Průvodce edicemi a licencováním Windows Server produktů

Windows server je serverový operační systém, který umožnuje Vašemu zařízení fungovat jako print server, doménový řadič, web server či jako souborový server. Jakožto serverový operační systém funguje rovněž jako platforma pro další serverové aplikace jako např. Exchange Server nebo SQL Server.

Tento průvodce Vám poradí, jaké edice a licence serverových produktů budou právě pro Vás ty pravé.

Edice

Microsoft nabízí Windows Server skrze TechSoup v edicích Standard, Datacenter a Essentials. Funkce u edice Standard a Datacenter jsou velmi podobně, hlavním rozdílem je počet virtuálních instancí serverového softwaru, které můžete spustit. Edice Essentials je funkcemi velmi podobná edici Standard, má však omezení na maximální počet uživatelů a zařízení, které je možné propojit.

 • Edice Standard je vytvořena pro malé až střední organizace. Můžete spustit až dvě instance serverového softwaru ve virtuálním operačním systému na licencovaném serveru. Pokud těchto instancí potřebujete více, je třeba zažádat o větší počet licencí Standard.
  • Při stahování instalačních dat si můžete vybrat buď variantu Windows Server Core, která neobsahuje dektopové prostředí (OSE), takže základní licence umožňuje provozovat dva virtuální stroje (Hyper-V), nebo variantu Windows Server Desktop Experience, která při základním množství licencí umožňuje vedle vlastního OSE spustit ještě 1 virtuální stroj.
  • Abyste mohli provozovat více virtuálních strojů, než kolik umožňuje základní licence (typicky pro 16 fyzických jader), je třeba získat další licence pro všechna fyzická jádra.
  • Například pro nasazení 4 virtuálních strojů na Windows Serveru Desktop Experience (který obsahuje 1 OSE) je tedy třeba získat trojnásobek licencí podle počtu jader. Podrobnosti o licencování jsou k dispozici také zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/windows-server/pricing
 • Edice Datacenter je optimalizována pro vysokou míru virtualizace. Umožňuje spustit neomezený počet instancí Windows server a disponuje všemi funkcemi edice Standard a navíc podporou pro šifrované virtuální zařízení, technologií SDN (software-defined networking) a technologií SDS (software-defined storage).
 • Edice Essentials je ideální pro malé organizace do 25 uživatelů a 50 zařízení. Umožňuje, aby na fyzickém serveru nebo ve virtuálním prostředí byla spuštěna pouze jedna instance serverového softwaru (edice Essentials nemohou být kombinovány) a CAL licence u této edice nejsou potřeba.

Licencování

Edice Standard a Datacenter produktu Windows Server 2016 používají licenční model per jádro/CAL, který je kombinací tzv. „core-based“ licencování serveru a CALů pro jednotlivé uživatele a jednotlivá zařízení, které přistupují k serveru. Předchozí verze Windows Server byly rovněž transformovány do tohoto modelu.

Přehled core-based licencování Windows Serveru.

 • Obě edice vyžadují minimálně 8 core licencí pro každý jeden procesor a minimálně 16 core licencí pro každý server.
 • Produkty nabízené skrze TechSoup obsahují 2 core licence, ve většině případů bude tedy organizace muset žádat minimálně 8 těchto produktů, aby získala požadovaných 16 licencí pro jeden server. Dárcovská pravidla Microsoft umožňují žádat maximálně o 25 produktů z produktové skupiny Windows Server během dvouročního cyklu a získat tak až 50 core licencí.

Edice Essentials nepoužívá „core-based“ licencování a nevyžaduje rovněž CALy. Může být použita maximálně na jednom serveru s maximálně dvěma procesory.

Podrobnosti k licencování naleznete v souboru Windows Server 2016 licensing datasheet (PDF – v angličtině).

Licence CAL a External Connector Licenses

Windows Server Standard a Datacenter vyžadují CAL licence pro každého uživatele a pro každé zařízení přistupující k serverovému softwaru. Pro edici Essentials nejsou CALy potřeba, ale nesmí být překročen maximální počet 25 uživatelů a 50 zařízení.

V případě většího počtu externích autorizovaných internetových uživatelů, může organizace použít také Windows Server external connector license (ECL). Externí uživatel je osoba, která není zaměstnancem organizace nebo osoba, které poskytujete hostované služby používající serverový software. Pro anonymní uživatele Internetu jako např. neidentifikovatelné uživatele navštěvující veřejné webové stránky organizace nejsou CALy potřeba.

CALy a ECL nabízené skrze TechSoup jsou vždy pro aktuální verzi serverového softwaru, nicméně je možné je používat také se staršími verzemi. Jinak řečeno: pro přístup k serveru je třeba používat CALy stejné nebo novější verze. Tedy CAL verze 2016 nebo 2019 umožňuje přístup k Windows Serveru 2012, CAL verze 2012 neumožňuje přístup k Windows Serveru 2016 (nebo 2019).

Služby vzdáleného přístupu

Pokud jsou na serveru spuštěny služby vzdáleného přístupu (Remote Desktop Services – dříve známé také jako Terminálové služby), je třeba pro přístup žádat zvlášť o Remote Desktop Services CALy a ECL. Tyto služby umožňují vzdálené spuštění a provozování aplikací a to virtuálně skrze jakékoliv síťové připojení a z velkého množství různých zařízení.

Remote Desktop Services CALy se liší od ostatních Windows Server CALů, neboť pro instalaci vyžadují licenční klíč z Microsoft VLSC (Volume Licensing Service Center). Pro více informací se podívejte na požadavky a instrukce pro instalaci Remote Desktop Services CALs.

Rights Management Services

Pokud jsou na serveru spuštěny služby RMS (Rights Management Services), je třeba pro přístup opět zažádat o speciální RMS CALy a ECL. RMS je technologie ochrany informací, která v aplikacích, kde je tato služba povolena, pomáhá chránit digitální informace před neoprávněným použitím. Funkce RMS je součástí licence Windows Server.

Licence pro přístup k RMS nejsou dostupné v rámci programu TechSoup.

Licence pro serverové aplikace

Tyto licence jako např. SQL Server nebo Exchange server běží na platformě Windows Server, nicméně je potřeba o ně zažádat zvlášť. Obecné licenční požadavky na serverové aplikace nabízené skrze TechSoup můžete najít v popisu produktů. Pro podrobné informace se podívejte na Microsoft Product Rights dokument.

Upgrading

Pokud máte starší verzi Windows Server s aktivní službou Software Assurance (SA), můžete upgradovat na Windows Server 2016, aniž byste museli žádat o nový produkt skrze TechSoup. Protože Windows Server 2016 změnil licencování na tzv. „core-based“, organizace s aktivní službou SA získají počet core licencí odpovídající množství procesoru, které používají. Podrobnosti naleznete v dokumentu Windows Server 2016 licensing datasheet (PDF - v angličtině).

Potřebujete pomoci s přechodem na upgrade? Užitečné informace můžete nalézt na portále Windows Server TechNet Library.

Pokud upgradujete na Windows Server 2016, budete potřebovat rovněž aktivní SA k upgradu Vašich CALů.

Downgrading

Právo na downgrade Vám umožňuje získat Windows Server v jakékoliv verzi, která je dostupná v Microsoft Volume Licensing Service Center. U Windows Server je v současné době dostupná verze 2016 a 2012 R2 či verze 2012 jakékoliv edice, pro kterou máte licenci. Downgrading není dostupný v rámci Software Assurance, je to automatický benefit u multilicencí.

Se spuštěním Windows Server 2016 byly všechny předchozí verze produktu transformovány na model „core-based“ licencování. Pokud plánujete pořizovat nové nebo další licence dřívějších verzí Windows Server, ujistěte se, prosím, že žádáte o dostatečné množství licencí, které pokryjí všechna jádra na Vašem licencovaném serveru dle licenčních pokynů Windows Server 2016. V9ce informací naleznete v dokumentu Windows Server 2016 licensing datasheet (PDF – v angličtině).

CALy získané skrze TechSoup budou fungovat i s předchozí verzí produktu.

Podrobné licenční informace

Podrobné informace k licencování naleznete v dokumentu Windows Server 2016 licensing datasheet (PDF – v angličtině) a v dokumentu Pricing and licensing FAQs (informace o cenách se nevztahují na produkty nabízené skrze program TechSoup).

Kompletní licenční informace si můžete stáhnout také na stránce Microsoft Product Use Rights po kliknutí na odkaz Download the current PUR document. Z nabízených jazyků vyberte angličtinu.

Jaké serverové produkty můžete získat prostřednictvím programu TechSoup? Prolistujte naši databázi Přehled produktů a vyberte si ten správný.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru