Publisher (Discounted)

Publisher.png
Partneři:
Media:
Platform:
Snížená cena:
CZK 1,782.00 + 21 % DPH
SKU: LS-50582
Popis: 

Nový postup stahování a instalace Office 2019

Upozoròujeme, že balíèky ani jednotlivé aplikace Office 2019, vèetnì Visio a Projectu, již nelze stahovat pøímo prostøednictvím VLSC. Objednané produkty Office prosíme stáhnìte a nainstalujte podle našeho návodu ke stažení a instalaci produktù Office 2019 pro novou technologii Click-to-Run.

Pokud by Vám popsaný zpùsob instalace nevyhovoval, mùžete také využít služeb technické podpory TechSoup pro neziskové organizace a nechat si software nainstalovat našimi techniky prostøednictvím vzdáleného pøístupu.

Publisher je program pro publikování, který umožňuje uživatelům vytvářet publikace pro stolní tisk, komerční tisk, distribuci e-mailů nebo prohlížení na webu. Tato nabídka obsahuje jednu licenci pro instalaci softwaru na jediném zařízení. Přečtěte si shrnutí Podmínek produktů pro více licencí pro konkrétní podrobnosti o licencích.

Které verze tohoto softwaru jsou k dispozici?

Můžete si vybrat stávající verzi, nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Můžete zjistit, která verze je aktuální na aktuálních verzích produktů společnosti Microsoft stránka. Kromě toho si můžete stáhnout software v libovolném jazyce, který je k dispozici.

Přínosy pro organizaci

Můžete použít aplikaci Publisher

  • Vytvořte brožury nebo letáky s cílem informovat ostatní o vaší organizaci nebo o nadcházejících událostech
  • Navrhněte hlavičkový papír a obálky s logem a barvami vaší organizace

Hlavní možnosti

  • Šablony: Vydavatel vám poskytuje knihovnu stovek přizpůsobitelných návrhových šablon nebo prázdných publikací, včetně bulletinů, brožur, letáků, pohlednic, webových stránek a e-mailových formátů. Můžete si vyhledat také další šablony, které jsou k dispozici na webu.
  • Nástroje pro úpravy obrázků: V aplikaci Publisher můžete posunout, zvětšit a oříznout obrázky.
  • Integrace pošty: Adresář zákazníků nebo kontaktů můžete sestavovat, upravovat a spravovat přímo v aplikaci Publisher a používat kontakty na dopisy a obálky pro hromadnou korespondenci.

Důležité informace o objemu licencí

V sadách a aplikacích Office můžete zvolit dva typy licenčních klíčů pro aktivaci produktu: licenční klíč KMS (Key Management Service) nebo klíč pro násobné aktivace (MAK). Na webu Microsoft Volume Licensing získáte oba tyto klíče.

Společnost Microsoft nabízí pokyny pro použití klíče MAK nebo KMS k aktivaci kancelářského softwaru.

Získání produktu

Instalace tohoto produktu vyžaduje, abyste stáhli software z Centra služeb Microsoft Volume Licensing Center (VLSC) a zadejte licenční klíč. Můžete stáhnout libovolnou dostupnou verzi nebo jazyk pro váš produkt. Licenční klíč umožňuje instalaci produktu na tolik počítačů, na kolik jste získali licence. Množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od společnosti TechSoup po vyžádání tohoto produktu.

Očekávejte dva e-maily:

  1. Až bude vaše žádost schválena, společnost TechSoup vám pošle zprávu na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste požádali, a poskytne vám informace o tom, jak používat VLSC, jakmile společnost Microsoft akceptuje vaši licenční smlouvu. Ujistěte se, že e-mailová adresa ve vašich informacích o organizaci je aktuální prostřednictvím návštěvy vašeho účtu.
  2. Společnost Microsoft zašle e-mail, který uvítá vaši organizaci do VLSC. Tento e-mail bude znamenat, že společnost Microsoft přijala Vaší licenční smlouvu. Po obdržení tohoto e-mailu budete moci postupovat podle kroků v prvním e-mailu, který jste obdrželi od TechSoup, abyste získali váš produkt prostřednictvím VLSC.

Software Assurance

Program Software Assurance, máte právo nainstalovat jakoukoli novou verzi produktů, na které se vztahuje smlouva, během doby platnosti programu.

Requirements: 

Systémové požadavky: Není kompatibilní s Office 365: Tento software nemuže být instalován na stejné zařízení jako aplikace sady Office 365. Před instalací tohoto produktu budete muset odinstalovat všechny aplikace sady Office 365 v zařízení. Office 365 aplikace používají click-to-run technologii, která není kompatibilní s touto aplikací. Viz požadavky systému Office.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 187

registrovaných neziskovek

406 120 458 Kč

hodnota darovaného IT

46 250

darovaných licencí a hardwaru