Ohlédnutí za seminářem Den pro neziskové organizace 2015

Již sedmý ročník oblíbené vzdělávací akce Den pro neziskové organizace proběhl ve středu 15. 4. v konferenčním centru PwC ČR na Pankráci. A opět byl plný zajímavých seminářů a přednášek na technologická témata, kterých se zúčastnilo celkem na 120 zástupců neziskových organizací.

Den zahájila svým projevem manželka amerického velvyslance v České republice Tamar Newberger, která zdůraznila důležitost lidských zdrojů v rámci efektivní práce s technologiemi. Následovala panelová diskuze na téma Úspěšná neziskovka roku 2020 za účasti zástupců společnosti Microsoft, Nadace VIA, PwC  Česká republika, organizace Byznys pro společnost, Rady vlády pro neziskové organizace a nakladatelství Economia, do které se diváci v hojném počtu aktivně zapojovali.

Na diskuzi navázali zástupci neziskových organizací Mikuláš, o.p.s. a PFERDA – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením s případovými studiemi, ve kterých se podělili o své zkušenosti se zaváděním cloudové služby Office 365.

Poslední hodinka dopolední části a rovněž celý odpolední program rozdělily účastníky do dvou přednáškových místností, kde měli možnost nasávat informace týkající se implementace a využití cloudové služby Office 365, aplikace MS Azure, CRM systému či IT bezpečnosti. Informace zaznívali z úst zástupců společnosti Microsoft, pedagogů Vysoké školy ekonomické v Praze, zástupců PwC Česká republika či zástupců samotných neziskovek.

V rámci obědové pauzy a také u odpolední kávy před zakončením akce měli účastníci možnost diskutovat u tzv. kulatých stolů, které byly věnovány tématům z přednášek, agendě programu TechSoup i dalším tématům.  O úspěšnosti akce svědčí také fakt, že někteří účastnící i přednášející společně diskutovali ještě dlouho po oficiálním zakončení akce v 16:15.

Den pro neziskové organizace pořádá společnost Microsoft a Sdružení VIA v rámci programu TechSoup Česká republika. Partnery akce jsou Nadace VIA a PwC Česká republika.

Fotografie z akce i prezentace k jednotlivým seminářům jsou k dispozici v aplikaci OneDrive. Prezentace z přednášek budou průběžně doplňovány

Děkujeme Vám za Vaši účast a budeme se těšit příští rok na viděnou!

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru