TeamViewer funguje od roku 2005 a soustředí se na usnadňování online podpory a spolupráci v reálném čase po celém světě pomocí cloudových technologií. Věříme, že když se lidé spojí, dějí se úžasné věci, a technologie by jim to měla umožnit odkudkoli na světě. Měla by působit jako katalyzátor pro šíření a posílení myšlenek lidí a jejich schopnosti řešit problémy a překonávat výzvy.

TeamViewer si váží toho, že může své technologie nabídnout neziskovým organizacím, aby mohly zvýšit svou efektivitu, omezit dobu strávenou cestování i náklady, a lépe tak sloužit svým klientům.

TeamViewer for Nonprofits nabízí prostřednictvím TechSoup Česká republika Vaší neziskové organizaci nebo veřejné knihovně své služby cloudového vzdáleného přístupu, spolupráce a IT podpory.

Produkty TeamViewer můžete použít pro vzdálený přístup k počítačům Vaší organizace z míst mimo pracoviště, pro pořádání online schůzek nebo poskytování IT podpory na dálku.

Pravidla a podmínky

Podle výše ročního provozního rozpočtu organizace můžete od společnosti TeamViewer získat přístup ke slevám nebo i darovaným produktům.

Oprávněnost své organizace k účasti v tomto programu si můžete ověřit na záložce Pravidla, podmínky oprávněnosti a omezení .

Jaký je rozdíl mezi dárcovským a slevovým programem TeamViewer?