05.05.2015

Využití Microsoft produktů v grafické dílně Nadace Bona

bonapripadovka.jpg
Autor: 
TechSoup Česká republika
Napsáno: 
May 13, 2015

 

„Člověk získává větší schopnost dorozumět se s počítačem v síti, než komunikovat při práci na osamocené stanici. Samotný tvůrčí proces jde ruku v ruce s postupným pronikáním do tajů zpracování a zobrazování samotným počítačem s grafickými i kancelářskými programy.“ klient grafické dílny Nadace Bona

Nástroje: Windows, Office Professional Plus, Visio Professional

Využití Microsoft produktů v grafické dílně Nadace BONA

Hlavní náplní a posláním nadace je podpora a vytváření programů sledujících integraci spoluobčanů s psychickým hendikepem do života v běžné společnosti. Hlavními oblastmi působnosti Nadace BONA je budování chráněného bydlení a podporovaného bydlení, vytváření pracovních příležitostí, chráněná práce, podpora terénní psychosociální intervence, grantová podpora organizací angažujících se v komunitní péči formou redistribuce výnosů NIF. Naše otázky zodpověděl jeden z klientů starající se o výuku v novém grafickém centru. Pro vybavení tohoto centra byla organizaci prostřednictvím programu TechSoup poskytnuta řada serverových produktů, operační systémy Windows 7, kancelářské balíky MS Office Professional Plus 2010 a Visio Professional 2010

Jakým způsobem získané softwarové dary využíváte a v jakém rozsahu?

Počítačová grafika koncipovaná v naší terapeutické grafické dílně jako efektivní a dynamický prostředek pro tvorbu a zpracování obrazové a jiné informace využije v plném rozsahu prostředky instalované ve studiu. Provoz serveru umožňuje klientům, aby se bez nejistoty a obav chápali přípravy vlastního pracovního prostředí, sdíleli aktuální stav pracovního postupu a podle svých potřeb se výtvarně vyjadřovali výtvarným jazykem. Výsledné obrazy jsou produktem úzkého spojení, ve kterém se uplatní funkce serverů.

Jaké zlepšení a usnadnění Vám přinesly?

Vybavení, které je k dispozici, přináší řadu změn nejen v chování jednoho účastníka, ale i v chování celé skupiny. Člověk získává větší schopnost dorozumět se s počítačem v síti, než komunikovat při práci na osamocené stanici. Samotný tvůrčí proces jde ruku v ruce s postupným pronikáním do tajů zpracování a zobrazování samotným počítačem s grafickými i kancelářskými programy.

Můžete říct krátký příběh, jak byly produkty konkrétně využity?

Klient se chtěl seznamovat hlavně s kancelářskými programy a prohlásil, že nemá na věci výtvarný pohled. Při práci s programem Office postupně poznal, že i tyto kancelářské programy mají tvůrčí grafický obsah. Například příprava prezentace v PowerPointu obsahuje mimo jiné výběr a tvorbu výtvarného pozadí, manipulaci s písmem (základy typografie) a tvorbu, úpravu a umístění obrázků. Klient zapojil výtvarné myšlení.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru