Návod - registrační formulář

Popis procesu registrace do programu TechSoup Česká republika najdete na stránce Proces registrace. Následuje názorné video, které Vás provede registračním formulářem a několik tipů a pokynů k vyplnění tohoto formuláře.

Názorné video - postup při vyplnění registračního formuláře

Tipy a pokyny k vyplnění registračního formuláře

  • E-mailová adresa - ideálně vyberte takovou adresu, která se nebude příliš měnit a ke které mají zároveň pověření pracovníci přístup. Na tuto adresu se bude zasílat veškerá oficiální komunikace (dárcovské smlouvy, fakturace, licence, pokyny ke stáhnutí softwaru, ...). Někteří dárcovští partneři vážou vyzvednutí a použití přidělených licencí právě na tuto e-mailovou adresu.
  • Druh činnosti vyberte takový, který nejlépe odpovídá vašim aktivitám. Pokud má Vaše organizace více různorodých aktivit a nelze najít žádnou zastřešující, vyberte, prosím, tu aktivitu, která převládá (největší rozpočet, největší alokace zdrojů apod.)
  • Údaje o organizaci (název, adresa) vyplňte dle oficiálních údajů podle příslušného rejstříku, ve kterém je Vaše organizace zapsána. Doporučujeme před odesláním registrace zkontrolovat aktuální zápis v rejstříku.
  • Vyplňte sídelní adresu organizace, TechSoup Česká republika ani naši dárcovští partneři nezasílají žádné věci fyzickou poštou (s výjimkou Cisco). Veškerá komunikace včetně dárcovských smluv, fakturace, či předání licencí probíhá elektronicky.
  • IČO vyplňujte ve tvaru bez mezer.
  • Rozpočet vyplňujte v českých korunách.