Windows Server Datacenter (Discounted)

Windows Server Datacenter.png
Partneři:
Media:
Platform:
Snížená cena:
CZK 12,616.00 + 21 % DPH
SKU: LVS-50572
Popis: 

Windows Server Datacenter je serverový operační systém, který počítači umožňuje zastávat síťové role jako tiskový server, doménový řadič, webový server a souborový server. Jako serverový operační systém je také platformou pro další samostatně pořizované serverové aplikace - např. Exchange Server nebo SQL Server. Edice Datacenter je určena pro organizace s velkou pracovní zátěží a se silně virtualizovaným serverovým prostředím.

Tato nabídka poskytuje licence pro systém Windows Server Datacenter pro dvě jádra. Windows Server vyžaduje licence pro minimálně 8 jader na každý fyzický procesor a pro minimálně 16 jader na každý server. Edice Datacenter umožňuje neomezený počet virtuálních instancí serverového softwaru, pokud jsou zalicencována všechna jádra serveru. Další licenční informace naleznete v dokumentu Průvodce licencemi a edicemi Windows Server.

Jaké verze jsou k dispozici?

Můžete si vybrat a stáhnout aktuální verzi nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Můžete zjistit, která verze je aktuální na stránce Aktuální verze produktů společnosti Microsoft. Kromě toho si můžete stáhnout software v libovolném jazyce, který je k dispozici.

Přínosy pro organizaci

Pokud již máte zkušenosti se systémovou administrací, můžete Windows Server využít pro:

  • spuštění více serverových rolí a různých operačních systémů na jednom serveru
  • snížení množství hardwaru potřebného ke spuštění serverových úloh
  • minimalizaci času potřebného k nastavení hardwaru a softwaru a pro reprodukci testovacích prostředí

Hlavní funkce

  • Virtualizace serverů: Systém Windows Server poskytuje nástroje pro vytváření a správu virtualizovaného serverového prostředí. Virtuální zařízení můžete replikovat z jednoho místa na druhé bez použití sdíleného úložiště, diskových polí či jiných replikačních technologií. Edice Datacenter umožňuje vytvářet šifrované virtuální počítače.
  • Správa serveru: Server Core a Nano Server poskytují minimální prostředí pro běh specifických serverových rolí. Tyto role je pak možné snadněji udržovat a spravovat a jsou méně vystaveny útokům. Administrátoři mohou společně spravovat skupiny serverů z jedné integrované konzoly.
  • Integrované služby: Windows Server poskytuje jednotnou platformu pro publikování na webu, která integruje služby IIS, ASP.NET a Windows Communication Foundation a také podporuje službu SharePoint Services.
  • Zálohy pro případ selhání: Administrátoři mohou minimalizovat narušení dostupnosti služeb a aplikací vytvořením redundantního serverového prostředí s dynamickým přidělováním hardwaru.
  • DirectAccess: Tato funkce zabezpečeného spojení umožňuje přístup do sítě z libovolného počítače nebo zařízení. Je rychlejší než typické připojení VPN a poskytuje přístup ke sdíleným souborům, místním zařízením a jiným prostředkům mimo areál.

Získání (stažení) produktu

Instalace tohoto produktu vyžaduje stažení z Centra služeb Microsoft Volume Licensing Service (VLSC) a zadání licenčního klíče. Můžete stáhnout libovolnou dostupnou verzi, nebo jazykovou mutaci pro váš produkt.

Licenční klíč umožňuje instalaci produktu na tolik počítačů, na kolik jste získali licence. Množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od společnosti TechSoup po vyžádání tohoto produktu.

Očekávejte dva emaily:

  1. Až bude vaše žádost schválena, společnost TechSoup vám pošle zprávu na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste požádali, a poskytne vám informace o tom, jak používat VLSC, jakmile společnost Microsoft přijme vaši licenční smlouvu. Ujistěte se, že e-mailová adresa ve vašich informacích o organizaci je aktuální prostřednictvím návštěvy vašeho účtu.
  2. Společnost Microsoft pošle e-mail, který uvítá vaši organizaci do VLSC. Tento e-mail bude znamenat, že společnost Microsoft přijala Vaší licenční smlouvu. Po obdržení tohoto e-mailu budete moci postupovat podle kroků v prvním e-mailu, který jste obdrželi od TechSoup, abyste získali váš produkt prostřednictvím VLSC.

Softwarová záruka

Podle zásad programu Software Assurance máte právo nainstalovat jakoukoli novou verzi produktů, na které se vztahuje smlouva, během doby její platnosti.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 187

registrovaných neziskovek

406 120 458 Kč

hodnota darovaného IT

46 250

darovaných licencí a hardwaru