Registrační dokumenty

Registrační dokumenty se liší pro jednotlivé typy organizací. Tabulka níže uvádí pro každý oprávněný typ organizace nutné dokumenty.

Oscanované originály (nebo úředně ověřené kopie) dokumentů zašlete elektronicky na e-mailovou adresu podpora@techsoup.cz. Pro lepší a rychlejší identifikaci, prosíme, uvádějte v e-mailu plný název a IČO organizace, za kterou dokumenty posíláte.

TechSoup Česká republika může ve zvláštních případech požadovat zaslání dodatečných dokumentů. O tomto Vás případně e-mailem či telefonicky informuje pověřený pracovník programu TechSoup Česká republika.

Typ organizacePožadované dokumenty
spolek (občanské sdružení)
 • čestné prohlášení TechSoup *
 • netransformované spolky (které byly převedeny z evidence MV ČR automaticky a dosud nemají statutární činitele zapsané v online rejstříku) dále zašlou:
  • platné aktuální stanovy (originál nebo jejich úředně ověřená kopie)
  • podepsaný doklad o tom, kdo jedná jménem organizace (zápis z jednání valné hromady, pověřovací listina, ...)
pobočný spolek (organizační jednotka sdružení)
 • čestné prohlášení TechSoup *
 • netransformované spolky (které byly převedeny z evidence MV ČR automaticky a dosud nemají statutární činitele zapsané v online rejstříku) dále zašlou:
  • platné aktuální stanovy (originál nebo jejich úředně ověřená kopie) mateřské organizace
  • podepsaný doklad o tom, kdo jedná jménem organizační jednotky (zápis z jednání valné hromady, pověřovací listina, registrační list mateřské organizace ...)
ústav
nadace
nadační fond
obecně prospěšná společnost
církevní organizace - základní jednotky (fary, sbory, obce, ...)
církevní organizace - ostatní (řády, charity, diakonie, jiná účelová zařízení, ...)
poskytovatelé sociálních služeb (příspěvkové organizace)
veřejné knihovny s vlastní právní subjektivitou
veřejné obecní knihovny (nemající vlastní právní subjektivitu - spravované obcí)

* čestné prohlášení - dopis podepsaný statutárním zástupcem Vaší organizace, potvrzuje, že dary poskytnuté Vaší organizaci snižují základ daně z příjmů právnických osob (dle paragrafu 20, odstavce 8 zákon o daních z příjmů) a je zde uvedena a potvrzena oficiální e-mailová adresa pro veškerou komunikaci s programem TechSoup Česká republika. Využijte prosím vzor prohlášení zde.

** čestné prohlášení obecní knihovny, potvrzuje, že dary poskytnuté Vaší knihovně budou využívány výhradně v rámci této knihovny, a to na veřejně přístupných počítačích či počítačích přímo určených ke správě těchto počítačů. Využijte prosím vzor prohlášení zde.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 187

registrovaných neziskovek

406 120 458 Kč

hodnota darovaného IT

46 250

darovaných licencí a hardwaru