Registrace v programu TechSoup Česká republikaTechSoup Česká republika v současné době nabízí neziskovým organizacím, které splňují požadavky programu, širokou škálu produktů a služeb od technologických společností, které jsou partnery programu TechSoup.

Aby Vaše organizace mohla využít nabídky a služeb TechSoup Česká republika, je nutné se nejprve do programu zaregistrovat. Registrační proces má několik kroků, ve kterých se ověřuje několik povinných náležitostí pro vstup do programu - přes právní formu organizace, oficiální údaje, až po druh realizované činnosti. Konkrétní kritéria naleznete pod odkazem Kritéria programu.

Jednotliví partneři mohou mít další kritéria pro využití jejich nabídky nad rámec obecných kritérií programu TechSoup Česká republika pro vstup do programu. Při registraci je současně vyhodnocována obecná oprávněnosti pro vstup do programu TechSoup i oprávněnost pro jednotlivé dárcovské partnery či programy.

Podrobné informace o registrace najdete pod jednotlivými odkazy: