TechSoup Česká republika v současné době nabízí neziskovým organizacím, které splňují požadavky programu, širokou škálu produktů a služeb od technologických společností, které jsou partnery programu TechSoup.

 

Aby Vaše organizace mohla využít nabídky a služeb TechSoup Česká republika, je nutné se nejprve do programu zaregistrovat. Registrační proces má několik kroků, ve kterých se ověřují povinné náležitosti pro vstup do programu - přes právní formu organizace a oficiální údaje, až po druh realizované činnosti. Konkrétní kritéria naleznete pod odkazem Kritéria programu.

Jednotliví partneři mohou mít pro vstup do programu a využití jejich nabídky další kritéria nad rámec obecných kritérií programu TechSoup Česká republika. Při registraci je  vyhodnocována jak obecná oprávněnost pro vstup do programu TechSoup, tak i oprávněnost pro jednotlivé dárcovské partnery či programy.

Podrobné informace o registraci najdete pod jednotlivými odkazy: