Visio Professional (Discounted)

Visio.png
Partneři:
Media:
Platform:
Snížená cena:
CZK 9,029.00 + 21 % DPH
SKU: LS-50531
Popis: 

Nový postup stahování a instalace Office 2019

Upozoròujeme, že balíèky ani jednotlivé aplikace Office 2019, vèetnì Visio a Projectu, již nelze stahovat pøímo prostøednictvím VLSC. Objednané produkty Office prosíme stáhnìte a nainstalujte podle našeho návodu ke stažení a instalaci produktù Office 2019 pro novou technologii Click-to-Run.

Pokud by Vám popsaný zpùsob instalace nevyhovoval, mùžete také využít služeb technické podpory TechSoup pro neziskové organizace a nechat si software nainstalovat našimi techniky prostøednictvím vzdáleného pøístupu.

Visio Professional je software pro vytváření diagramů. Uživatelé si vybírají šablony, obrazce do výkresu, připojují tvary, a text v případě potřeby. Aplikace Visio Professional obsahuje všechny funkce verze Visio Standard a navíc zahrnuje specializované nástroje pro technické projekty. Ty mimo jiné umožňují propojení diagramů s různými zdroji dat a současnou spolupráci více osob na stejném diagramu. Tato nabídka obsahuje jednu licenci pro instalaci softwaru na jediném zařízení. Přečtěte si shrnutí Podmínek produktů pro více licencí pro konkrétní podrobnosti o licencích.

Které verze tohoto softwaru jsou k dispozici?

Můžete si vybrat stávající verzi, nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Můžete zjistit, která verze je aktuální na aktuálních verzích produktů společnosti Microsoft stránka. Kromě toho si můžete stáhnout software v libovolném jazyce, který je k dispozici.

Přínosy pro organizaci

Visio Professional můžete používat následujícími způsoby.

 • Uživatelé mohou vytvářet vývojové diagramy, organizační diagramy, rozvržení kanceláří a další.
 • Odborníci v oblasti IT mohou plánovat a dokumentovat stávající sítě, návrhy nové infrastruktury a adresářové služby.
 • Inženýři mohou vytvářet elektrické, mechanické a procesní inženýrská schémata.
 • Vývojáři mohou vytvářet diagramy vztahů mezi entitami pro navrhované schémata databází a mapovat a odstraňovat stávající internetové nebo intranetové lokality.

Hlavní možnosti

 • Šablony: aplikace Visio obsahuje šablony pro
  • Grafy (organizační diagramy, vývojové diagramy a marketingové grafy)
  • Rozvrhy projektu (kalendáře, časové osy a Gantt grafy)
  • Mapy (směrové a zeměpisné)
  • Diagramy příčin a účinků
  • Bloková schémata
  • Základní síťové diagramy
  • Základní kancelářská schémata
 • Témata a styly: Jediným kliknutím myši můžete přidat celou sadu barev, písem a efektů do celého diagramu. Každý styl má několik variant. Kromě toho můžete styly použít také na jednotlivé obrazce pro jejich vyniknutí. Mezi efekty patří například stíny a záře.
 • Konverzace ve vláknech: Podokno komentářů umožňuje, aby se komentáře recenzentů zobrazovali v podprocesech.
 • Spolupráce: Pokud je schéma uloženo v aplikaci SharePoint nebo OneDrive, může na něm najednou pracovat několik lidí. V takovém případě se začne zobrazovat ikona vyznačující části, které jiný uživatel změnil.
 • Odkazy na dynamická data: Tvary v diagramu mohou zobrazit data z externích zdrojů, jako jsou tabulky SQL Serveru nebo Excelu.
 • Úložiště v cloudu: Výchozí umístění pro uložení diagramů je OneDrive uživatele.

Důležité informace o objemu licencí

V sadách a aplikacích Office můžete zvolit dva typy licenčních klíčů pro aktivaci produktu: licenční klíč KMS (Key Management Service) nebo klíč pro násobné aktivace (MAK). Na webu Microsoft Volume Licensing získáte oba tyto klíče.

Společnost Microsoft nabízí pokyny pro použití klíče MAK nebo KMS k aktivaci kancelářského softwaru.

Získání produktu

Instalace tohoto produktu vyžaduje, abyste stáhli software z Centra služeb Microsoft Volume Licensing Center (VLSC) a zadejte licenční klíč. Můžete stáhnout libovolnou dostupnou verzi nebo jazyk pro váš produkt. Licenční klíč umožňuje instalaci produktu na tolik počítačů, na kolik jste získali licence. Množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od společnosti TechSoup po vyžádání tohoto produktu.

Očekávejte dva e-maily:

 1. Až bude vaše žádost schválena, společnost TechSoup vám pošle zprávu na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste požádali, a poskytne vám informace o tom, jak používat VLSC, jakmile společnost Microsoft akceptuje vaši licenční smlouvu. Ujistěte se, že e-mailová adresa ve vašich informacích o organizaci je aktuální prostřednictvím návštěvy vašeho účtu.
 2. Společnost Microsoft zašle e-mail, který uvítá vaši organizaci do VLSC. Tento e-mail bude znamenat, že společnost Microsoft přijala Vaší licenční smlouvu. Po obdržení tohoto e-mailu budete moci postupovat podle kroků v prvním e-mailu, který jste obdrželi od TechSoup, abyste získali váš produkt prostřednictvím VLSC.

Software Assurance

Program Software Assurance, máte právo nainstalovat jakoukoli novou verzi produktů, na které se vztahuje smlouva, během doby vašeho pojištění.

Requirements: 

Systémové požadavky

 • Není kompatibilní s aplikacemi Office 365: Tento licenční software nelze instalovat ve stejném zařízení jako kteroukoliv z aplikací Office 365 získaných pomocí předplatného sady Office 365. Před instalací tohoto produktu budete muset odinstalovat všechny aplikace sady Office 365 v zařízení. Aplikace Office 365 používají technologii, která není kompatibilní se softwarovým programem Office získaným prostřednictvím Volume Licensing.
 • Viz systémové požadavky Office.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 187

registrovaných neziskovek

406 120 458 Kč

hodnota darovaného IT

46 250

darovaných licencí a hardwaru