Office Professional Plus (Discounted)

Office-Suites-All.png
Partneři:
Media:
Produktová skupina:
Platform:
Snížená cena:
CZK 6,332.00 + 21 % DPH
SKU: LS-50558
Popis: 

Nový postup stahování a instalace Office 2019

Upozoròujeme, že balíèky ani jednotlivé aplikace Office 2019, vèetnì Visio a Projectu, již nelze stahovat pøímo prostøednictvím VLSC. Objednané produkty Office prosíme stáhnìte a nainstalujte podle našeho návodu ke stažení a instalaci produktù Office 2019 pro novou technologii Click-to-Run.

Pokud by Vám popsaný zpùsob instalace nevyhovoval, mùžete také využít služeb technické podpory TechSoup pro neziskové organizace a nechat si software nainstalovat našimi techniky prostøednictvím vzdáleného pøístupu.

Office Professional Plus je integrovanou sbírkou programů a služeb určených ke spolupráci a optimalizaci práce s informacemi. Sada Professional Plus obsahuje dvě další aplikace, které nejsou součástí sady Standard. Tato nabídka obsahuje jednu licenci pro instalaci softwaru na jediném zařízení. Požádejte o jednu licenci pro každé zařízení, na kterém jej nainstalujete. Přečtěte si shrnutí Podmínek produktů pro více licencí pro konkrétní podrobnosti o licencích.

Které verze tohoto softwaru jsou k dispozici?

Můžete si vybrat stávající verzi, nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Můžete zjistit, která verze je aktuální na aktuálních verzích produktů společnosti Microsoft stránka. Kromě toho si můžete stáhnout software v libovolném jazyce, který je k dispozici.

Přínosy pro organizaci

Aplikace můžete používat v sadě Office

 • Vytvořte, sdílejte a upravujte dokumenty s kolegy na jiných místech
 • Sledujte a zvýrazněte datové trendy
 • Vysílat dokumenty a živé prezentace pro publikum prostřednictvím webových prohlížečů
 • Konsolidujte komunikační služby s cílem snížit náklady

Aplikace v tomto balíčku

Sada Professional Plus zahrnuje následující aplikace.

 • Access je systém správy relačních databází, který pomáhá informačním pracovníkům sledovat informace a vytvářet reporty.
 • Excel je tabulková aplikace s nástroji pro analýzu a vizualizaci dat.
 • InfoPath je program pro shromažďování informací pomocí elektronických formulářů nasazených prostřednictvím webových prohlížečů, e-mailových zpráv nebo mobilních zařízení.
 • OneNote je aplikace s poznámkami, která umožňuje sdílení různých typů obsahu mezi členy týmu.
 • Outlook je správce času a informací, který integruje e-mail, kalendář, kontakty a úkoly.
 • PowerPoint je prezentační grafický program s možnostmi pro textové efekty, zvuk a animaci.
 • Publisher je program pro publikování, který umožňuje lidem se základními dovednostmi vytvářet širokou škálu publikací.
 • Skype for Business je klientský program pro sjednocenou komunikaci, který pracuje ve spojení se serverem Skype for Business Server. Aplikace umožňuje uživatelům vzájemně komunikovat pomocí zpráv, hlasových hovorů nebo videohovorů a přepínat tam a zpět mezi jednotlivými režimy.
 • Word je plnohodnotný program pro zpracování slov.

Hlavní možnosti

 • Ribbon: Ribbon Office zvyšuje použitelnost spojením nejoblíbenějších nástrojů pro formátování a vytváření v jediném jednotném návrhu.
 • Webový a mobilní přístup: S aplikacemi Office Online a Office pro mobilní zařízení mohou uživatelé na různých místech současně kopírovat nebo upravovat stejný soubor. Mohou používat libovolný webový prohlížeč nebo mobilní zařízení se systémem Windows, iOS nebo Android.
 • Úložiště v cloudu: Kancelářské aplikace se integrují do aplikací OneDrive, OneDrive for Business a SharePoint, takže můžete přistupovat k souborům v různých zařízeních.
 • Podpora více formátů souborů: Většina aplikací sady Office, včetně aplikací Word a Excel, může ukládat nebo exportovat soubory jako dokumenty PDF nebo XPS nativně, aniž byste museli stahovat a instalovat doplňky. >
 • Integrace dat: Databáze mohou být propojeny s externími zdroji, jako jsou další databáze aplikace Access, tabulky aplikace Excel, zdroje dat ODBC (otevřená databázová konektivita) a databáze SQL Server. Pokud je Access integrován s SharePoint Serverem, mohou i další uživatelé ve Vaší organizaci uvedená data sledovat a upravovat.

Důležité informace o objemu licencí

V sadách a aplikacích Office můžete zvolit dva typy licenčních klíčů pro aktivaci produktu: licenční klíč KMS (Key Management Service) nebo klíč pro násobné aktivace (MAK). Na webu Microsoft Volume Licensing získáte oba tyto klíče.

Společnost Microsoft nabízí pokyny pro použití klíče MAK nebo KMS k aktivaci kancelářského softwaru.

Získání produktu

Instalace tohoto produktu vyžaduje, abyste stáhli software z Centra služeb Microsoft Volume Licensing Center (VLSC) a zadali licenční klíč. Více viz Systémové požadavky. Můžete stáhnout libovolnou dostupnou verzi nebo jazyk pro váš produkt. Licenční klíč umožňuje instalaci produktu na tolik počítačů, na kolik jste získali licence. Množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od společnosti TechSoup po vyžádání tohoto produktu.

Očekávejte dva e-maily:

 • Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle "uvítací zprávu" s instrukcemi na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste žádali a poskytuje instrukce, jak používat VLSC a stáhnout a instalovat dary poté, co Microsoft akceptuje licenční smlouvu s Vaší organizací. V sekci Můj účet se ujistěte, že e-mail uvedený ve vašem uživatelském profilu je aktuální.
 • Od Microsoft obdržíte e-mail, ve kterém společnost vítá Vaši organizaci na portálu VLSC. Tento e-mail bude zároveň znamenat, že společnost Microsoft přijala licenční smlouvu s Vaší organizací. Po obdržení této zprávy následujte instrukce z prvního e-mailu od Techsoup, který obsahuje instrukce k získání licenčního klíče.
  • Pokud chcete instalovat starší verzi Office (2016), postupujte i podle uvedených instrukcí ke stažení a instalaci produktu.
  • Instrukce k instalaci se nevztahují na produkt Office 2019, který už je distribuován pomocí technologie click-to-run. Postup instalace Office 2019 naleznete zde: Instalace pomocí Office Deployment Tool.

Software Assurance

V rámci programu Software Assurance máte během dalších dvou let právo instalovat jakékoliv nové verze produktů, ke kterým se vztahuje licenční smlouva.

Systémové požadavky

 • Office 2016 není kompatibilní s aplikacemi Office 365: Tento softwarový licenční software nelze instalovat ve stejném zařízení jako kteroukoliv z aplikací Office 365 získaných pomocí předplatného sady Office 365. Před instalací tohoto produktu budete muset odinstalovat všechny aplikace sady Office 365 v zařízení. Aplikace Office 365 používají click-to-run technologii, která není kompatibilní se softwarovým programem Office získaným prostřednictvím multi licencování.
 • Office 2019 využívá stejnou instalační technologii, takže už je s aplikacemi Office 365 kompatibilní.
 • Více viz Požadavky na systém Office.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 187

registrovaných neziskovek

406 120 458 Kč

hodnota darovaného IT

46 250

darovaných licencí a hardwaru