Na provozu programu se podílí celý tým Sdružení VIA. Každý den pro vás s radostí na programu TechSoup pracuje:


Radka Bystřická
ředitelka Sdružení VIA, z.ú.
strategie a rozvoj TechSoup ČR
radka.bystricka@sdruzenivia.cz

Jana Olejníková
manažerka programu TechSoup
spolupráce s partnery,  koordinace vzdělávání,
zajištění operativního provozu
jana.olejnikova@sdruzenivia.cz

Adéla Zicháčková
manažerka marketingu a komunikace
propagace TechSoup ČR
adela.zichackova@sdruzenivia.cz

Silvestr Vandrovec Špaček
specialista technické podpory
technická podpora a konzultace
silvestr.vandrovec.spacek@sdruzenivia.cz

Andrea Papoušková
administrátorka programu
registrace a validace organizací,
zpracování žádostí
andrea.papouskova@sdruzenivia.cz