Důležité změny v dárcovském programu Microsoft platné od 1. dubna 2018

 

 

Níže popsané změny vejdou v platnost 1. dubna 2018. Prosíme, důkladně si je projděte, abyste s ohledem na ně mohli přizpůsobit plánování technologických kapacit pro vaši organizaci. Změny umožní společnosti Microsoft společně s TechSoup ještě cíleněji vybavovat neziskové organizace technologiemi, které potřebují pro efektivnější naplňování svého poslání.

Co se změní?

  • Některé "on-premise" produkty nebudou nadále dostupné skrze program TechSoup Česká republika jako darované produkty. Tyto produkty však budou záhy pro oprávněné neziskové organizace a knihovny dostupné se slevou.
  • Oprávněné organizace již při žádostech o dary nebudou limitovány výběrem z maximálně 10 produktových skupin během dvouletého cyklu. Zůstává pouze maximální limit 50 licencí na každý darovaný produkt a max. 5 darovaných serverových produktů, které nevyužívají tzv. "core-based" licencování, v průběhu dvouletého cyklu.

Co se nezmění?

  • Nejoblíbenější "on-premise" Microsoft software bude oprávněným neziskovým organizacím a knihovnám stále dostupný jako dar.
  • Limity dárcovského programu jsou platné vždy pouze dva roky a potom opět od znovu.
  • Všechna ostatní pravidla, oprávněnosti a omezení dárcovského programu zůstávají stejná.

Často kladené dotazy

Proč společnost Microsoft provádí tyto změny?

Cílem společnosti Microsoft je umožnit ještě více neziskovým organizacím, aby zvýšily svůj dopad. Udržitelné škálování softwarových darů ve formě předplatného (nebo cloudu) ovšem vyžaduje nový dárcovský model.

Nový tým společnosti Microsoft, Tech for Social Impact, je organizován jako sociální podnik, kde zisky budou znovu investovány do poskytování větší podpory neziskovým organizacím. Viz také https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/?p=57515

Mění společnost Microsoft kritéria oprávněnosti pro svůj dárcovský program?

Ne, kritéria oprávněnosti pro darovaný software prostřednictvím programu TechSoup zůstávají stejná. Microsoft zachovává jednu z nejširších definic oprávněnosti ze všech technologických dárcovských programů. Bohužel i přesto existují typy organizací, které by chtěly o dar požádat, ale nesplňují kritéria oprávněnosti. Doufáme, že pro tyto organizace mohou být užitečné další nabídky na TechSoup. Ujišťujeme vás, že informujeme všechny naše dárce o všech, kteří by rádi našli cenově dostupný způsob, jak používat jejich produkty.

Budou existovat kritéria oprávněnosti pro zlevněné produkty? Pokud ano, budou stejné jako u darovaných produktů?

Podle nynějších informací se budou stejná kritéria oprávněnosti pro dárcovské produkty vztahovat i na zlevněné produkty.

Budou knihovny i nadále oprávněné pro dárcovský a zvýhodněný program společnosti Microsoft prostřednictvím TechSoup?

Ano, knihovny budou i nadále oprávněné získat dary a slevy od společnosti Microsoft, stejně jako řadu dalších nabídek dostupných přes TechSoup.

Můžete vysvětlit změnu v limitech "produktových skupin"?

Produktová skupina zahrnuje všechny produkty, které slouží k podobnému účelu. Například všechny operační systémy Windows patří do jedné produktové skupiny. V současné době mohou oprávněné organizace požádat až o 50 licencí z maximálně 10 produktových skupin. Existuje více než 35 produktových skupin. Další informace najdete na: https://www.techsoup.cz/microsoft/detail.

Počínaje 1. dubnem 2018 si mohou oprávněné organizace vybírat ze všech darovaných produktů společnosti Microsoft, aniž by byly omezeny 10 produktovými skupinami. Není-li uvedeno jinak, mohou organizace žádat maximálně o 50 licencí od každého produktu během dvouletého období. Serverové produkty mají nadále licenční limity specifické pro daný produkt.

Jaký je rozdíl mezi standardními a prémiovými produkty?

Prémiové produkty jsou obvykle označovány jako "Professional" nebo "Enterprise", například Office Professional nebo Visio Professional. Standardní produkty jsou obvykle označovány jako "Standard", například Office Standard nebo Visio Standard.

Co je to software "on-premises"?

Jako "on-premises" se rozumí softwarové produkty, které jsou nainstalovány v počítači, na rozdíl od produktů, které jsou nabízeny ve formě předplatného jako "software jako služby" (Software as a Service). Viz také https://en.wikipedia.org/wiki/On-premises_software

V současnosti nemůžeme používat cloudové produkty. Budeme od 1. dubna i nadále moci získat "on-premises" software společnosti Microsoft?

Oprávněné organizace budou po 1. dubnu stále moci žádat o standardní "on-premise" produkty společnosti Microsoft, například Office Standard 2016 a Visio Standard.

Prémiové "on-premise" produkty, jako například Office Enterprise 2016 a Visio Professional, budou od 1. dubna k dispozici pouze jako zlevněné produkty. Abychom vám mohli poskytnout nabídku Microsoft softwaru v plném rozsahu, spustí TechSoup i tento zvýhodněný program. Naším cílem je zpřístupnit tyto zlevněné nabídky co nejdříve po 1. dubnu.

Bude dárcovský program postupně zrušen?

Ne. V dohledné budoucnosti bude Microsoft i nadále pokračovat ve svém dárcovském programu směrem k neziskovým organizacím. Za poslední tři fiskální roky darovala společnost Microsoft neziskovým organizacím více než 1 miliardu dolarů ročně v hotovosti a ve službách. Tento závazek zůstává nezměněn. Společnost Microsoft však doufá, že během příštích tří let ztrojnásobí počet neziskových organizací, kterým poskytne dar či slevu tím, že rozšíří nabídku licenčních možností.

V TechSoup Česká republika spolupracujeme s dalšími více než 10 partnery, kteří jsou nadále odhodláni spolupracovat s námi na nabídce darů a zvýhodněných produktů pro neziskové organizace. Neustále rozšiřujeme naši nabídku, abychom mohli lépe uspokojit potřeby neziskových organizací. Nemáme v úmyslu s tím přestat.

Co když budeme potřebovat více "on-premise" licencí?

Pokud potřebujete více "on-premise" licencí, než které jsou vám k dispozici jako dary prostřednictvím TechSoup, nebo pokud potřebujete produkty, které již nejsou k dispozici jako dary, budete moci prostřednictvím TechSoup brzy požádat o zlevněné licence pro ty stejné produkty co nejdříve po 1. dubnu. Licence bude také možné získat od jiných autorizovaných prodejců nebo přímo od společnosti Microsoft.

Znamená tato změna, že program TechSoup skončí?

Ne! Jsme nadále odhodláni poskytovat neziskovým organizacím prostředky, které potřebují k plnění svých poslání. Společnost TechSoup velmi úzce spolupracuje se všemi dárcovskými partnery, aby i nadále podpořila jejich filantropické programy, které se vyvíjejí, stejně jako se vyvíjí oblast technologií. Náš model služeb a naše programy se musí rovněž vyvíjet, aby naplňovaly naše poslání. Můžete se těšit na nové programy a služby nabízené TechSoup, díky kterým se vám dostane lepší podpory. Budeme hledat nové způsoby, jak přinést hodnotu jak neziskovým organizacím, tak poskytovatelům technologií, a budeme i nadále udržovat poplatky za naše služby co nejmenší.

 

Pro otázky, komentáře či zpětnou vazbu, využijte stránku Kontaktujte nás.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru