Cyklus kurzů Poradce

Kurzy Poradce se zaměřují na nácvik práce s konkrétními IT nástroji, které mohou pomoci usnadnit a zefektivnit pracovníkům neziskových organizací jejich každodenní práci.

Struktura kurzů:

  • jeden kurz sestává obvykle ze 3 půldenních bloků, případně 1 celý den a 1 půlden, celkem tedy 12 hodin školení;
  • malá skupina účastníků, která umožňuje, aby se Vám lektoři mohli osobně věnovat, dle kapacity prostoru přijímáme 10 - 20 účastníků na kurzu;
  • zájemci vyplňují přihlašovací formulář, poté probíhá výběr účastníků, při výběru upřednosťnujeme uchazeče s jasnou představou na konkrétní využití nástroje a motivací k jeho použití, dále zvažujeme zkušenosti uchazečů tak, abychom složili vyrovnanou skupinu účastníků a kurz měl maximální efekt pro všechny zúčastněné;
  • kurz vede lektor, který nástroj dobře zná a má k dispozici pomocného lektora, který pomáhá s konkrétními problémy a dotazy účastníků a hlavního lektora doplňuje;
  • účastníci na kurzu používají přímo konkrétní nástroj a cvičí si jeho funkce;
  • na konci kurzu je vyhrazen prostor na to, aby účastníci reálně aplikovali nástroj na svou práci a při tom mají k dispozici lektory, kteří jim pomohou s případnými problémy.

Ročník 2016/2017

Cyklus probíhá od září 2016 do června 2017. Plánovaná témata:

Témata se mohou měnit v závislosti na zajištěném financování, domluvené spolupráci s partnery a dostupnými lektory. Konkrétní kurzy jsou vyhlašovány vždy 1-1,5 měsíce předem.

Ročník 2015/2016

Pilotní ročník cyklu Poradce vznikl jako třetí pilíř vzdělávacího programu Viadukt Nadace Via. TechSoup Česká republika se od počátku podílel na konzultacích a spolupracoval na organizaci a propagaci kurzů. Vzhledem k čistě IT zaměření kurzů je od léta 2016 cyklus Poradce organizačně zcela převeden pod TechSoup Česká republika. Nadace Via jako zkušený organizátor vzdělávacích akcí pro neziskové organizace pomohla celý cyklus rozjet a předala cenné zkušenosti a znalosti pro příští ročníky Poradce.

Pilotní ročník byl financován grantem od US Embassy v Praze, díky kterému mohli mimo jiné účastníci navštěvovat kurzy zdarma.

Konané kurzy:

 

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 704

registrovaných neziskovek

467 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 335

zprostředkovaných licencí a hardwaru