15.03.2019

Jak může umělá inteligence pomáhat dětem s autismem?

Snímek obrazovky 2019-03-18 v 9.56.19.png
Autor: 
TechSoup Česká republika
Napsáno: 
March 15, 2019

„V InnerVoice se zasazujeme o zlepšování kvality života lidí, kteří mají potíže s komunikací. Věříme, že dostupná technologie je sice připravena ale nevyužita a že komunikace může
být mnohem lepší pokud budou lidé vybaveni správnými nástroji. My tyto nástroje vytváříme,” stojí si za svým cílem organizace.

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jenom v Česku má od lékaře diagnostikovanou poruchu autistického spektra přes 11 600 lidí.
Znakem autismu jsou nejčastěji poruchy sociální interakce a problémy v oblasti verbální i neverbální komunikace. Děti trpíci autismem se proto mnohem hůře začleňují do kolektivu, což jejich psychickou kondici ještě zhoršuje.

S pomocnou rukou těmto dětem a jejich rodičům přišla před nedávnem aplikace InnerVoice. Aplikace se snaží dětem se sníženými komunikačními schopnostmi ulehčit dorozumívání s okolním světem. Učí je mluvit ale i porozumět a usiluje o to, aby pro tyto děti byla komunikace v jejich životě co možná nejmenší překážkou.

Aplikace ke svému fungování využívá mnoha funkcí. Tou nejnovější, na kterou byla díky grantu od Microsoft implementována umělá inteligence (AI), je funkce pojmenovaná jako vizuální jazyk.
Tato funkce děti učí jazyk a gramotnost cestou, která je vůči jejich zdravotní situaci nejideálnější. Skrze kameru fotoaparátu se mohou podívat na různé objekty a vyfotit je. AI systém objekt na fotce pozná, nahlas popíše a vysvětlí, co na ní je, zároveň ji i označí textovými hesly, takže si uživatelé propojí vztahy mezi okolním světem, jazykem, mluveným slovem a textem. Narušená schopnost představivosti je jedním z hlavních problémů, který dítě s autismem staví do role cizince, který nerozumí okolí. Funkce vizuální jazyk, jež  využívá technologii Azure AI, na tuto skutečnost reaguje a snaží se o to, aby dítě okolí rozumělo co nejlépe.

Kromě vizuálního jazyka nabízí aplikace spoustu dalších funkcí. Mezi nimi je například taková, která umí skenovat obličej lidí i hraček a vytvořit z nich mluvícího avatara, který děti učí socializačním schopnostem nebo taková, která jim pomůže s popisem a pochopením základních emocí.

„V InnerVoice se zasazujeme o zlepšování kvality života lidí, kteří mají potíže s komunikací. Věříme, že dostupná technologie je sice připravena ale nevyužita a že komunikace může
být mnohem lepší pokud budou lidé vybaveni správnými nástroji. My tyto nástroje vytváříme,” stojí si za svým cílem organizace.

Pokud i vy máte nápad, jak by se lidem se zvláštními potřebami dal s pomocí umělé inteligence usnadnit život. Přihlaste se na akci COCKTAIL, kde vám nápad pomůžeme rozvést a uskutečnit.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru