Kreditní program pro neziskové organizace Amazon Web Services (AWS)

AWS_logo_RGB.PNG
Partneři:
Jazyk:
Platform:
Media:
Kategorie:
Administrativní poplatek:
CZK 4,393.00 + 21 % DPH
SKU: G-50218
Popis: 

Kreditní program pro neziskové organizace Amazon Web Services (AWS) poskytuje kredity pro cloudové služby oprávněným neziskovým organizacím a veřejným knihovnám v České republice. AWS cloudová platforma nabízí přístup k vysoce výkonnému computingu, úložištím dat, zálohování dat, vývoji, analýzám, hostingu a dalším službám s cílem umožnit neziskovým organizacím růst a rozvíjet se, aniž by byly nuceny investovat do fyzické infrastruktury.

Grant o výši 2 000 USD v AWS kreditech s platností 12 měsíců lze použít při úhradě poplatků za užívání vyžádaných cloudových služeb AWS, přičemž další vybrané webové služby Amazonu není možné tímto způsobem uhradit. Organizace mohou zažádat o grant v hodnotě 2 000 USD v AWS kreditech během fiskálního roku. Prohlédněte si tabulku Detaily grantu pro více informací.

Přínosy pro vaši organizaci

Pokud již využíváte nebo se chystáte využívat AWS cloudové služby, můžete AWS kredity použít k:

 • významnému snížení vašich IT nákladů jednak díky nulovým investicím do jinak nutné a nákladné fyzické infrastruktury a jednak díky možnosti využívat jen ty zdroje, které potřebujete a když je potřebujete;
 • rozšířit možnosti financování vaší činnosti díky pokročilým službám AWS, tj. zejména efektivně a s nízkými náklady získávat, zpracovávat, analyzovat a zobrazovat data rentabilním způsobem a následně je využívat k informovanému fundrasingovému rozhodování a efektivnímu cílení;
 • analýzám velkých datových toků, úschově petabytů dat a sdílení výsledků se spolupracovníky;
 • vybavení dobrovolníků, krátkodobých zaměstnanců nebo dalších zaměstnanců virtuálními desktopy dle momentální potřeby;
 • rozšíření vašeho globálního působení a poskytnutí vašich řešení tam, kde jsou zapotřebí;
 • spravování všech vašich organizačních cloudových služeb AWS, platforem, aplikací a systémů z jediného zařízení;

  Hlavní funkce

  Amazon Web Services nabízí následující produkty, z nichž každý obsahuje mnoho služeb, které můžete v rámci kreditního programu využívat.

  • Výpočetní síla
   • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) je ve své podstatě škálovatelná cloudová alternativa virtuálních serverů, která dodává dodatečnou výpočetní sílu, a zahrnuje databáze, business aplikace a migrace.
   • Amazon EC2 Container Service vám umožňuje spouštět aplikace na spravovaných clusterech Amazon EC3 instancí, a eliminuje tudíž nutnost instalovat, spravovat a škálovat vaše vlastní clusterová řešení.
   • Prohlédněte si kompletní seznam služeb a seznamte se s detaily Výpočetní síly Amazonu.
  • Úložiště
   • Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS) poskytuje trvalé lokální úložiště pro Amazon EC2, databáze, zálohování dat, business aplikace a další.
   • Amazon Elastic File System (Amazon EFS) zpřístupňuje data jedné nebo více EC2 instancí pro zobrazení obsahu, business aplikace, zpracování mediálních souborů a další.
   • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) umožňuje nahrávat data odkudkoliv z internetu pro uživately generovaný obsah, online archivy, grid computing a další.
   • Prohlédněte si kompletní seznam služeb a seznamte se s detaily Úložiště Amazon.
  • Databáze
   • Amazon RDS, Amazon Aurora a Amazon DynamoDB jsou relační databáze vybudované pro rychlou práci s daty a jejich správu.
   • Amazon Redshift vám umožňuje uchovávat a spravovat data v řádech petabytů.
   • Amazon ElastiCache vám pomáhá rozvíjet, provozovat a škálovat vyrovnávací paměť (cache).
   • Prohlédněte si kompletní seznam služeb a seznamte se s detaily Databáze Amazon.
  • Pokročilá výpočetní síla: Amazon Web Services poskytuje další vysoce výkonné výpočetní služby s možnostmi a schopnostmi, které daleko přesahují možnosti tradičních IT, a to včetně služeb přenosu dat (migrace), síťování a dodávání obsahu, nástrojů pro vývoj a další. Zobrazte si kompletní seznam možností Amazon Web Services.

   Podpora

   AWS zaručuje bezplatnou Základní podporu (Basic Support), která by měla účinně uspokojit většinu potřeb organizací v oblasti uživatelské podpory.

   Pokud si přejete upgradovat na developerský (Developer) nebo podnikatelský (Business Support) plán, můžete k úhradě poplatku za užití použít vaše kredity. AWS kredity nicméně nepokrývají poplatky za zprovoznění podpory. AWS vám doporučuje se před vlastním rozhodnutím pečlivě seznámit s detaily plánu a poplatky za jeho užití.

   Vybírejte pečlivě

   Administrativní poplatek za tento grant je nevratný.

   Získání produktu?

   Jakmile TechSoup Česká republika schválí žádost o grant, pošleme do e-mailové schránky vaší organizace instrukce, jak obdržet vaše grantové kredity.

   Detaily grantu

   Prosíme, podívejte se na Amazon Web Services - Často kladené dotazy, kde najdete další odpovědi na vaše otázky.

   Systémové požadavky

   Navštivte stránku s Amazon FAQ, kde najdete detailní informace o každém produktu a dozvíte se též víc o systémových požadavcích a klientské podpoře.

   Nezpůsobilé služby

   AWS kredity nejsou platné pro žádné poplatky nebo poplatky pro Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, Amazon Route53 registrace domény nebo přenosu domény nebo jakýkoli poplatek předem za jakoukoli službu.

   Povinný AWS účet

   Přijímací organizace musí disponovat platným AWS ID účtem se jménem organizace uvedeným v poli Account Name (Jméno účtu), aby mohla o kredity zažádat.

   Jestliže organizace nemá AWS ID účet, musí se zaregistrovat a vytvořit si AWS účet a teprve poté zažádat o grant.

   K založení AWS účtu je nutná platební karta.

   Dostupnost služby

   Prosím, konzultujte AWS Region Table (tabulku AWS regionů), která vás seznámí s dostupností služeb na vyžádání dle jednotlivých regionů.

   Podmínky kreditního programu
   • Organizace mohou zažádat o grant v hodnotě 2 000 USD v AWS kreditech během fiskálního roku (od 1. července to 30. června).
   • Kredity jsou platné pouze 12 měsíců od okamžiku, kdy byly připsány k AWS účtu.
   • Pokud máte sjednocené účty, kód bude čerpat na úrovni plátce ze všech propojených účtů, bez ohledu na účet, ve kterém jste uplatnili kód.
   • Další užitečné informace najdete v Zásadách a podmínkách AWS Kreditního programu pro neziskové organizace.
   Další uživatelské poplatky za služby

   Další poplatky budou účtovány organizaci v následujících situacích.

   Pro úhradu dodatečných AWS servisních poplatků je nutná platební karta.

   AWS organizacím doporučuje využít monitorovací službu Amazon CloudWatch k nastavení tzv. Billing alert, který vás upozorní na vzniklé platební závazky a umožní vám tak vyhnout se nečekaným finančním výdajům.

   AWS Zkušební verze zdarma

   Kromě Kreditního programu pro neziskové organizace, AWS též nabízí všem novým zákazníkům AWS Free Tier (zkušební verzi zdarma) po dobu 12 měsíců ode dne registrace organizace v AWS. AWS Free Tier (zkušební verze zdarma) není součástí AWS Kreditního programu. Noví klienti mohou v rámci této nabídky získat přístup k jistým AWS službám a využívat je až do určitého datového limitu zcela zdarma.

   AWS potenciálním příjemcům grantu doporučuje zaregistrovat se do AWS Free Tier (zkušební verze zdarma) a teprve poté zažádat o tuto nabídku.

   Důležitá poznámka: Udělené AWS kredity neobnovují 12měsíční lhůtu přístupu k AWS Free Tier (zkušební verzi zdarma).

   Pokračovat s užíváním služeb po jednom roce

   AWS kredity poskytnuté tímto grantem jsou platné po dobu 12 měsíců od jejich připsání na daný AWS účet. Organizace mohou zažádat o grant v hodnotě 2 000 USD v AWS kreditech během fiskálního roku (od 1. července to 30. června).

   Po použití všech kreditů nebo po jejich uplynutí po uplynutí 12 měsíců bude kreditní karta spojená s účtem AWS organizace zaúčtována standardními sazbami pro všechny použité služby.

   Vyzkoušejte AWS Cloudové služby

   Zkušební verze zdarma zpřístupní následující AWS cloudové verze.

   Příjemci grantu si mohou nechat připsat kredity, získané z tohoto programu, k jakémukoliv stávajícímu AWS účtu, včetně účtů vytvořených pro bezplatnou zkušební verzi.

   Oprávněnost stávajících klientů

   Tento grant je dostupný pro současné i minulé AWS klienty. Kredity obdržené v rámci tohoto programu mohou být připsány ke stávajícím AWS účtům.

   Povinné dotazníkové šetření

   Příjemci grantu musí vyplnit dotazník, který jim bude zaslán po připsání kreditů.

   Requirements: 

   .

   TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

   4 872

   registrovaných neziskovek

   472 miliónů Kč

   hodnota zprostředkovaných produktů

   53 938

   zprostředkovaných licencí a hardwaru