Novinky v přihlašování k centru Microsoft VLSC

Od září 2021 platí nová pravidla pro přihlašování k Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC). Důvodem je příprava na nahrazení licenčního programu Open Value jednotnou licencí Microsoft Customer Agreement a s tím související potřeba tzv. tenant účtu.

Tzv. „tenant“ účet je v podstatě účet určité organizace v cloudu Microsoftu, pod kterým je možné vytvářet jednotlivé uživatelské účty. Slovo „tenant“ znamená anglicky „nájemník“, takže tenant účet můžeme přirovnat ke kanceláři, kterou si pronajímáte v „mrakodrapu“ Microsoft cloudu a ve které máte jednotlivé pracovníky.
 

  • Zákazníci, kteří se dosud přihlašovali k VLSC osobním „účtem Microsoft“ (někdejší Live ID), budou mít tuto možnost ještě pětkrát. Poté bude nutné účet převést na „pracovní nebo školní účet“.
  • Pokud jste se do VLSC přihlašovali „pracovním nebo školním účtem“ spojeným s e-mailovou adresou na Vaší vlastní doméně (např. jmeno@organizace.cz), pak záleží na tom, zda už máte svoji doménu spojenou s aktivním tenant účtem.
  • Pokud ano, změna se Vás netýká a můžete se nadále přihlašovat pomocí mailové adresy ve formátu jmeno@organizace.cz nebo jmeno@organizace.onmicrosoft.com.
  • Pokud ještě spravovaný tenant nemáte, ale přihlašovali jste se k VLSC adresou na vlastní doméně, bude potřeba provést převzetí tzv. „virálního“ neboli nespravovaného tenantu podle postupu na této stránce: https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/active-directory/enterprise-users/domains-admin-takeover#external-admin-takeover.

Cesta do cloudu otevřena

Produktové klíče desktopových aplikací budou od roku 2022 distribuovány přes administrační centrum Microsoft 365 (admin.microsoft.com) v sekci Fakturace > Vaše produkty. Je možné, že Vás Microsoft už nyní vyzve, abyste tuto novou cestu vyzkoušeli. Licence je ovšem i nadále možné vyzvedávat prostřednictvím portálu VLSC.

Díky výše popsaným krokům získáte plně funkční tenant účet s ověřenou doménou, ve kterém můžete získat rozličné cloudové licence Microsoft 365, Office 365 aj. Přehled služeb poskytovaných neziskovkám za zvýhodněných podmínek najdete zde: https://www.techsoup.cz/product-catalog?filter_donor_partner=326.

Pokud nyní po přihlášení do administrace tenantu na adrese admin.microsoft.com zvýhodněné nabídky pro neziskový sektor nevidíte, bude nejspíš třeba zažádat o ověření oprávněnosti tenantu pro neziskový ceník. Tento proces spustíte registrací na portálu Microsoft Nonprofits podle tohoto návodu: https://www.techsoup.cz/content/jak-se-zaregistrovat-na-microsoft-nonprofit-portál.