Možnosti a nabídka Dynamics 365: On-Premises nebo Cloud?

Jaké produkty můžete žádat a co Vám nabízí Dynamics 365 v cloudu? Předkládáme stručného průvodce nových serverových produktů, které naleznete v našem Katalogu produktů a zároveň shrnutí možností cloudové služby Dynamics 365.

Dynamics 365 (On-Premise) Server je serverový software pro řízení vztahů se zákazníky, který poskytuje nástroje pro uchování a analýzu klientských záznamů a dat. Software je nástupcem Dynamics CRM Server a můžete ho provozovat na platformě Windows Server. Dynamics 365 (On-Premises) je on-premises verze cloudové služby Dynamics 365 a obsahuje o něco méně funkcí než jeho cloudový kamarád.

Serverový software

Dynamics 365 (On-Premises) Server má pouze jednu edici a práva na použití tohoto softwaru jsou zahrnuta v každém produktu Dynamics 365 (On-Premises) CAL. Tento produkt nemůžete získat samostatně. Jedinou možností, jak ho získat, je zažádat o jeden nebo více produktů Dynamics 365 (On-Premises) CAL.

CAL – licence pro přístup

CAL je nutný pro každého uživatele, který chce přistupovat k serveru a používat Dynamics 365 On-Premises. Každý CAL dá svému uživateli právo serverový software a jednotlivé aplikace.

Můžete si vybrat ze tří verzí CALů. Každou verzi můžete žádat pro jednotlivé uživatele či jednotlivá zařízení.

  • Dynamics 365 for Team Members (On-Premises) CAL: Uživatel či zařízení má základní přístup pouze pro čtení. V rámci CAL obdržíte právo provozovat Dynamics 365 (On-Premises) Server software.
  • Dynamics 365 for Sales (On-Premises) CAL: Uživatel či zařízení získává přístup ke klíčovým obchodním funkcionalitám produktu. CAL obsahuje právo na provoz Dynamics 365 (On-Premises) Server software a aplikace Dynamics 365 for Sales (On-Premises).
  • Dynamics 365 for Customer Service (On-Premises) CAL: Uživatel či zařízení má přístup ke klíčovým funkcionalitám pro klientské služby. CAL obsahuje právo na provoz Dynamics 365 (On-Premises) Server software a aplikace Dynamics 365 for Customer Service (On-Premises).

Detailní srovnání uživatelských práv a funkcí jednotlivých verzí naleznete v průvodci Dynamics 365 (On-Premises) Licensing Guide (PDF - v aj). Následující tabulka představuje shrnutí tohoto srovnání.

Funkcionalita
Uživatelská práva
Team
Members
Sales Customer
Service
Dynamics
365 (On-Premises) Sales and Customer Service data
Limitováno Limitováno Limitováno
Účty a kontakty, činnosti a poznámky Plná Plná Plná
Znalostní management, interactive service hub Plná Plná Plná
Vlastní entity Plná1 Plná1 Plná1
Spuštění pracovních postupů a automatizace Plná2 Plná2 Plná2
Pouze na portálu: samoobslužné založení záznamu jménem klienta (nikoliv agent jménem koncového klienta) Plná3 Plná3 Plná3
Pouze na portálu a pro nezaměstnance: vytvářet a aktualizovat příležitosti Plná3 Plná3 Plná3
Uživatelské reporty, tabulky, dashboards Plná Plná Plná
Systémové reporty, tabulky, dashboards Ne Limitováno Limitováno
Role, příležitosti, cíle, smlouvy, prohlášení, objednávky, faktury, konkurence Limitováno Plná Limitováno
Kampaně, marketingové seznamy, ceníky, seznamy produktů Limitováno Plná Limitováno
Sjednocený service desk Limitováno Plná4 Plná4
Úplné řízení záznamů, služeb, zdrojů, pracovních hodin, zařízení, vybavení a podkladů Limitováno Limitováno Plná
Vytváření pracovních postupů, hromadný import dat, customizace napříč entitami v různých aplikacích Ne Limitováno Limitováno

1Vlastní entity (ty zahrnuté v Dynamics 365 i ty vytvořené klientem či partnerem) mohou požadovat jiný CAL či USL - záleží na požadovaném přístupu. Customizace může být provedena pouze u entit, které mají daná uživatelská práva.

2Vytváření, aktualizace nebo mazání skrze pracovní postupy může být použito pouze pro entity, které mají příslušná uživatelská práva (např.: aktualizace příležitosti vyžaduje Sales licenci).

3Bez přístupu k uživatelskému rozhraní Dynamics 365 (On-Premises). Řízení záznamů a chat mohou používat pouze uživatelé.

4Kvalifikace Sales nebo Customer Service CAL vyžaduje aktivní Software Assurance

Upgrade

Pokud máte Dynamics CRM s aktivní službou Software Assurance, můžete upgradovat na Dynamics 365 (On-Premise) aniž byste museli žádat o nový produkt. Podrobnosti naleznete v průvodci Dynamics 365 (On-Premises) Licensing Guide (PDF - v aj).

Downgrade

Máte právo získat Dynamics CRM software v jakékoliv nižší verzi, která je dostupná skrze Microsoft Volume Licensing Service Center. Stačí jednoduše zažádat o současný Dynamics 365 (On-Premise) produkt a poté místo něj z VLSC stáhnout předchozí verzi Dynamics CRM. Downgrade není vázaný na službu Software Assurance.

Podrobnosti naleznete v průvodci Dynamics 365 (On-Premises) Licensing Guide (PDF - v aj).

Z On-Premises do cloudu

Přejete si přejít na cloudovou verzi Dynamics 365? Podrobnosti k přechodu naleznete rovněž v průvodci Dynamics 365 (On-Premises) Licensing Guide (PDF - v aj).

Co Vám nabízí Cloud?

Dostupné cloudové verze Dynamics 365 naleznete po přihlášení do svého účtu Office 365 v modulu Správce v sekci Fakturace/Předplatná po kliknutí na odkaz Přidat předplatná. Zde si můžete vybrat z různých plánů za různé ceny, které obsahují více či méně Dynamics 365 aplikací. Některé plány obsahují podobné funkce jako výše popsané serverové produkty, některé obsahují řadu dalších aplikací a funkcí. Přehled jednotlivých aplikací a jejich popis naleznete na stránkách Microsoft www.microsoft.com/en-us/philanthropies/product-donations/products/dynamics-365.Vyberte si ty právé aplikace a plán přímo pro Vás.

Po pořízení předplatného se Vám zakoupené aplikace začnou zobrazovat v Office 365 v modulu (dlaždici) Dynamics 365.

Máte dotazy? Neváhejte nás kontaktovat na podpora@techsoup.cz nebo na 774 000 985.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru