23.10.2018

Instalace Microsoft Office 2019 pomocí nástroje Office Deployment Tool

MS-Office-2019.png
Autor: 
TechSoup Česká republika
Napsáno: 
October 23, 2018

Microsoft Office od verze 2019 zavádí novou instalační architekturu Click-to-Run. Jak ji používat, shrnuje tento návod. Podrobnější informace najdete na této stránce (prozatím v angličtině): https://docs.microsoft.com/cs-cz/deployoffice/office2019/overview

Systémové požadavky

Office 2019 je k dispozici pouze pro Windows 10 a Mac OS od verze 10.12.

Instalace Office 2019 na Mac OS

Pro Mac OS je k dispozici instalátor používající technologii Apple: Office 2019 for Mac. Bližší informace k němu najdete zde (prozatím v angličtině): https://docs.microsoft.com/cs-cz/deployoffice/mac/deployment-options-for-office-for-mac. Po instalaci bude produkt třeba aktivovat pomocí licenčního nástroje VL Serializer. Ten najdete v licenčním centru VLSC v sekci Položky ke stažení a kódy po kliknutí na tlačítko Download (pozor, abyste vybrali odpovídající verzi 2019). Dále kliknete na Continue a stáhnete ISO soubor, který obsahuje balíček Microsoft_Office_2019_VL_Serializer.pkg. Bližší informace k němu najdete zde (prozatím v angličtině): https://docs.microsoft.com/cs-cz/deployoffice/mac/volume-license-serializer.

Instalace Office 2019 na Windows

Následující instrukce se týkají instalace na Windows 10. Pro starší verze Windows není Office 2019 k dispozici.

1. Identifikace licenčního klíče

Najděte ve svém účtu v multilicenčním centru Microsoftu VLSC licenční klíč MAK. Bez něj instalace nebude možná.

2. Stažení Office Deployment Tool

Stáhněte si nástroj Office Deployment Tool z této stránky: https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=49117. Stažený soubor je samorozbalovací archiv. Po jeho spuštění se vám do složky podle vašeho výběru rozbalí samotný instalační nástroj, který se skládá z:

  • vlastního instalátoru setup.exe
  • vzorových konfiguračních XML souborů

3. Příprava konfiguračního souboru

Pro nejčastější typy instalací (Office Standard) můžete použít připravené konfigurační XML soubory.

Klikněte pravým tlačítkem na odkaz, odpovídající architektuře vašeho systému (ve většině případů 64 bit), a dejte jej Uložit jako... do složky, kde máte rozbalený nástroj setup.exe:

64 bit32 bit
Office Standard 2019, 64 bit, český, s jazykovými nástroji Office Standard 2019, 32 bit, český, s jazykovými nástroji
Office Professional 2019, 64 bit, český, s jazykovými nástroji Office Professional 2019, 32 bit, český, s jazykovými nástroji
Office Standard 2019, 64 bit, český, bez jazykových nástrojů Office Standard 2019, 32 bit, český, bez jazykových nástrojů
Office Professional 2019, 64 bit, český, bez jazykových nástrojů Office Professional 2019, 32 bit, český, bez jazykových nástrojů

Do konfiguračního souboru je pak třeba doplnit licenční klíč MAK (viz krok 1) - nahraďte jím podtržený řetězec mezi uvozovkami u klíče PIDKEY="#####-VÁŠ-KLÍČ-MAK-#####".
(Pokud k aktivaci v celé síti používáte KMS, PIDKEY nevyplňujete.)

Pokud vám předpřipravené varianty nevyhovují, otevřete si jednu z nich nebo přibalený vzorový soubor v textovém editoru (Poznámkový blok, PSPad,...) a upravte příslušná pole. Seznam možností editace najdete na této stránce (v angličtině): https://docs.microsoft.com/cs-cz/deployoffice/configuration-options-for-the-office-2016-deployment-tool

4. Příprava instalace

Kvůli změně distribuční architektury je před instalací nutné odstranit všechny starší instalace Office. Před spuštěním instalace proto uložte všechna data a ukončete všechny běžící aplikace Office (včetně Outlooku, Skype for Business, ...).

Předpřipravené konfigurační soubory jsou nastaveny tak, aby se starší verze Office odstranily v průběhu instalace samy. (Slouží k tomu klíč <RemoveMSI All="True" />. Více informací k této funkci najdete zde (prozatím v angličtině): https://docs.microsoft.com/cs-cz/deployoffice/upgrade-from-msi-version.)

5. Spuštění instalace

Vlastní instalace proběhne ve dvou krocích. Oba se provedou spuštěním nástroje setup.exe z příkazové řádky, případně z PowerShellu. Příkaz je třeba spustit přímo ze složky, ve které se nástroj setup.exe nachází.

5.1 Otevřete Příkazovou řádku nebo PowerShell. Ke spuštění Příkazové řádky: podržte klávesu Shift, klikněte na ikonu složky s rozbaleným instalačním nástrojem pravým tlačítkem a v kontextové nabídce klikněte na Zde otevřít příkazové okno. Ke spuštění PowerShellu: podržte klávesu Shift, klikněte na ikonu složky s rozbaleným instalačním nástrojem pravým tlačítkem a v kontextové nabídce klikněte na Open PowerShell window here.

5.2 Nyní v této složce nejprve stáhneme instalační data tímto příkazem:

  • pro Příkazovou řádku: setup.exe /download config-O2019STD-x64.xml
    pro PowerShell: .\setup.exe /download config-O2019STD-x64.xml

Pokud se konfigurační soubor jmenuje jinak, použijte v krocích 5.2 a 5.3 odpovídající název.

Celý příkaz můžete zkopírovat do schránky a do okna Příkazové řádky jej vložit pomocí pravého tlačítka myši.

Vyčkejte, než se stáhnou instalační data, což může trvat i poměrně dlouho (jde asi o 2 GB). Dokud na obrazovce pouze bliká kurzor na černé řádce, čekejte. Na další krok postupte, až se vám v příkazové řádce opět objeví prompt (C:\adresář\>).

5.3 Po stažení dat už je možné spustit instalaci tímto příkazem:

  • pro Příkazovou řádku: setup /configure config-O2019STD-x64.xml
    pro PowerShell: .\setup /configure config-O2019STD-x64.xml

Po dokončení tohoto příkazu by měl být Office 2019 nainstalován.

Pokud se v tomto kroku setkáte s chybovou hláškou "We can't install. This product can't be installed on the selected update channel.", může jít o problém s dostupností jazykových nástrojů. Problém lze obejít instalací Office bez jazykových nástrojů. Stáhněte si odpovídající XML soubor v kroku 3 a zkuste Office nainstalovat takto. Jazykové nástroje lze později doinstalovat samostatně.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

3 923

registrovaných neziskovek

379 943 169 Kč

hodnota darovaného IT

43 081

darovaných licencí a hardwaru