Adobe

prod-adobe-acrobat-pro_Big (1).png

Acrobat Pro 2020 for Windows

Popis: 

Adobe Acrobat Pro 2020 publikační software pro prohlížení, vytváření, kombinování a ovládání dokumentů Adobe PDF pro distribuci, spolupráci a sběr dat.

Tento dar poskytuje licenci, která umožňuje jednomu uživateli instalovat a používat software. Platnost licenčního klíče dodávaného s tímto produktem vyprší 1. prosince 2026 . Další informace o licencích naleznete níže.

Přínosy pro organizaci

Aplikace Acrobat Pro můžete použít k:
 • vytváření a publikování informačních materiálů nebo odborných zpráv, které kombinují více typů obsahu
 • šetřit papír a peníze vytvořením a distribucí elektronických dokumentů a formulářů
 • zajistit dostupnost dokumentů pro osoby se zdravotním postižením

Hlavní funkce

 • Konvertovat nebo skenovat do formátu PDF: Dokumenty Adobe PDF můžete vytvářet z libovolné aplikace, která tiskne, včetně softwaru Microsoft Office, webových prohlížečů jako Chrome a Firefox a Lotus Notes. Dokumenty PDF lze také vytvářet z naskenovaných dokumentů a formulářů.
 • Kombinovat a porovnat soubory: Můžete kombinovat celou řadu typů souborů do jediného dokumentu PDF nebo je umístit do jednoho portfolia. Dokumenty a portfolia mohou obsahovat multimediální obsah, včetně videí a webových stránek FLV nebo H.264. Můžete také porovnat dvě verze dokumentu PDF, abyste zjistili jakékoliv rozdíly.
 • Chraňte soubory PDF a dokumenty: Můžete použít ovládací prvky a zabezpečení dokumentů s ochranou heslem; oprávnění pro tisk, kopírování a změnu; a digitální podpisy. Můžete také natrvalo odstranit skryté informace a používat nástroje pro redigování a natrvalo smazat citlivý obsah.
 • Sběr dat pomocí formulářů PDF: Můžete vytvářet formuláře, které lze vyplňovat z naskenovaného papíru, dokumentů PDF, dokumentů aplikace Microsoft Word nebo z tabulky aplikace Excel. Vyplněné formuláře lze shromáždit do balíčku prohledávatelných a seřaditelných PDF souborů a jejich data lze exportovat do tabulkového procesoru.
 • Provádějte hodnocení společných dokumentů: Více účastníků může provést kolaborativní recenze dokumentů, které umožňují recenzentům sledovat komentáře. Uživatelé volného Acrobat Readeru, stejně jako aplikace Acrobat Pro, mohou přidávat komentáře k dokumentům.
 • Export souborů PDF: Můžete ukládat celé soubory PDF nebo jejich vybrané části jako dokumenty aplikace Microsoft Word, PowerPoint nebo Excel, zachovat rozvržení, písma, formátování a tabulky.

Licencování

Pokud jste si pořídil(a) uživatelskou licenci, můžete software instalovat a používat také na svém druhém počítači. Tento druhý počítač může být domácí počítač či přenosné zařízení, na kterém je však stejný operační systém jako na primárním počítači. Nemůžete však používat software souběžně na obou zařízeních.

Upozornění

Správní poplatek za tento produkt se nevrací a produkt nelze vyměnit.

Získání (stažení) produktu

Pokud byla vaše žádost o dárcovství schválena, společnost TechSoup Czech Republic pošle na e-mailovou adrese vaší organizace pokyny pro získání a aktivaci tohoto produktu.

Requirements: 
prod-adobe-acrobat-pro_Big (1).png
prod-adobe-acrobat-pro_Big (1).png

Acrobat Pro 2020 for Mac

Popis: 

Adobe Acrobat Pro 2020 publikační software pro prohlížení, vytváření, kombinování a ovládání dokumentů Adobe PDF pro distribuci, spolupráci a sběr dat.

Tento dar poskytuje licenci, která umožňuje jednomu uživateli instalovat a používat software. Platnost licenčního klíče dodávaného s tímto produktem vyprší 1. prosince 2026 . Další informace o licencích naleznete níže.

Přínosy pro organizaci

Aplikace Acrobat Pro můžete použít k:
 • Vytvořte a publikujte informační materiály nebo odborné zprávy, které kombinují více typů obsahu
 • Ušetřete papír a peníze vytvořením a distribucí elektronických dokumentů a formulářů
 • Zajistěte dostupnost dokumentů pro osoby se zdravotním postižením

Hlavní funkce

 • Konvertovat nebo skenovat do formátu PDF: Dokumenty Adobe PDF můžete vytvářet z libovolné aplikace, která tiskne, včetně softwaru Microsoft Office, webových prohlížečů jako Chrome a Firefox a Lotus Notes. Dokumenty PDF lze také vytvářet z naskenovaných dokumentů a formulářů.
 • Kombinovat a porovnat soubory: Můžete kombinovat celou řadu typů souborů do jediného dokumentu PDF nebo je umístit do jednoho portfolia. Dokumenty a portfolia mohou obsahovat multimediální obsah, včetně videí a webových stránek FLV nebo H.264. Můžete také porovnat dvě verze dokumentu PDF, abyste zjistili jakékoliv rozdíly.
 • Chraňte soubory PDF a dokumenty: Můžete použít ovládací prvky a zabezpečení dokumentů s ochranou heslem; oprávnění pro tisk, kopírování a změnu; a digitální podpisy. Můžete také natrvalo odstranit skryté informace a používat nástroje pro redigování a natrvalo smazat citlivý obsah.
 • Sběr dat pomocí formulářů PDF: Můžete vytvářet formuláře, které lze vyplňovat z naskenovaného papíru, dokumentů PDF, dokumentů aplikace Microsoft Word nebo z tabulky aplikace Excel. Vyplněné formuláře lze shromáždit do balíčku prohledávatelných a seřaditelných PDF souborů a jejich data lze exportovat do tabulkového procesoru.
 • Provádějte hodnocení společných dokumentů: Více účastníků může provést kolaborativní recenze dokumentů, které umožňují recenzentům sledovat komentáře. Uživatelé Acrobat Readeru, stejně jako aplikace Acrobat Pro, mohou přidávat komentáře k dokumentům.
 • Export souborů PDF: Můžete ukládat celé soubory PDF nebo jejich vybrané části jako dokumenty aplikace Microsoft Word, PowerPoint nebo Excel, zachovat rozvržení, písma, formátování a tabulky.

Licencování

Pokud jste si pořídil(a) uživatelskou licenci, můžete software instalovat a používat také na svém druhém počítači. Tento druhý počítač může být domácí počítač či přenosné zařízení, na kterém je však stejný operační systém jako na primárním počítači. Nemůžete však používat software souběžně na obou zařízeních.

Upozornění

Správní poplatek za tento produkt se nevrací a produkt nelze vyměnit.

Získání (stažení) produktu

Pokud byla vaše žádost o dárcovství schválena, společnost TechSoup Czech Republic pošle na e-mailovou adresu vaší organizace pokyny pro získání a aktivaci tohoto produktu.

Requirements: 
prod-adobe-acrobat-pro_Big (1).png

4 fakta o grafickém designu, které by každý laik měl znát

Přinášíme Vám čtyři zásadní elementy grafického designu, které jsou klíčové pro tvorbu materiálů, které vzbudí zájem diváků, dále tři užitečné grafické pomocníky a jako bonus několik typů, kde hledat inspiraci.

Adobe - Pravidla a podmínky

Omezení: 
 • Množství:
  • Organizace může zažádat o neomezený počet darovaných samostatných produktů v rámci jednoho fiskálního roku (1. července - 30.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru