Skype for Business Server (Discounted)

Skype-for-Business-All.png
Partneři:
Media:
Platform:
Snížená cena:
CZK 65,103.00 + 21 % DPH
SKU: LVS-50514
Popis: 

Skype for Business Server (dříve Lync Server) je server pro okamžitou komunikaci. Podporuje funkce chatu, informace o přítomnosti, webové konference a telefonování, a to prostřednictvím stávající komunikační infrastruktury kanceláře. Klientské aplikace Skype for Business Server jsou Lync Desktop a několik dalších, s nimiž je zpětně kompatibilní.

Tato nabídka obsahuje jednu serverovou licenci. Každý uživatel nebo zařízení, přistupující ke Skype for Business Serveru, musí mít klientskou přístupovou licenci (CAL) verze Standard. Pro přístup k některým funkcím jsou vyžadovány doplňkové CALy verzí Enterprise nebo Plus. Další informace naleznete v části Licencování.

Jaké verze jsou k dispozici?

Můžete si vybrat a stáhnout aktuální verzi nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Můžete zjistit, která verze je aktuální na stránce Aktuální verze produktů společnosti Microsoft. Kromě toho si můžete stáhnout software v libovolném jazyce, který je k dispozici.

Přínosy pro organizaci

Pokud máte zkušenosti se síťovou administrací, můžete Skype for Business využít pro:

 • Správu veškeré živé komunikace mezi uživateli v rámci vaší organizace i mimo ni
 • Připojení uživatelů ke sdílení dokumentů Office a chatových a hlasových konverzací
 • Vyžádání a spouštění schůzek prostřednictvím aplikace Outlook nebo webového rozhraní

Hlavní funkce

 • Okamžité zasílání zpráv: Pomocí Skype for Business spolu mohou chatovat uživatelé uvnitř i vně organizace. Pro připojení k většině populárních IM klientů mohou využít také webové rozhraní.
 • Telefonní funkce: Administrátoři mohou pomocí Skype for Business Serveru spravovat internetovou (VoIP) i tradiční (PSTN) telefonii. Skype for Business Server může fungovat v rámci stávajících telefonních a PBX systémů vaší organizace.
 • Integrace s Office: V rámci webové konference můžete používat a šířit prezentace aplikace PowerPoint. Uživatelé mohou upravovat dokumenty Office v reálném čase lokálně i vzdáleně. Možnosti Skype for Business Serveru se také objevují v rozhraní aplikací sady Office.
 • Živé audio a video konference: Skype for Business Server je kompatibilní s Microsoft RoundTable nebo libovolným zařízením, které podporuje protokol RTP (Real-time Transport Protocol) nebo protokol RTCP (Real-time Transport Control Protocol).
 • Šifrovaná komunikace: Transport Layer Security (TLS) a Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) chrání citlivé informace bez omezení funkčnosti softwaru a eliminují nutnost připojování vzdálených uživatelů prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN).

Licencování

Každý uživatel nebo zařízení, přistupující ke Skype for Business Serveru, musí mít klientskou přístupovou licenci (CAL) verze Standard. Podle toho, které funkce Skype for Business Server se používají, mohou být vyžadovány doplňkové CALy.

 • Standard CAL: pro chat, zjišťování dostupnosti a audio a video komunikaci mezi jednotlivými počítači.
 • Enterprise CAL: Pro audio, video a webové konference; sdílení plochy; systémy místností a vícečetné proudy HD videa. CALy verze Enterprise lze využít pouze ve spojení s CALy verze Standard.
 • Plus CAL: Funkce pro podnikovou telefonii. CALy verze Plus lze využít pouze ve spojení s CALy verze Standard.

Chcete-li povolit všechny funkce, jsou potřebné všechny tři licence (Standard, Enterprise a Plus).

Obecné licenční informace naleznete v dokumentu Průvodce licencemi Microsoft Serveru.

Získání (stažení) produktu

Instalace tohoto produktu vyžaduje stažení z Centra služeb Microsoft Volume Licensing Service (VLSC) a zadání licenčního klíče. Můžete stáhnout libovolnou dostupnou verzi, nebo jazykovou mutaci pro váš produkt.

Licenční klíč umožňuje instalaci produktu na tolik počítačů, na kolik jste získali licence. Množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od společnosti TechSoup po vyžádání tohoto produktu.

Očekávejte dva emaily:

 1. Až bude vaše žádost schválena, společnost TechSoup vám pošle zprávu na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste požádali, a poskytne vám informace o tom, jak používat VLSC, jakmile společnost Microsoft přijme vaši licenční smlouvu. Ujistěte se, že e-mailová adresa ve vašich informacích o organizaci je aktuální prostřednictvím návštěvy vašeho účtu.
 2. Společnost Microsoft pošle e-mail, který uvítá vaši organizaci do VLSC. Tento e-mail bude znamenat, že společnost Microsoft přijala Vaší licenční smlouvu. Po obdržení tohoto e-mailu budete moci postupovat podle kroků v prvním e-mailu, který jste obdrželi od TechSoup, abyste získali váš produkt prostřednictvím VLSC.

Softwarová záruka

Podle zásad programu Software Assurance máte právo nainstalovat jakoukoli novou verzi produktů, na které se vztahuje smlouva, během doby její platnosti.

Requirements: 

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 187

registrovaných neziskovek

406 120 458 Kč

hodnota darovaného IT

46 250

darovaných licencí a hardwaru