12.03.2019

Co vám může nabídnout grantový program Umělá inteligence pro dobrou věc?

Snímek obrazovky 2019-03-12 v 16.02.30.png
Autor: 
TechSoup Česká republika, Microsoft
Napsáno: 
March 12, 2019

Grantový program Microsoft Umělá inteligence (AI) pro dobrou věc hledá nápady, jak by se dala AI využít při pomoci lidem se speciálními potřebami a nebo při řešení environmentálních výzev. Tyto nápady potom Microsoft podpoří na jejich cestě k realizaci a reálné pomoci. Je důležité zmínit, že na to, abyste mohli mít přelomový nápad, není nutné vědět toho o umělé inteligenci mnoho. Důležitější je znát dobře obor, ve kterém chcete pomáhat. I přesto si pojďme o umělé inteligenci neboli AI něco málo povědět. 

Umělá inteligence (AI) je zjednodušeně řečeno všude tam, kde stroje nebo počítačové systémy svým chováním simulují lidskou inteligenci. Může se jednat o simulaci komunikace, vidění nebo nejznámější tzv. strojové učení. Strojové učení umožňuje počítačům učit se, aniž bychom je přímo programovali. V praxi si pod tím můžeme představit například filtrování emailů v Outlooku. Schránce stačí párkrát "říct", jaký typ mailů považujete za spam, a ona je podle podobnosti, kterou všechny tyto maily mají, začne třídit sama. Mnohem podrobněji a srozumitelně se o umělé inteligenci můžete dočíst zde.

Pojďme se podívat na jednotlivé kategorie grantového programu a na to, jak se do nich můžete zapojit i vy.

Umělá inteligence pro život bez bariér

Tato kategorie má za cíl především usnadnit lidem se zvláštními potřebami věci, které lidem bez postižení přijdou zcela automatické. Je celá řada oblastí, kde může umělá inteligence lidem s postižením život usnadnit. V první fázi se program AI pro život bez bariér soustředí především na tato a podobná témata:

Zaměstnání
Míra nezaměstnanosti je u lidí s postižením dvakrát vyšší než u lidí bez handicapu. Využijte umělou inteligenci a pomozte lidem získat nové znalosti a schopnosti v pracovním prostředí a podpořit inkluzivní nábor a zaměstnávání.

Moderní život
Technologie nejsou vždy cenově dostupné a ne všechny nástroje odpovídají individuálním potřebám uživatelů. Vytvořte moderní řešení pro lidi s postižením a zlepšete jejich každodenní život prostřednictvím chytřejších a kontextově relevantních aplikací a zařízení.

Spolupráce
Komunikace a sdílení jsou kritické pro zajištění rovnocenného přístupu k informacím a příležitostem. Nedostatek možností komunikovat může některé lidi vyloučit ze zaměstnání i společnosti. Modernizujte komunikační nástroje pro lidi, bez ohledu na to, jak slyší, mluví nebo píší.

V této kategorii můžete pro svůj nápad získat grant v následující podobě. 

- Technologie: Využijte náš cloud a platformy umělé inteligence a vytvářejte nová řešení
- Znalosti: Zrychlete vývoj díky konzultacím s odborníky z Microsoftu
- Partnerství: Společně pomůžeme zkvalitnit život lidí s postižením

Umělá inteligence pro životní prostředí

V současnosti vyvstávají pro svět stále nové environmentální výzvy a problémy, které ovlivňují život náš i budoucích generací. Microsoft se snaží podpořit inovativní projekty, které mohou přispět k jejich řešení. Kategorie Umělá inteligence pro životní prostředí hledá cesty, jak s pomocí AI řešit environmentální otázky. Program je zaměřen především na oblasti zemědělství, biodiverzity, klimatických změn a vodních zdrojů. Jak se v této kategorii podařilo uspět našim slovenským sousedům, si můžete přečíst zde

V kategorii Umělá inteligence pro životní prostředí Microsoft nabízí tyto granty:

- Grant na služby klasifikace a obohacování dat
- Azure kredit ve výši 15 tisíc USD

Těšíme se na vaše nápady!

Věříme, že nápady, jak pomáhat druhým, se rodí každý den. Přijďte nám je představit na akci COCKTAIL, kde si je poslechnou odborníci na umělou inteligenci. Tito odborníci vám následně pomohou vymyslet, jak váš nápad propojit s AI tak, aby skutečně pomáhal. Na akci se můžete přihlásit zde.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru