Skype for Business (Discounted)

Skype-for-Business-All.png
Partneři:
Media:
Platform:
Snížená cena:
CZK 409.00 + 21 % DPH
SKU: LS-50515
Popis: 

Nový postup stahování a instalace Office 2019

Upozoròujeme, že balíèky ani jednotlivé aplikace Office 2019, vèetnì Visio a Projectu, již nelze stahovat pøímo prostøednictvím VLSC. Objednané produkty Office prosíme stáhnìte a nainstalujte podle našeho návodu ke stažení a instalaci produktù Office 2019 pro novou technologii Click-to-Run.

Pokud by Vám popsaný zpùsob instalace nevyhovoval, mùžete také využít služeb technické podpory TechSoup pro neziskové organizace a nechat si software nainstalovat našimi techniky prostøednictvím vzdáleného pøístupu.

Skype for Business (dříve Lync) je komunikační klient, který pracuje ve spojení se serverem Skype for Business a službou Skype for Business Online. Aplikace umožňuje uživatelům vzájemně komunikovat pomocí zpráv, hlasových hovorů nebo videohovorů a přepínat tam a zpět mezi jednotlivými režimy.

Tato nabídka zahrnuje jednu licenci pro instalaci softwaru na jednom zařízení. Pro konkrétní podrobnosti o licencích viz Podmínky licencovaní většího množství produktů.

Které verze tohoto softwaru jsou k dispozici?

Můžete si vybrat a stáhnout aktuální verzi nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Můžete zjistit, která verze je aktuální na stránce Aktuální verze produktů společnosti Microsoft. Kromě toho si můžete stáhnout software v libovolném jazyce, který je k dispozici.

Přínosy pro organizaci

Pokud máte zkušenosti se síťovou správou, můžete použít Skype for Business spolu se Skype for Business serverem nebo Skype for Business Online ke

 • komunikaci a spolupráci se vzdálenými pracovníky pomocí audia, webu nebo videohovoru;
 • vylepšení vaší dostupnosti přesměrováním příchozích požadavků ke komunikaci na jiný typ komunikačního zařízení, například na mobilní telefon.

Hlavní funkce

 • Přítomnost: V okně Seznam kontaktů má každý kontakt tlačítko pro přítomnost, zelené pro dostupné, žluté pro pryč nebo červené pro zaneprázdnění.
 • Setkání: Můžete naplánovat zvukové, webové nebo video schůzky pomocí aplikace Skype for Business, z aplikace Outlook nebo na Outlook.com. Webové konference umožňují sdílení plochy, souborů a také hlasování.
 • Sdílení souborů: V chatu a v rámci schůzek můžete posílat soubory nebo jejich úryvky, aniž by se jim porušilo formátování.
 • Přístupnost: Skype for Business obsahuje více než 100 klávesových zkratek pro přijímání, odmítání, či ukončování hovorů a pro další důležité funkce. Pokročilá čtečka obrazovky umožňuje Job Access with Speech (JAWS) a dalším podobným software předčítat všechny upozornění, příchozí požadavky a zprávy.
 • Historie: Skype for Business ukládá informace o proběhlých konverzacích ve speciální složce Outlooku nazvané Historie konverzací. Tyto informace mohou zahrnovat poznámky připsané v aplikaci OneNote.

Důležité informace k multilicencím

V sadách a aplikacích Office můžete zvolit dva typy licenčních klíčů pro aktivaci produktu: licenční klíč KMS (Key Management Service) nebo klíč pro násobné aktivace (MAK). Na webu Microsoft Volume Licensing získáte oba tyto klíče.

Společnost Microsoft také nabízí pokyny jak používat klíč MAK nebo KMS k aktivaci sady Office.

Získání tohoto produktu

Instalace tohoto produktu vyžaduje stažení z Centra služeb Microsoft Volume Licensing Service (VLSC) a zadání licenčního klíče. Můžete stáhnout libovolnou dostupnou verzi, nebo jazykovou mutaci pro váš produkt.

Licenční klíč umožňuje instalaci produktu na tolik počítačů, na kolik jste získali licence. Množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od společnosti TechSoup po vyžádání tohoto produktu.

Očekávejte dva emaily:

 1. Až bude vaše žádost schválena, společnost TechSoup vám pošle zprávu na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste požádali, a poskytne vám informace o tom, jak používat VLSC, jakmile společnost Microsoft přijme vaši licenční smlouvu. Ujistěte se, že e-mailová adresa ve vašich informacích o organizaci je aktuální prostřednictvím návštěvy vašeho účtu.
 2. Společnost Microsoft pošle e-mail, který uvítá vaši organizaci do VLSC. Tento e-mail bude znamenat, že společnost Microsoft přijala Vaší licenční smlouvu. Po obdržení tohoto e-mailu budete moci postupovat podle kroků v prvním e-mailu, který jste obdrželi od TechSoup, abyste získali váš produkt prostřednictvím VLSC.

Softwarová záruka

Pod Program Software Assurance, máte právo nainstalovat jakoukoli novou verzi produktů, na které se vztahuje smlouva, během doby její platnosti.

Requirements: 

System Requirements

 • See Office system requirements.
 • Microsoft installation technologies:
  • Office applications that are version 2019 or later must be installed using Microsoft Click-to-Run technology instead of the traditional Windows Installer (MSI) technology. Click-to-Run technology is the same technology that is used to install the Office applications that are included with Office 365 subscriptions.
  • You can't install multiple Office products on a computer if the products are the same version but use different installation technologies. In some cases, you also can't install two different versions of Click-to-Run applications on the same computer. For more information, see Microsoft Office support.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 187

registrovaných neziskovek

406 120 458 Kč

hodnota darovaného IT

46 250

darovaných licencí a hardwaru