Omlouváme se, tato stránka bude dne 27. 9. od 02:00 do 07:00 SELČ z technických důvodů nedostupná. Po tuto dobu nebude možné se registrovat ani zadávat objednávky a žádosti. Omlouváme se za případné potíže. V případě potřeby nás kontaktujte na mailu podpora@techsoup.cz. Pro technickou podporu volejte 774 000 985, pro administrativní podporu pak telefon 704 389 035. Skrýt toto sdělení.

POZOR - ZMĚNA REGISTRAČNÍHO PROCESU

Registrační dokumenty od 17.6.2019 vyžadujeme předem pouze u veřejných knihoven. U ostatních typů organizací ověřujeme vše v online dostupných zdrojích a v případě nutnosti doložení dokumentů vás budeme kontaktovat.

---------

 

Typ knihovny Požadované dokumenty
veřejné knihovny s vlastní právní subjektivitou (příspěvková organizace)
  • platné osvědčení o zápisu do evidence knihoven MK ČR (originál z Ministerstva kultury ČR nebo jeho úředně ověřená kopie)
  • čestné prohlášení obecní knihovny
veřejné obecní knihovny (nemající vlastní právní subjektivitu - spravované obcí)
  • platné osvědčení o zápisu do evidence knihoven MK ČR (originál z Ministerstva kultury ČR nebo jeho úředně ověřená kopie)
  • podepsaný doklad o tom, kdo jedná jménem knihovny
  • čestné prohlášení obecní knihovny

 

Oscanované originály (nebo úředně ověřené kopie) dokumentů zašlete elektronicky na e-mailovou adresu podpora@techsoup.cz. Pro lepší a rychlejší identifikaci, prosíme, uvádějte v e-mailu plný název a IČO organizace, za kterou dokumenty posíláte.

TechSoup Česká republika může ve zvláštních případech požadovat zaslání dodatečných dokumentů. O tomto Vás případně e-mailem či telefonicky informuje pověřený pracovník programu TechSoup Česká republika.

Čestné prohlášení obecní knihovny

Potvrzuje, že dary poskytnuté Vaší knihovně budou využívány výhradně v rámci této knihovny, a to na veřejně přístupných počítačích či počítačích přímo určených ke správě těchto počítačů. Využijte prosím vzor prohlášení níže.

Vzor čestného prohlášení vyplňte, vytiskněte, podepište a naskenovaný zašlete spolu s ostatními dokumenty na adresu podpora@techsoup.cz.

Vyberte vyhovující formát:

 prohlaseni_knihovny.pdf

 prohlaseni_knihovny.docx