Ukažte nám, jak technologie pomohly právě vám!

Ročník 2016 byl již ukončen. Na další se můžete těšit na začátku roku 2017.

Cílem Microsoft NGO
Awards bylo najít inspirativní příběhy o tom, jak technologie pomáhají v
neziskovém sektoru. Hledali jsme originální příklady dobré praxe, které pomohly
zajímavým způsobem propojit technologie se životem neziskové organizace a
neziskových projektů a budou i inspirací pro ostatní.

Výherci roku 2016:

1. Kancelář v cloudu

Produkty: Office 365

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. s příběhem Kolega Office 365


„Díky Office 365 je pro nás dnes zcela běžné, že sdílíme
dokumenty v cloudu, voláme si přes Skype a využíváme interní sociální síť
Yammer. I přesto, že sedíme každý v jiné části Ostravy, opět dokážeme
fungovat jako jeden tým,“
říká Jiří Drastík
z Centra sociálních služeb Ostrava. Díky Office 365 pro neziskové organizace, který
Microsoft nabízí neziskovkám bezplatně, propojili 60 zaměstnanců centra
roztroušených po celé Ostravě a zlepšili tak dostupnost služeb i komunikaci.

 

 

2. Technologie pro každý den

Produkty: Aplikace z balíčku Microsoft Office Standard a Professional

Nadace Bona s příběhem Volnočasový klub Nadace Bona

Volnočasový klub je určen pro lidi s duševní onemocněním. „V klubu se klienti učí pracovat s netradičními
funkcemi kancelářského balíku Microsoft Office, což nám pomáhá vytvářet kreativní
příležitosti, jak vyplnit volný čas našich klientů, což je v rámci léčby
schizofrenie klíčovým faktorem úspěchu,“
říká Filip
Vrbický, ředitel Nadace Bona.

 

 

 

3. Procesy & infrastruktura

Produkty: Microsoft Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Azure, Visual Studio Microsoft SharePoint, Microsoft Project, Microsoft Visio a další po dohodě s organizátory.

SVR - společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s. s příběhem Rehabilitace s dálkovou správou videí

Organizace našla netradiční způsob, jak nabídnout oblíbenou Vojtovu metodu druhé generace většímu počtu pacientů. Technologie
v tomto případě pomáhají kontrolovat provádění rehabilitace na dálku
v pohodlí domova pacientů za účasti externích spolupracovníků, často lidí
z úřadu práce. Ti provedou domluvenou léčbu, nahrají terapii na video a
pošlou na Microsoft server, díky kterému může léčbu flexibilně a kdykoli
zhodnotit zkušený terapeut.
„Serverové řešení od Microsoft nám pomáhá šetřit
náklady, čas našich fyzioterapeutů i pacientů a zvyšuje množství provedených
terapií. Pro účely léčby na dálku využíváme například i Skype, prostřednictvím
kterého léčíme pacienty v USA,“
říká Václav
Krucký, ředitel SVR.

 

Ceny pro výherce jednotlivých kategorií:
  • Společenská večeře se zástupci společnosti Microsoft, dalšími partnery a vítězi soutěže.
  • Jednodenní mediální školení od společnosti Microsoft nebo jednodenní školení na produkty společnosti Microsoft.
  • Cena PwC Česká Republika: 4h individuálního poradenství v oblasti analýzy, segmentace, správy a reportingu dat.
  • 6h workshop + návazné konzultace od Karla Novotného (MINDLESS) na témata z oblastí marketingu a brandingu.
  • Mediální podpora na Ihned.cz.
  • Prezentace příběhu na akci Den pro neziskové organizace.

Pravidla a kritéria soutěže:

Hlásit se mohou neziskové organizace (právní formy: spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby) s příběhem konkrétního využití technologie od společnosti Microsoft. Každá organizace může přihlásit až 2 příběhy (pozn. i ve stejné kategorii)*.

Přihlašování bylo ukončeno 4. 3. 2016, 12:00.

Výherci jednotlivých kategorií byli vyhlášeni 14. 4. 2016 na akci Den pro neziskové organizace, kde proběhlo oficiální ocenění a prezentace příběhů, jak technologie pomohly v praxi.


Hlavní partner:

 

Partneři: