08.02.2013

Centrum Paraple: IT nástroje pro lidi s handicapem

paraplepripadovka.jpg
Autor: 
TechSoup Česká republika
Napsáno: 
February 8, 2013

 

"Ráda bych zdůraznila důležitost IT podpory neziskovým organizacím, které se specializují a zaměřují na specifické sociální a zdravotní problémy lidí v obtížných životních situacích. Děkujeme TechSoup Česká republika.“ Dr. Alena Kábrtová, PhD, Centrum Paraple

Nástroje: Windows, Office Professional PlusWindows Server, CAL licence

Centrum Paraple nabízí IT nástroje lidem s handicapem

Pro mnoho osob na vozíčku v České republice se Centrum Paraple stalo průvodcem a podporou. Organizace pomáhá lidem s míšními zraněními zlepšit svůj zdravotní i psychický stav, dosáhnout sebejistoty a nezávislosti a vrátit se ke svým rodinám, přátelům, do školy, do práce či znovu provozovat oblíbené sportovní aktivity. Poskytuje svým klientům a jejich rodinám odborné poradenství, sociální rehabilitaci, sportovní a umělecké kurzy a počítačové lekce. Nabízí rovněž programy zabývající se problematikou rodičovství osob na vozíčku, zdravou výživou a životním stylem.

Skrze program TechSoup Česká republika obdržela organizace 50 licencí MS Office 2010 Professional Plus Windows Server 2008 Enterprise společně s padesáti uživatelskými licencemi (tzv. CAL) a 6 licencí operačního systému Windows 7 Pro. Operační systémy a klíčové kancelářské balíky MS Office byly použity k vybavení učebny počítačových kurzů, které by si organizace jinak nemohla dovolit. Windows Server 2008 byl nainstalován na nově pořízený hardware a díky možnosti virtualizace, která umožňuje souběžný chod až čtyř virtuálních serverů, se organizace obešla bez robustních strojů. Tento nový přístup a moderní technologie snižují náklady na údržbu a zálohování.

Díky TechSoup Česká republika může Centrum Paraple svým klientům nabízet špičkové technologické nástroje.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 704

registrovaných neziskovek

467 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 335

zprostředkovaných licencí a hardwaru