Čestné prohlášení Techsoup

Vzor čestného prohlášení vyplňte, vytiskněte, podepište a naskenovaný zašlete spolu s ostatními dokumenty na adresu podpora@techsoup.cz. Oficiální e-mailová adresa pro komunikaci týkající se TechSoup má být shodná s adresou, kterou jste vyplnili při registraci.

Vyberte vyhovující formát: 

prohlaseni_techsoup.pdf

prohlaseni_techsoup.doc

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 187

registrovaných neziskovek

406 120 458 Kč

hodnota darovaného IT

46 250

darovaných licencí a hardwaru