Slevový program Microsoft - Pravidla & podmínky

Omezení: 
 • Množství:
  • Organizace mohou požadovat neomezený počet zlevněných produktů společnosti Microsoft.
  • Podaná žádost musí obsahovat alespoň 5 licencí. Těchto pět licencí může být na stejný produkt nebo na kombinace různých produktů. Tento požadavek se nevztahuje na tyto výrobky:
   • BizTalk Server Standard (Discounted)
   • Dynamics 365 for Customer Service On-Premises Device CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Customer Service On-Premises User CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Sales On-Premises Device CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Sales On-Premises User CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Team Members On-Premises Device CAL (Discounted)
   • Dynamics 365 for Team Members On-Premises User CAL (Discounted)
   • SQL Server Standard Edition, Core-Based Licensing (Discounted)
   • SQL Server Enterprise Edition, Core-Based Licensing (Discounted)
   • System Center Datacenter (Discounted)
   • System Center Standard (Discounted)
   • Visual Studio Enterprise with MSDN (Discounted)
   • Visual Studio Professional with MSDN (Discounted)
   • Visual Studio Test Professional with MSDN (Discounted)
   • Windows Remote Desktop Services – External Connector License (Discounted)
   • Windows Server Datacenter (Discounted)
   • Windows Server External Connector License (Discounted)
 • Rozpočet: pro žádosti o dary Microsoft nejsou organizace nijak omezeny výší svého rozpočtu.
 • Oprávněné organizace: slevový program Microsoft je určen pro organizace, díky jejichž poslání prospívají zejména lokální komunity. Mezi takováto poslání mohou například patřit:
  • poskytování peněz, zboží nebo služeb chudým lidem,
  • poskytování nadstavbového vzdělávání,
  • zlepšování životních podmínek,
  • zachování kultury a kulturních památek,
  • zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,
  • ochrana lidských práv,
  • rozvoj občanské společnosti.
 • Neoprávněné typy organizací: ne všechny organizace oprávněné pro program TechSoup jsou zároveň oprávněné pro slevový program Microsoft. Mezi neoprávněné organizace například patří:
  • státní organizace nebo agentury,
  • vzdělávací instituce včetně základních, středních a vysokých škol,
  • zdravotnické organizace a sítě – včetně nemocnic, ambulantních středisek, domácích zdravotních a asistenčních zdravotních organizací, zdravotních výzkumných organizací či laboratoří. Výjimku tvoří nezávislé neziskové organizace s následujícím posláním: komunitní zdravotní kliniky, organizace pro podporu duševního zdraví, ženská zdravotnická centra, organizace pro podporu nemocných a jejich rodin, hospice, pohotovostní služby a krevní a jiné typy zdravotnických bank.
  • obchodní a profesní organizace a sdružení,
  • sponzorství akcí, výstav a jiných kulturních představení,
  • fundraisingové akce jako slavnostní obědy nebo večeře.
  • politické organizace, odborové organizace a unie, členské spolky.
  • organizace zabývající se repasováním počítačů, které by zlevněný software využily k instalaci na počítače, které jsou pak distribuovány neziskovým organizacím nebo školám. V případě, že vaše organizace spadá do této kategorie, navštivte stránky Registered Refurbisher Program.
  • veřejné knihovny
  • neveřejné či soukromé knihovny, školní knihovny, specializované knihovny, vojenské knihovny či knihovny provozované vládními agenturami.
 • Pravidla a podmínky: organizace, které žádají o produkty Microsoft musí souhlasit se všemi souvisejícími podmínkami služeb.
 • Změna podmínek: Microsoft si vyhrazuje právo nahradit nebo pozměnit pravidla a podmínky tohoto programu kdykoliv bez předchozího upozornění.
 • Antidiskriminační politika: aby se mohla organizace účastnit dárcovského programu Microsoft musí být schopná a ochotná potvrdit následující prohlášení:

  Potvrzuji, že:má organizace neprovádí ani nerazí diskriminaci při přijímání nových zaměstnanců, náhradách, přístupu ke školením, kariérním postupu, ukončování pracovního poměru, či odchodu do důchodu na základě rasy, národnosti, víry, věku, postižení, genderové identity či vyjádření, rodinného stavu, těhotenství, sexuální orientace, politické příslušnosti, členství v odborech či statusu veterána,

  NEBO

  má organizace je církevní právnickou osobou a praktikovaná diskriminace je na tomto základě vyňata ze zákonů, které tuto diskriminaci jinak zakazují.

 • Často kladené dotazy: více informací o možnostech a zdrojích, které Microsoft nabízí oprávněným neziskovým organizacím, najdete na stránkách Nonprofit FAQ (stránky jsou v angličtině).
 • Distribuce produktů:
  • Produkty budou v rámci tohoto programu distribuovány pouze oprávněným organizacím, nikoli jednotlivcům.
  • Přijímající organizace nemůže produkty Microsoft jakkoliv převádět či prodávat.
  • Produkty Microsoft získané přes tento program nemohou být instalovány na počítače, které budou prodány nebo darovány jiné organizaci či jednotlivci, i kdyby se jednalo o dobročinný projekt nebo program.
 • Vratky a refundace
  • Chcete-li vrátit či vyměnit jakýkoli z produktů Microsoft, který jste získali, musíte vrátit všechny položky získané v rámci dané žádosti a o produkty, které si chcete ponechat, zažádat následně znovu.
  • Vratka může být akceptována pouze v případě, že žádný z vracených produktů organizace ještě nenainstalovala a že je o vratku požádáno do 60 dnů od obdržení licencí.
  • S žádostí o změnu či vrácení produktů nás, prosíme, kontaktujte. TechSoup Česká republika musí potvrdit oprávněnost žádosti a zkontrolovat splnění podmínek.
  • Počet vyčerpaných licencí z limitu bude aktualizován zpravidla do 8 pracovních dní po úspěšném navrácení produktu/ů.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 187

registrovaných neziskovek

406 120 458 Kč

hodnota darovaného IT

46 250

darovaných licencí a hardwaru