Multilicence

Darované produkty od společnosti Microsoft musí být staženy přes stránky Volume Licensing Service Center (VLSC). Podívejte se na náš návod, jak se dostat ke svým produktům ve VLSC.

Informace o licencování

Microsoft produkty darované skrze TechSoup jsou licencovány jako multilicence. Při žádosti o multilicence skrze TechSoup ve skutečnosti žádáte o přidělení licencí na daný produkt, nikoliv o produkt samotný. Multilicence se liší od běžných licencí, které jsou přeprodávány, a to hlavně tím, že mohou být uplatněny na různé verze daného software, mohou obsahovat Software Assurance a mohou se řídit jinými licenčními podmínkami.

Pokud je vám darována licence na produkt Microsoft skrze TechSoup, můžete si vybrat zda stáhnete nejnovější verzi daného produktu nebo verzi předchozí. Která verze produktu je aktuálně nejnovější, můžete zjistit na stránce aktuálních verzí Microsoft produktů. Software si můžete také stáhnout v jakékoliv dostupné jazykové verzi.

Příklad: zažádáte o 20 licencí Windows Upgrade skrze TechSoup. Po registraci ve VLSC můžete stáhnout instalační soubory jak pro Windows 10 tak pro Windows 8, zvolíte si zda 32-bit nebo 64-bit verzi a vyberete si i jazyk - češtinu, angličtinu, němčinu nebo jiný dostupný. Celkem však můžete nainstalovat pouze právě 20 operačních systémů.

Licencování serverových produktů

Můžete se setkat se třemi základními typy licencování serverových produktů Microsoft.

  • Serverové operační systémy a Server/CAL modely: zahrnují licence pro servery a pro koncové zařízení či uživatele, které se k serverům připojují.
  • Per procesor/Per jádro model: zahrnují pouze serverové licence, které jsou platné pro určitý počet procesorů nebo jader jednoho procesoru.
  • Řídící a servisní servery: zahrnují licence pro řídící servery a pro servery či koncová zařízení, které řídí/spravují.

Serverové operační systémy a serverové aplikace mohou běžet jak na fyzických tak na virtuálních operačních prostředích (operating system environments - OSE).

Dynamics 365

Dynamics 365 (On Premises) Server je CRM server software, který nabízí nástroje na ukládání a analýzu dat vašich klientů či partnerů. Je nástupcem Dynamics CRM Serveru a k běhu potřebuje Windows Server.

Dynamics 365 (On Premises) Server funguje v modelu Server/CAL licencování. Práva na používání Dynamics 365 (On Premises) Serveru a některých dalšíh aplikací jsou součástí Dynamics 365 (On Premises) CALů. Licence na samotný server nelze získat samostatně - jediný způsob jak získat serverový software je zažádat o jednu či více Dynamics 365 (On Premises) CAL. 

Více informací k této skupině produktů najdete v článku Guide to Dynamics 365 (On Premises) Products and Licensing (článek je v angličtině).

Exchange Server

Exchange Server je serverová aplikace která poskytuje funkcionalitu mailového serveru a dále skupinového plánování, diskuzních skupin, týmových složek a nabízí také přístup přes web či mobilní aplikaci. Je dostupný ve dvou edicích: Standard a Enterprise. Edice Standard umožňuje konfiguraci až pěti databází mailových schránek, Enterprise pak až 100.

Exchange Server je licencován modelem Server/CAL. Některá funkcionalita Exchange serverů závisí na tom, zda se klientské zařízení připojují pomocí Enterprise CAL nebo Standard CAL. Jak Standard tak Enterprise CALy mohou být použity s oběma serverovými edicemi. Enterprise CALy však mohou být použity pouze ve spojení se Standard CALy.

SharePoint Server

SharePoint Server je serverová platforma pro sdílení informací a dokumentů, spolupráci a správě obsahu. Můžete jej použít například pro provozování intranetové sítě či portálu.

SharePoint Server je licencován modelem Server/CAL. Některá funkcionalita SharePoint Serveru závisí na tom, zda se klientské zařízení připojují pomocí Enterprise CAL nebo Standard CAL. Enterprise CALy jsou nutné pouze pokud uživatel či zařízení potřebuje přístup k některým nadstavbovým funkcím.

SharePoint Foundation je platforma k podpoře spolupráce a základ pro budování webových aplikací. Je zdarma dostupná přímo od společnosti Microsoft. Veškerá funkcionalita SharePoint Foundation je dostupná také na SharePoint Serveru.

SQL Server

SQL Server je serverová aplikace pro relační databázi, která nabízí nástroje pro ukládání dat, jejich správu a analýzu a reportování. Je dostupná ve dvou edicích: Standard a Enterprise.

Edice Standard tohoto produktu je licencována jak modelem Server/CAL tak modelem Per jádro. Edice Enterprise je licencována pouze Per jádro modelem.

System Center

Produkty z rodiny System Center slouží k řízení a správě fyzických a virtuálních operačních prostředí a to jak serverů a databází, tak koncových zařízení.

Abyste mohli využívat System Center funkcionalitu, potřebujete příslušné serverové ML (management license) pro servery, které mají být řízeny, a příslušné klientské ML pro koncová zařízení, která chcete spravovat. Serverové a klientské ML jsou primárně dostupné přes tyto balíčky: System Center 2012 Standard a System Center 2012 Datacenter.

Windows Server

Windows Server je operační systém, který umožňuje serverovému zařízení vystupovat například jako tiskový server, kontroler domén, webový server, nebo dokumentový server. Zároveň je platformou pro další serverové aplikace jako Exchange Server nebo SQL server. Je dostupný v edicích Standard, Datacenter a Essential.

Edice Standard a Enterprise využívají licenční model Per jádro ("per core"). Obě edice vyžadují použití minimálně 8 core licencí pro každý fyzický procesor a minimum 16 core licencí na každý server. Produkt nabízený v TechSoup katalogu obsahuje 2 core licence - k úplnému zalicencování jednoho serveru tedy potřebujete zažádat o 8 produktů. Koncová zařízení k připojení potřebují CALy pro uživatele nebo zařízení.

Edice Essentials podporuje použití maximálně dvou procesorů a k připojení koncových zařízení nejsou třeba CALy. To znamená, že se nemůže připojit více než 25 uživatelů a 50 zařízení.