Symantec Enterprise

EPP_product_shot_small.gif

Symantec Endpoint Protection (ochrana pro 1 koncové zařízení)

Popis: 

Symantec Endpoint Protection 14.1 chrání notebooky, osobní počítače a servery (endpoints - koncová zařízení) v síti proti virům, červům, trojským koním, spyware, adware, rootkitům, a zatím neřešeným hrozbám ("zero-day" útoky). Produkt zahrnuje klientský software, který běží na koncových zařízeních, a software pro správu, který běží na serveru. Tento produkt je nejvíce vhodný pro organizace s více než 100 koncovými zařízeními.

Tímto darem získáte jednoleté předplatné k použití tohoto produktu, aktualizacím ochrany a k novým funkcionalitám.

Přínosy pro Vaši organizaci

Pokud máte zkušenosti se síťovou správou, můžete Symantec Endpoint Protection použít k centrální správě ochrany všech koncových zařízení v síti vaší organizace.

Hlavní funkce

Symantec Endpoint Protection kombinuje mnoho Symantec technologií. Vše je možné přitom spravovat přes jedinou konzoli:

  • Vícevrstvá orchrana: Endpoint Protection analyzuje vlastnosti, chování a historii potenciálních malware souborů. Zároveň poskytuje systémový firewall a předchází vniknutí a zneužití.
  • Umělá inteligence a strojové učení: Produkt nasazuje strojové učení na koncových zařízeních i v cloudu a přidává mechanismy umělé inteligence v cloudu. Symatec hlídá hrozby na více než 175 miliónů koncových zařízení a 57 miliónů senzorů útoků.
  • Kontrola zařízení: Endpoint blokuje nebo naopak umožňuje přístup z různých zařízení, například připojeným přes USB, infračervené spoje, FireWire, SCSI, sériové a paralelní porty.
  • Kontrola aplikací: Tato funkce blokuje nebo naopak povoluje aplikace, které se snaží využívat systémové zdroje.
  • Bezpečná ladění: Administrátoři mohou naladit úroveň detekce a blokování, aby optimalizovali ochranu a získali lepší viditelnost podezřelých souborů. Mohou to provést pomocí cloudové konzoly, která se integruje s správcem SEP v provozu.
  • Malá stopa: Možnosti vyhledávání v cloudu redukují využítí šířky pásma a velikost definičních souborů o 70 procent oproti předchozí verzi.

   Více o Symantec Endpoint Protection 14.1 naleznete ZDE.Podpora a obnova

Produkt zahrnuje 12-ti měsíční podporu.Jste zároveň oprávněni aktualizovat svůj software na nejnovější verzi produktu a stahovat pravidlené definiční aktualizace.

Své předplatné můžete každý rok obnovit pořízením dalšího produktu přes TechSoup před vypršením vašeho předplatného.

Vybírejte pečlivě

Administrativní poplatek za produkt je nevratný a produkt nemůže být vrácen či vyměněn za jiný.

Získání (stažení) produktu?

Očekávejte tři e-maily. Až TechSoup vaši žádost o dar schválí, zašleme na e-mailovou adresu vaší organizace e-mail s předběžnými informacemi, jak tento produkt získat.

Krátce poté vám Symantec pošle dva e-maily. Jeden z nich bude obsahovat sériové číslo, které budete potřebovat ke stažení a instalaci produktu.

Systémové požadavky

Features: 

.

Requirements: 

.

EPP_product_shot_small.gif
G-45519.png

Symantec Mail Security 7.5 for Microsoft Exchange, ochrana pro 1 uživatele

Popis: 


Symantec Mail Security pro Microsoft Exchange kombinuje funkcionalitu antiviru, anti-spamové technologie a flexibilního filtrování obsahu. Může být použit s Exchange Server 2007, 2010, 2013 nebo 2016.

Tímto darem získáte jednoleté předplatné k použití tohoto produktu, aktualizacím ochrany a k novým funkcionalitám. Tento produkt NEOBSAHUJE Microsoft Exchange software.

Přínosy pro Vaši organizaci

Symantec Mail Security můžete využít k:

 • ochraně vaší organizace před bezpečnostními hrozbami a malwarem přenášenými skrze e-maily,
 • lepšímu zachycení reklamních mailů a spamu.

Hlavní funkce

 • Antivirové technologie:
  • skenuje jak příchozí tak odchozí e-maily včetně příloh předtím, než mohou být jiné aplikace či procesy ovlivněny,
  • detekuje viry, červy, trojské koně, spyware, phishing a DDoS útoky a reaguje na ně dle pravidel daných administrátory,
  • umožňuje administrátorům vytvořit seznam důvěryhodných odesílatelů a příjemců,
  • automaticky aktualizuje virovou databázi.
 • Ochrana proti spamu: zachytí 99 procent spamu (nebo nevyžádaných hromadných mailů).
 • Filtrování obsahu: filtruje a blokuje nevhodný obsah i důvěrné (tajné) informace v příchozích i odchozích zprávách. Nastavitelný filtr může kontrolovat názvy příloh i jejich obsah, specifická slova, fráze, předměty e-mailů a odesílatele.
 • Administrátorská konzole: umožňuje centralizovanou správu více Exchange serverů, ale i jednoho samostatného. Administrátoři mohou nastavovat pravidla konfigurace serverů, notifikace, upozornění a reporty. Konzole nemusí být nainstalována na stejném počítači, na kterém běží Mail Security.
 • Reporty: umožňuje tvorbu reportů pro jednotlivé servery nebo celkového reportu, který dává dohromady data ze všech serverů ve skupině.

NFR verze

Přes TechSoup je dostupná pouze NFR (Not For Resale) verze tohoto produktu. NFR verze znamená, že produkt není možné přeprodat či převést. NFR verze produktu nelze upgradovat na nové edice produktu. Pokud máte zájem o novější edici produktu, musíte přes TechSoup zadat novou žádost o dar. NFR produkty také nezahrnují telefonní asistenci s řešením problémů. On-line podpora zdarma je však dostupná na stránkách Symantec ve formě informací a diskuzních fór.

Vybírejte pečlivě

Administrativní poplatek za produkt je nevratný a produkt nemůže být vrácen či vyměněn za jiný.

Získání (stažení) produktu?

Očekávejte tři e-maily. Až TechSoup vaši žádost o dar schválí, zašleme na e-mailovou adresu vaší organizace e-mail s předběžnými informacemi, jak tento produkt získat.

Krátce poté vám Symantec pošle dva e-maily. Jeden z nich bude obsahovat sériové číslo, které budete potřebovat ke stažení a instalaci produktu.

Systémové požadavky

Requirements: 

.

G-45519.png
G-48505.png

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition, ochrana pro 1 koncové zařízení

Popis: 


Symantec Endpoint Protection Small Business Edition je bezpečnostní software, který chrání notebooky, osobní počítače a servery v síti organizace (koncová zařízení - "endpoints"). Chrání proti virům, červům, trojským koním, spyware, adware, rootkitům, a zatím neřešeným hrozbám ("zero-day" útoky). Tento produkt je obzvláště vhodný pro organizace s 5 až 100 koncovými zařízeními.

Tímto darem získáte jednoleté předplatné k použití tohoto produktu na jednom koncovém zařízení. Předplatné zahrnuje aktualizaci ochrany a stahování nových funkcionalit.

Poznámka: Nelze nainstalovat agenta Endpoint Protection na koncových Mac počítačích. K instalaci však můžete použít cloud konzoli Norton Security for Mac.

Přínosy pro Vaši organizaci

Pokud máte zkušenosti se síťovou administrací, můžete Symantec Endpoint Protection využít pro:

 • centrální správu ochrany všech koncových zařízení v síti vaší organizace,
 • správu koncových zařízení odkudkoli a minimalizaci nákladů na správu díky cloudovému způsobu správy.

Hlavní funkce

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition obsahuje mnoho funkcionalit standardní verze Endpoint Protection aplikace. Vše je možné spravovat přes jedinou konzoli:

 • Správa založená na cloudu: Správci sítí spravují koncová zařízení prostřednictvím webového prohlížeče pomocí služby cloud management.
 • Antivirus a antispyware: Endpoint Protection vyhledává jak viry tak bezpečnostní rizika.
 • Desktop firewall: firewall brání neautorizovaným uživatelům v přístupu k počítačům a k sítím, které jsou připojeny k internetu.
 • Prevence vniknutí: systém prevence vniknutí (intrusion prevention system - IPS) působí jako druhá vrstva obrany hned po firewallu.
 • Proaktivní vyhledávání hrozeb: tento scan systému analyzuje chování aplikací a procesů a vyhodnocuje zda nevykazují charakteristické rysy napadení.

Small Business Edition neobsahuje funkcionality kontroly zařízení a aplikací, které jsou vhodné spíše pro větší organizace.

Podpora, obnova a upgrade

Tento produkt je identický se stejnou verzí produktu, která je nabízena přes stránky Symantec a zahrnuje standardní podporu, obnovu i možnosti upgrade jako komerční produkt.

Vybírejte pečlivě

Administrativní poplatek za produkt je nevratný a produkt nemůže být vrácen či vyměněn za jiný.

Získání (stažení) produktu?

Očekávejte tři e-maily. Až TechSoup vaši žádost o dar schválí, zašleme na e-mailovou adresu vaší organizace e-mail s předběžnými informacemi, jak tento produkt získat.

Krátce poté vám Symantec pošle dva e-maily. Jeden z nich bude obsahovat sériové číslo, které budete potřebovat ke stažení a instalaci produktu.

Systémové požadavky

Requirements: 

.

G-48505.png

Symantec - Pravidla a podmínky

Omezení: 
 • Darovaný produkt je určen pouze pro oprávněné organizace nikoliv pro jednotlivce.
 • Organizace může zažádat maximálně o 20 licencí Norton Security a 20 licencí Norton Utilities v rámci jednoho fiskálního roku (1. červenec až 30. červen).
 • Organizace může zažádat maximálně o 2 různé produkty Symantec Enterprise v rámci jednoho fiskálního roku (1. červenec až 30. červen).

Symantec

V rámci dárcovského programu Symantec jsou skrze TechSoup nabízeny 2 typy produktů - Symantec Enterprise a Symantec Desktop - oprávněným neziskovým organizacím a veřejným knihovnám v České republice.

Produkty Symantec Enterprise můžete využít pro zvýšení zabezpečení vaší počítačové sítě a počítačů v ní obsažených. Nabídka obsahuje jak produkty pro malé a střední organizace tak pro velké.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 375

registrovaných neziskovek

426 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

48 883

zprostředkovaných licencí a hardwaru