Proces registrace

Registrace do programu TechSoup Česká republika se skládá z několika kroků. Při registraci vyhodnocujeme jak oprávněnost Vaší neziskové organizace pro vstup do programu TechSoup Česká republika jako takového, tak Vaši oprávněnost pro využití nabídek jednotlivých dárcovských, zvýhodněných a grantových programů od našich partnerů. Jednotliví partneři většinou určují podrobnější kritéria pro využití jejich nabídky a to od velikosti organizace až po druh aktivit žádající organizace. Konkrétní kritéria jednotlivých partnerů/programů najdete na samostatných stránkách.

1) Vyplňte registrační formulář

Pověřený zástupce organizace musí vyplnit registrační formulář na těchto stránkách. V registračním formuláři vyplníte základní údaje o organizaci a kontaktní údaje Vaší organizace.

Prosíme, vyplňte ve formuláři oficiální údaje tak, jak jsou uvedeny v oficiálním rejstříku v zápise Vaší organizace. Poznámky u jednotlivých políček Vám napoví, jaké údaje máte vyplnit.

2) Zašlete registrační dokumenty

Každý typ/právní forma neziskové organizace či veřejné knihovny musí zaslat specifické registrační dokumenty. Přehled dokumentů najdete na samostatné stránce. Od organizací požadujeme jejich oficiální dokumenty jako stanovy, zakládací listiny, pověření statutárního zástupce apod.

Většinu údajů nyní kontrolujeme podle zápisu dané organizace v jejím oficiálním rejstříku. TechSoup Česká republika si může vyžádat zaslání dalších dokumentů pro ověření oprávněnosti, zejména pokud některé údaje v rejstříku chybí, či jsou neaktuální.

3) Počkejte na vyhodnocení oprávněnosti Vaší organizace

Nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení všech registračních dokumentů provede pověřený pracovník TechSoup Česká republika vyhodnocení Vaší registrace do programu TechSoup Česká republika a také vyhodnocení Vaší oprávněnosti pro jednotlivé partnery. Při tomto vyhodnocení kontrolujeme:

  • zápis organizace v oficiálním rejstříku příslušném pro daný typ organizace,
  • registrační údaje o organizaci zadané do našeho systému s údaji v oficiálním rejstříku (název, sídelní adresa),
  • čestné prohlášení TechSoup Česká republika*, s tím souvisí také ověření, kdo je statutárním zástupcem organizace,
  • zařazení do správné oblasti činnosti dle dostupných informací o organizaci,
  • případně některé další údaje požadované našimi dárcovskými partnery.

Pověřený pracovník TechSoup Česká republika Vás může při vyhodnocení registrace kontaktovat telefonicky či e-mailem kvůli ujasnění některých údajů či nesrovnalostí, na které při registraci narazíme. Pokud se našemu pracovníkovi nepodaří kontaktovat pověřeného zástupce Vaší organizace, registrace nemůže být dokončena. Pokud neobdržíte vyhodnocení registrace e-mailem ani není Vaše organizace kontaktována naším pracovníkem do 5 pracovních dní po odeslání požadovaných registračních dokumentů, prosíme, kontaktujte nás!

Po vyhodnocení registrace obdržíte e-mailem na zadanou oficiální adresu (adresu uvedenou v čestném prohlášení TechSoup Česká republika*) potvrzení o splnění či nesplnění kritérií oprávněnosti pro vstup do programu TechSoup Česká republika. Vaši oprávněnost k využívání jednotlivých partnerských programů pak zjistíte ve svém uživatelském účtu.

Máte-li dotazy k průběhu registrace, či k vyhodnocení oprávněnosti pro program TechSoup Česká republika či některého z partnerů, neváhejte nás kontaktovat

4) Splňujete kritéria oprávněnosti? Začněte využívat služeb TechSoup Česká republika!

Vybírejte z katalogu produktů a služeb, žádejte o přidělení licencí a projeďte si nabídku dalších služeb a informací od TechSoup Česká republika.

Při přistoupení nového partnera či spuštění nového partnerského programu v rámci TechSoup Česká republika automaticky provedeme vyhodnocení oprávněnosti Vaší organizace pro tento nový program (pokud je to možné). Přehled Vaší oprávněnosti pro všechny nabízené programy/partnery najdete v detailu svého účtu po přihlášení na stránkách www.techsoup.cz (sekce Můj účet -> Organisation and Program Qualification Status). O novinkách a změnách v programu TechSoup Česká republika a partnerských programech Vás vždy informujeme e-mailem na oficiální zadanou adresu Vaší organizace.

 

* čestné prohlášení TechSoup česká republika - dokument požadovaný TechSoup Česká republika k potvrzení oficiální komunikační e-mailové adresy statutárním zástupcem organizace. Na tuto adresu jsou zasílány veškeré oficiální dárcovské smlouvy a licenční údaje, které nemohou být poskytnuty třetím osobám. Zároveň v čestném prohlášení potvrzujete, že dary poskytnuté Vaší organizaci je možné (podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, § 20 odst. 8) odečíst od základu daně z příjmu právnických osob. Bez vyplnění a zaslání tohoto dokumentu není možné organizaci v programu TechSoup Česká republika zaregistrovat.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 187

registrovaných neziskovek

406 120 458 Kč

hodnota darovaného IT

46 250

darovaných licencí a hardwaru