Získejte pro svou neziskovou organizaci, veřejnou knihovnu nebo organizaci poskytující sociální služby produkty pro firemní zálohování a obnovu dat prostřednictvím programu Veritas pro neziskové organizace u TechSoup Česká Republika.

Ke ztrátě dat může dojít. Pokud máte řešení pro zálohu, bude proces obnovy rychlým a snadným úkolem, ať už je nedostupnost vašich dat způsobena lidskou chybou, útokem anebo přírodní katastrofou.

Program Veritas poskytuje komplexní řešení strategie zálohování a obnovy dat vaší organizace. S Veritas můžete implementovat opatření pro rychlou reakci, která zajistí:

  • Snadné zálohování pro pravidelnou, nepřetržitou ochranu dat
  • Sledování dat a záloh přes jediný ovládací panel
  • Obnovu celého systému nebo jednotlivých položek, bez ohledu na to, kde jsou data uložena (u vás v objektu, na virtuálním serveru nebo v cloudu)
  • Ukládání záloh ve fyzických nebo virtuálních systémech nebo v cloudovém prostředí, včetně Amazon Web Services, Microsoft Azure a dalších
  • Snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) díky komplexní deduplikaci do cloudu

Pro neziskový sektor jsou k dispozici dvě možnosti.

  • Veritas System Recovery: pro menší organizace využívající pouze jeden server a minimální aplikace pro správu dat
  • Veritas Backup Exec: pro větší organizace nebo pro ty, kteří potřebují pokročilejší funkce, jako je inline deduplikace, okamžitá obnova cloudu s Azure a nástroj pro celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Pravidla a podmínky

Pokud je vaše organizace oprávněná pro program Veritas, může získat jednu licenci na každý produkt na jeden fiskální rok (od 1. července do 30. června).

Oprávněnost své organizace pro tento program si můžete ověřit na záožce s pravidly a podmínkami programu.