Instalace Microsoft Office pomocí nástroje Office Deployment Tool

Microsoft Office od verze 2019 zavedl novou instalační architekturu Click-to-Run. Jak ji používat, shrnuje tento návod.

Podrobnější informace najdete na této stránce (prozatím v angličtině): https://docs.microsoft.com/cs-cz/deployoffice/office2019/overview

 

Systémové požadavky

Office 2019 a novější je k dispozici pouze pro Windows 10 a OS X od verze 10.12.

 

Instalace Office na OS X (Mac OS)

Pro OS X je k dispozici instalátor používající technologii Apple: Office 2021 for Mac / Office 2019 for Mac. Bližší informace k němu najdete zde (prozatím v angličtině): https://docs.microsoft.com/cs-cz/deployoffice/mac/deployment-options-for-office-for-mac.

 

Aktivace Office na OS X

Po instalaci bude produkt třeba aktivovat pomocí licenčního nástroje VL Serializer. Najdete jej v licenčním centru VLSC v sekci Položky ke stažení a kódy po kliknutí na tlačítko Download / Stáhnout (dejte pozor, abyste vybrali odpovídající verzi). Dále klikněte na Continue / Pokračovat a stáhněte balíček Microsoft_Office_2021_VL_Serializer.pkg. Po jeho stažení a spuštění bude balík Office aktivován. Bližší informace k tomuto nástroji najdete zde (prozatím v angličtině): https://docs.microsoft.com/cs-cz/deployoffice/mac/volume-license-serializer.

 

Instalace Office na Windows

Následující instrukce se týkají instalace na Windows 10. Pro starší verze Windows není Office 2021 / 2019 k dispozici.

 

Technická podpora TechSoup

Postup instalace Office pomocí Click-to-Run je určen pro IT experty a pokročilé uživatele. Pokud vám níže popsané kroky nekonvenují, můžete k instalaci Office využít služby technické podpory TechSoup.

 

1. Identifikace licenčního klíče

 

2. Stažení Office Deployment Tool

Stáhněte si nástroj Office Deployment Tool z této stránky: https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=49117. Stažený soubor je samorozbalovací archiv. Spusťte jej, aby se vám rozbalily instalační soubory: 

- vlastní instalátor setup.exe

- vzorové konfigurační XML soubory

Přibalené konfigurační XML soubory stažené od Microsoftu smažte. Ze staženého balíku budete potřebovat jen setup.exe.

 

3. Příprava instalace

3.1 Příprava konfiguračního souboru

Pro nejčastější typy instalací můžete použít námi předpřipravené konfigurační XML soubory. Příslušný XML soubor uložte do složky, ve které máte rozbalený nástroj setup.exe.

Zde je k dispozici konfigurační soubor pro Office Standard 2021/LTSC.

Konfigurační soubory pro balíky / aplikace verze 2021 najdete v této on-line složce.

Konfigurační soubory pro balíky / aplikace verze 2019 najdete v této on-line složce.

Zvolte vždy soubor odpovídající architektuře vašeho systému (ve většině případů 64 bit, tedy "-x64").

Soubory s přídomkem "-noproof" slouží k instalaci balíku bez jazkyových nástrojů.

Pokud vám předpřipravené varianty nevyhovují, otevřete si některou z nich nebo původní vzorový soubor od Microsoftu v libovolném textovém editoru (Poznámkový blok, PSPad,...) a upravte příslušná pole. Seznam možností editace najdete na této stránce (v angličtině): https://docs.microsoft.com/cs-cz/deployoffice/configuration-options-for-the-office-2016-deployment-tool

3.2 Doplnění licenčního klíče

Do konfiguračního souboru je pak třeba doplnit licenční klíč MAK (viz krok 1) - nahraďte jím podtržený řetězec mezi uvozovkami u klíče PIDKEY="#####-VÁŠ-KLÍČ-MAK-#####".
(Pokud k aktivaci v celé síti používáte KMS, PIDKEY nevyplňujete.)

3.3 Ukončení a odinstalace starších verzí

Kvůli změně distribuční architektury je před instalací balíku Office nutné odstranit všechny starší instalace Office (instalované pomocí MSI instalátoru). Před spuštěním instalace (krok 4) proto uložte všechna data a ukončete všechny běžící aplikace Office (včetně Outlooku, Skype for Business, ...).

Předpřipravené konfigurační soubory jsou nastaveny tak, aby v průběhu instalace odstranily starší verze Office samy. (Slouží k tomu klíč <RemoveMSI All="True" />. Více informací k této funkci najdete zde (prozatím v angličtině): https://docs.microsoft.com/cs-cz/deployoffice/upgrade-from-msi-version.)

 

4. Spuštění instalace

Vlastní instalace proběhne ve dvou krocích. Oba se provedou spuštěním nástroje setup.exe z PowerShellu (případně z příkazové řádky). PowerShell by měl být spuštěn s administrátorskými pravomocemi. Příkaz setup.exe je třeba spustit přímo ze složky, ve které se nástroj setup.exe nachází.

4.1 PowerShell

Pokud máte oprávnění administrátora, spusťte PowerShell přímo ze složky s nástrojem setup.exe: podržte klávesu Shift, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu složky, ve které je rozbalený instalační nástroj setup.exe, a v kontextové nabídce klikněte na Otevřít zde okno PowerShell (nebo Zde otevřít příkazové okno).

Pokud oprávnění administrátora nemáte: Otevřete nabídku Start, na klávesnici zadejte "power", najděte ve výsledcích hledání aplikaci PowerShell, klikněte na ni pravým tlačíkem myši a vyberte "Spustit jako správce". Přepněte na složku s rozbaleným nástrojem setup.exe a zkopírujte adresu umístění (C:\...). V okně PowerShellu zadejte povel "cd ", za něj vložte klávesovou zkratkou Ctrl+C adresu umístění složky snástrojem setup.exe a celý povel ("cd C:\složka\složka\..." odešlete klávesou Enter.

Pokud chcete aplikace instalovat jen na jedno zařízení, pokračujte krokem 4.3.

Pokud aplikace instalujete na více strojů, proveďte krok 4.2 a poté můžete celou složku s nástrojem setup.exe a staženými instalačními daty přenést na flash disku na další stanice. Na nich už bude opět stačit spustit jen příkaz z kroku 4.3.

4.2 Stažení instalačních dat

Nyní v této složce nejprve stáhneme instalační data tímto příkazem:

- pro PowerShell: .\setup /download config-O2021STD-x64.xml

- pro Příkazovou řádku: setup /download config-O2021STD-x64.xml

Celý příkaz můžete zkopírovat do schránky a do okna PowerShellu jej vložit pomocí pravého tlačítka myši.

Pokud se konfigurační soubor jmenuje jinak, použijte v krocích 4.2 a 4.3 odpovídající jiný název souboru (např. config-Access2019-x64.xml).

Vyčkejte, než se stáhnou instalační data, což může trvat i poměrně dlouho (jde asi o 2 GB). Dokud na obrazovce pouze bliká kurzor na prázdné řádce, čekejte. Na další krok postupte, až se vám v PowerShellu opět objeví prompt (PS C:\adresář\>).

Pokud si chcete ověřit postup stahování, postupujte následovně:

- najděte ve složce, ve které se nachází setup.exe, složku Office

- klikněte na tuto složku pravým tlačítkem myši

- v kontextové nabídce vyberte Vlastnosti

- v dialogovém okně uvidíte, jakou velikost složka aktuálně má

- celková velikost bude 1,8 GB.

4.3 Instalace softwaru

Po stažení dat už je možné spustit instalaci tímto příkazem:

- pro PowerShell: .\setup /configure config-O2021STD-x64.xml

- pro Příkazovou řádku: setup /configure config-O2021STD-x64.xml

Po dokončení tohoto příkazu by již měl být balík Office nainstalován.

Pokud se v tomto kroku setkáte s chybovou hláškou "We can't install. This product can't be installed on the selected update channel.", může jít o problém s dostupností jazykových nástrojů. Problém lze obejít instalací Office bez jazykových nástrojů. Stáhněte si odpovídající XML soubor v kroku 3 a zkuste Office nainstalovat takto. Jazykové nástroje lze později doinstalovat samostatně.