Airbnb společensky prospěšné zážitky

airbnb
Partneři:

Společensky prospěšné zážitky jsou pro Airbnb uživatele cestou, jak poznat místní neziskové organizace, dobrovolníky a aktivisty a jejich činnost, sdílet jejich příběhy a inspirovat ostatní, aby se přidali k jejich aktivitám.

Airbnb nabízí lidem přijížděcím do daného města tzv. zážiky. Cestovatel si může zážitek přes Airbnb zaplatit a zúčastnit se jej. Zážitky mohou zakládat i neziskové organizace. Těm, které splní podmínky Airbnb, bude odpuštěn poplatek za zprostředkování a organizace tak získá plnou částku/vstupné za zážitek od cestovatele.

Přínosy pro organizaci

Díky společensky prospěšným zážitkům se Airbnb hosté dozví vice o vašem poslání a činnosti a zároveň si užijí spostu zábavy. A vy během toho:

  • Získáte finanční prostředky: 100 % získaných peněz od hostů poputuje do vaší neziskové organizace. Airbnb vám odpustí všechny poplatky.
  • Budete vidět: Vaše zážitky se objeví na stránkách Airbnb i v jejich mobilní aplikaci a dává vám tak možnost, jak se vice zviditelnit.
  • Získáte příznivce: Díky představení vašeho poslání a vaší činnosti během zážitků máte jedinečnou možnost získat své organizaci nové ambasadory, dobrovolníky a další podporovatele.

Jak se do programu přihlásit?

Je nutné se zaregistrovat a o službu požádat přímo na stránkách Airbnb: vytvořit zážitek.

Více informací o programu

Validační partner

TechSoup spolupracuje s tímto partnerem na bázi validačních služeb, tedy provádí pro partnera ověření, zda přihlášená nezisková organizace splňuje podmínky partnera k poskytnutí služby. O službu žádáte přímo u daného partnera a veškerou podporu a komunikaci o programu zajišťuje tento partner. Za tuto službu neplatíte TechSoup žádný administrativní poplatek.

 

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru