Kreditní program pro neziskové organizace Amazon Web Services (AWS) poskytuje kredity pro cloudové služby AWS oprávněným neziskovým organizacím a veřejným knihovnám v České republice.

Tyto kredity můžete použít k úhradě poplatků za užívání cloudových služeb AWS na vyžádání a některých poplatků za podporu AWS. AWS je zabezpečená platforma cloudových služeb, která organizacím nabízí výpočetní výkon, úložiště dat, hosting a další funkce, aniž by musely investovat do fyzické infrastruktury. Tyto kredity neplatí pro žádné poplatky ani platby za Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, registrace nebo převod doménových jmen Amazon Route53 ani žádný poplatek předem za jakoukoli službu.

Další informace najdete na webu Amazon Web Services Nonprofit Credit Frequently Asked Questions a inspirujte ostatní neziskové organizace k používání cloudových produktů a řešení AWS.

Způsobilost a dostupnost

Informace, zda je Vaše organizace oprávněna získat dotace z tohoto programu, najdete v pravidlech a podmínkách AWS.

Zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi AWS

Kromě kreditního programu AWS nabízí AWS také všem novým zákazníkům AWS Free Tier po dobu 12 měsíců od data registrace organizace do AWS. AWS Free Tier (bezplatná zkušební verze) není součástí kreditního programu AWS. Noví zákazníci mají v rámci této nabídky přístup k určitým službám AWS a do určitého limitu je mohou využívat zdarma.

AWS doporučuje potenciálnímu příjemci grantu, aby se nejprve zaregistroval k AWS Free Tier a poté podal žádost o tuto nabídku.

Většina organizací používá zároveň kreditní program AWS pro neziskové organizace i AWS Free Tier. Tato kombinace umožňuje neziskovým organizacím využívat AWS Cloud Infrastructure na předplaceném základě k hostování webových stránek a získávání finanční podpory pro nákupy softwaru, skladování a analýzu dat a vývoj nových systémů.

O kreditním programu Amazon Web Services pro neziskové organizace

V Amazon Web Services (AWS) si uvědomujeme, že se neziskové organizace neobejdou bez technologií, které jim umožní realizovat jejich poslání a neplýtvat přitom cennými zdroji. Zavázali jsme se poskytovat dostupnou, flexibilní škálovatelnou infrastrukturní technologii pro vytváření webů, hostování klíčových aplikací organizace a systémových řešení pro zaměstnavatele nebo správu fundraisingových aktivit. Chceme umožnit neziskovým organizacím po celém světě, aby místo utrácení cenných zdrojů za výpočetní výkon, který nepoužívají, mohly využívat tyto zdroje k plnění svých důležitých úkolů.