09.06.2020

Startují registrace do Meet and Code, získejte až 10 000 Kč na svoji akci

rsz_meet_and_code_2018_dbechtel_4.jpg
Autor: 
TechSoup Česká republika
Napsáno: 
June 9, 2020

Další ročník grantového programu, ve kterém můžete získat prostředky na své akce, jež dětem a mládeži ukážou krásy programování, je tady. Vaše nápady mohou změnit svět a posunout děti k novým možnostem. Již teď se můžete přihlašovat.

Meet and Code umožňuje neziskovkám, aby se hlásily o mikrogranty, které jim umožní zorganizovat události, jež v dětech a mladých lidech podnítí zájem o digitální dovednosti. Během uplynulých tří ročníků se rámci Meet and Code odehrálo 3000 akcí, kterých se účastnilo 138 000 chlapců a děvčat. 

Schopnosti pro budoucnost

Cílem Meet and Code je vytvořit svět, ve kterém má každý mladý Evropan a Evropanka schopnosti, které jim umožní nasměrovat svoji budoucnost takovým směrem, kterým si budou přát. Tento grantový program se letos koná už počtvrté, mohou se jej účastnit neziskové organizace, které naplánují akci na podporu výuky programování pro děti a mladé lidi od 8 do 24 let. Registrace jsou pro neziskové organizace ze všech 35 účastnických zemí otevřeny až do 10. 9. 2020. Každý schválený nápad získá podporu až do výše 10 000 Kč.

Letos se zúčastní tyto země: Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a Ukrajina. 

Soutěž Meet and Code

Zasazujeme se o to, abychom předali nastupující generaci svět, ve kterém se bude dobře žít. Bojujeme proto s genderovými stereotypy a ukazujeme dívkám svět IT a technologií, podporujeme akce, které děti a mládež informují o klimatické změně, znečištění životního prostředí a o obnovitelných energiích. Je pro nás důležitá naše komunita, naše domovy i místo, kde žijeme. A všech těchto změn chceme dosáhnout v rámci celé Evropy. Spojili jsme se a spolupracujeme, abychom dosáhli našich cílů. 

Letošní rok nově pět kategorií

Meet and Code vybírá ty nejzajímavější a nejúspěšnější akce. Porotci oceňují kreativní a inovativní přístupy k tomu, jak děti a mládež nadchnout pro programování. Vítěz každé kategorie získá 2 000 euro. 

Letos se bude soutěžit v těchto kategoriích: Girls do IT! (Holky v IT), Community (Komunita), Diversity (Rovné příležitosti), Code for the Planet (Kóduj pro planetu) a novinkou pro letošní rok je kategorie Code for Europe (Kóduj pro Evropu). 

Kdo stojí za Meet and Code? 

Tento grantový program byl vytvořen ve spolupráci se SAP a organizací Haus des Stiftens gGmbH v Mnichově. Ti koordinují společně s partnery v síti TechSoup Europe proces udělování grantů. Díky této spolupráci a strategickému partnerství je možné přemostit digitální propast v rámci Evropy. 

Registrovat se můžete již teď, uzávěrka přihlášek je 10. září. Kdo stojí za Meet and Code? Podívejte se na podmínky registrace.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru