcovský program  

Objednávkový cyklus 

Příděl 

Podrobnosti o dárcovství 

Každé dva roky – začíná dnem prvního nákupu softwaru Microsoft. 

Až 50 kusů každé jmenné skupiny produktu pro stolní počítače nebo pouze licence (jako CAL). Jmennou skupinou se rozumí všechny edice určitého produktu, např. Visio Standard a Visio Professional tvoří jednu skupinu.  

 

Až 25 kusů každého serverového produktu, který používá licencování na základě jádra. 

 

Až 5 serverových produktů, které nepoužívají licencování na bázi jádra. 

Pro více detailů ohledně nároků na získání produktu navštivte Microsoft pravidla 

 

Jednorázové předplatné 

O tento typ produktů je možné žádat pouze jednou za celou dobu existence organizace.  

Dárcovský program  

Objednávkový cyklus 

Příděl 

Podrobnosti o dárcovství 

**Jedna žádost za celou dobu existence organizace 

 

50 licencí, které se započítávají do jmenné skupiny Windows OS. 

 

Přečtěte si více o programu Get Genuine 

 

Licence Get Genuine je nutné objednat odděleně od ostatních produktů. Druhou objednávku na cokoli dalšího budete moci zadat ihned po dokončení objednávky Get Genuine.   

 

Box 

 

Oprávněná organizace může o tento produkt žádat pouze jednorázově – jedenkrát v rámci registrace v programu TechSoup. 

 

 

Roční předplatné

Sem patří většina dárců, kteří nabízejí software v "cloudu" (což znamená, že všechno je uloženo online, a ne ve vašem počítači). Tyto produkty jsou darovány jednou za život a automaticky se obnovují prostřednictvím dárcovského partnera za zvýhodněnou sazbu, dokud se nerozhodnete předplatné zrušit. Některé z těchto produktů vyžadují, abyste své členství obnovovali každý rok prostřednictvím TechSoup Česká republika. 

Dárcovský program  

Objednávkový cyklus 

Příděl 

Podrobnosti o dárcovství 

Roční cyklus  

Na první rok užívání služby obdržíte 60% slevu z běžných cen Adobe a 40% slevu na každý další rok. Poté, co si zažádáte o slevu prostřednictvím program TechSoup, zaplatíte cca 290 € (plus DPH) za první rok užívání zvýhodněného předplatného přímo společnosti Adobe.  

 

Platnost nyní vydávaných licencí je do 1. prosince 2026.  

Organizace si pořizuje uživatelskou licenci.  

Pokud jste si pořídil(a) uživatelskou licenci, můžete software instalovat a používat také na svém druhém počítači. Tento druhý počítač může být domácí počítač či přenosné zařízení, na kterém je však stejný operační systém jako na primárním počítači. Nemůžete však používat software souběžně na obou zařízeních. 

Asana 

Roční cyklus  

Organizace může každý rok vyžádat přes TechSoup pouze jeden produkt Asana tak, aby získala zvýhodněný přístup pro všechny pracovníky organizace. 

 

Roční cyklus 

Organizace si pořizuje roční předplatné se 40% slevou vůči komerčním cenám.  

Sloneeka můžete vyzkoušet na prvních 14 dní zdarma.  

Dárcovské programy – bez omezení

Pokud máte na tyto produkty nárok, objednejte si je, kdy chcete, a zároveň nezáleží na tom, kolik jich bude! 

Dárcovský program  

Objednávkový cyklus 

Příděl 

Podrobnosti o dárcovství 

 

Organizace mohou žádat o neomezený počet hardwarových produktů. 

 

Zoner  

 

Oprávněná organizace může obdržet neomezené množství darovaných produktů.