Autodesk Cloud

media-entertainment-collection-badge-1024.preview.jpg

Autodesk Media & Entertainment Collection, jednoleté předplatné

Popis: 

Autodesk ® Media & Entertainment Collection je software pro tvorbu 3D animací a efektů.

Tento dar poskytuje předplatné Media & Entertainment Collection na jeden rok pro jednoho uživatele, které opravňuje k instalaci a spuštění daného softwaru na jednom počítači, a 25 GB cloudového úložiště A360. Sada zahrnuje programy Maya ® , 3ds Max ® , Mudbox ® a další aplikace. Podívejte se na úplný seznam zahrnutých aplikací .

Přínosy pro organizaci

Pokud máte zkušenosti s 3D modelováním, tvarováním, úpravou motion capture, pokročilou animací postav a vizuálními efekty, můžete použít Media & Entertainment Collection k navržení a tvorbě 3D multimediálního obsahu a poskytnout školení v tomto tématu také dalším oddělením Vaší organizace.

Hlavní funkce

 • Tvorba animací: Media & Entertainment Collection umožňuje vytvářet animace postav, davů, obličejů a objektů
 • Modelování a texturování: Sada obsahuje nástroje pro vytváření postav a dalších modelů s velmi detailními texturami
 • Simulace a efekty: Přidejte realismus do pohybů postav, vytvářejte přírodní efekty nebo vytvářejte celé zástupy lidí a zvířat
 • Pracovní postupy a toky dat: Tvořte projektové pracovní postupy a zvolte si sadu nástrojů podle potřeby

Podpora

Tento produkt obsahuje poskytuje rozšířený přístup k technické podpoře, včetně prioritní telefonní podpory od odborníků společnosti Autodesk. Podpora k uživatelskému účtu je k dispozici na stránce Autodesk Account.

Další vzdělávací zdroje a komunitní fóra najdete na Autodesk Knowledge Network, Autodesk YouTube Channel, Autodesk University, Autodesk Sustainability Workshop a Autodesk Design Academy.

Autodesk Authorized Training Center (ATC ®) poskytuje zpoplatněnou podporu včetně kurzů a certifikací.

Na stránkách TechSoup rovněž naleznete Často kladené dotazy s informacemi o stahování, licencování a další.

Upozornění

Administrativní poplatek za produkt je nevratný a produkt nemůže být vrácen či vyměněn za jiný.

Získání (stažení) produktu

Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle zprávu s instrukcemi ke stažení a aktivaci produktu na e-mailovou adresu vaší organizace.

Detaily předplatného

Systémové požadavky

Viz systémové požadavky Media & Entertainment Collection , kde naleznete odkaz na systémové požadavky pro každý jednotlivý produkt sady.

Licencování

Darované předplatné umožňuje v průběhu platnosti předplatného jednomu uživateli stáhnout a používat Media & Entertainment Collection.

Pokračování předplatného po uplynutí jednoho roku

Své předplatné můžete obnovit tak, že přes TechSoup zažádáte o další roční předplatné. Žádost o další roční předplatné nepodávejte dříve, než Vám bude z aktuálního předplatného zbývat nejvýše posledních 30 dnů.

Stávající předplatitelé

Organizace, které si zakoupili produkt Autodesk přímo od společnosti Autodesk v posledních třech letech budou muset před podáním žádosti skrze TechSoup požádat o výjimku přímo společnost Autodesk. Více informací naleznete v dokumentu Autodesk - Často kladené dotazy.

Features: 

.

Requirements: 

.

media-entertainment-collection-badge-1024.preview.jpg
fusion 360 for update.png

Autodesk Fusion 360, jednoleté předplatné

Popis: 

Autodesk ® Fusion 360 je cloudový 3D CAD, CAM a CAE software pro koncepčně navrhované modely technikami freeform nebo objemovým modelováním a pro sdílení těchto modelů s ostatními.

Tento dar poskytuje jednoroční předplatné k Fusion 360 pro jednoho uživatele k instalaci a spuštění daného softwaru na jednom počítači a 25 GB cloudového úložiště A360.

Přínosy pro organizaci

Pokud máte zkušenosti s CAD softwarem, můžete pomocí Fusion 360 navrhovat, simulovat a spolupracovat na návrzích s ostatními členy vašeho týmu nebo poskytovat školení CAD dalším oddělením.

Hlavní funkce

 • Iterativní design: Můžete vytvářet návrhy pomocí volné formy, objemového, parametrického nebo mesh modelování
 • Integrované simulace: Fusion 360 umožňuje testovat a ověřovat Vaše návrhy pomocí komplexních simulačních nástrojů.
 • Zpracování návrhu: Můžete vytvořit dráhy nástroje pro obrábění komponentů 3D tiskem nebo CAM pracovní plochu.
 • Spolupráce a řízení: Fusion 360 umožňuje Vašemu týmu spolupracovat na návrzích, sledovat změny a vše ukládat do cloudu.

Podívejte se na úplný seznam funkcí.

Podpora

Tento produkt obsahuje poskytuje rozšířený přístup k technické podpoře, včetně prioritní telefonní podpory od odborníků společnosti Autodesk. Podpora uživatelského účtu je k dispozici na stránce Autodesk účtu.

Další vzdělávací zdroje a komunitní fóra jsou k dispozici v rámci Autodesk Knowledge Network, Autodesk YouTube Channel, Autodesk University Autodesk Sustainability Workshop a Autodesk Design Academy.

Autodesk Authorized Training Center (ATC ® ) poskytuje zpoplatněnou podporu včetně kurzů a certifikací.

Na stránkách TechSoup rovněž naleznete Často kladené dotazy s informacemi o stahování, instalaci, licencování a další.

Upozornění

Administrativní poplatek za tento produkt je nevratný a produkt nemůže být vrácen či vyměněn za jiný.

Získání (stažení) produktu?

Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle zprávu s instrukcemi ke stažení a aktivaci produktu na e-mailovou adresu vaší organizace.

Detaily předplatného

Systémové požadavky

Viz Fusion 360 system requirements.

Licencování

Darované předplatné umožňuje v průběhu platnosti předplatného jednomu uživateli stáhnout a používat Fusion 360 po dobu platnosti předplatného.

Pokračování předplatného po uplynutí jednoho roku

Své předplatné můžete obnovit tak, že přes TechSoup zažádáte o další roční předplatné. Žádost o další roční předplatné nepodávejte dříve, než Vám bude z aktuálního předplatného zbývat nejvýše posledních 30 dnů.

Stávající předplatitelé

Organizace, které si zakoupili produkt Autodesk přímo od společnosti Autodesk v posledních třech letech musí před žádostí v programu TechSoup požádat o výjimku přímo u společnosti Autodesk. Více informací naleznete v dokumentu Autodesk - Často kladené dotazy.

Features: 

.

Requirements: 

.

fusion 360 for update.png
product-design-collection-badge-1024.preview.jpg

Autodesk Product Design Collection, jednoleté předplatné

Popis: 

Autodesk ® Product Design Collection je software pro tvorbu 3D produktových návrhů. Podporuje 3D design, vizualizace, simulace a nástroje pro spolupráci.

Tento dar poskytuje předplatné Product Design Collection na jeden rok pro jednoho uživatele, které opravňuje k instalaci a spuštění daného softwaru na jednom počítači, a 25 GB cloudového úložiště A360. Software zahrnuje aplikaci AutoCAD ® , Inventor ® a další. Podívejte se na úplný seznam zahrnutých aplikací a Mac-kompatibilních programů .

Přínosy pro organizaci

Pokud máte zkušenosti s 2D a 3D produktovým designem a vývojem, můžete pomocí Product Design Collection vytvářet 3D návrhy produktů nebo poskytovat školení designu pro jiná oddělení ve Vaší organizaci.

Hlavní funkce

 • Efektivní tvorba designu: Produkt Design Collection obsahuje knihovnu 2D a 3D elektrických součástek, možnost přímo upravovat geometrii produktů a interaktivní výukové programy.
 • Sdílení dokumentů a dat: Collection obsahuje nástroje pro automatizaci projektové dokumentace, nativní podporu pro DWG soubory a funkci vytvářet interaktivní prohlížení výrobků.
 • Simulace produktů a hodnocení designu: Můžete spustit produktové analýzy a snížit tak potřebu fyzických prototypů a stavebních konfliktů.
 • Vizualizace a koncepční design: Můžete své produkty prezentovat pomocí real-time 3D simulací všem zúčastněným stranám.

Podpora

Tento produkt obsahuje poskytuje rozšířený přístup k technické podpoře, včetně prioritní telefonní podpory od odborníků společnosti Autodesk. Podpora k uživatelskému účtu je k dispozici na stránce Autodesk Account .

Další vzdělávací zdroje a komunitní fóra najdete na Autodesk Knowledge Network, Autodesk YouTube Channel, Autodesk University, Autodesk Sustainability Workshop a Autodesk Design Academy.

Autodesk Authorized Training Center (ATC ® ) poskytuje zpoplatněnou podporu včetně kurzů a certifikací.

Na stránkách TechSoup rovněž naleznete Často kladené dotazy s informacemi o stahování, licencování a dalšími.

Upozornění

Administrativní poplatek za produkt je nevratný a produkt nemůže být vrácen či vyměněn za jiný.

Získání (stažení) produktu?

Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle zprávu s instrukcemi ke stažení a aktivaci produktu na e-mailovou adresu vaší organizace.

Detaily předplatného

Systémové požadavky

Viz Systémové požadavky na Product Design Collection , kde naleznete odkaz na systémové požadavky každého jednotlivého produktu. Každý produkt v této sadě je kompatibilní s Windows a Fusion 360 ® je také kompatibilní s Mac OS X.

Licencování

Darované předplatné umožňuje v průběhu platnosti předplatného jednomu uživateli stáhnout a používat Product Design Collection.

Pokračování předplatného po uplynutí jednoho roku

Své předplatné můžete obnovit tak, že přes TechSoup zažádáte o další roční předplatné. Žádost o další roční předplatné nepodávejte dříve, než Vám bude z aktuálního předplatného zbývat nejvýše posledních 30 dnů.

Stávající předplatitelé

Organizace, které si zakoupili produkt Autodesk přímo od společnosti Autodesk v posledních třech letech budou muset před podáním žádosti skrze TechSoup požádat o výjimku přímo společnost Autodesk. Více informací naleznete v dokumentu Autodesk - Často kladené dotazy.

Features: 

.

Requirements: 

.

product-design-collection-badge-1024.preview.jpg
prod-autodesk-autocad-2019_Big.png

Autodesk AutoCAD, jednoleté předplatné

Popis: 

Autodesk ® AutoCAD ® pro Mac & Windows je software pro vývoj a kreslení 2D a 3D návrhů.

Tento dar poskytuje předplatné AutoCAD na jeden rok pro jednoho uživatele, které uživatele opravňuje k instalaci a spuštění daného softwaru na jednom počítači, a 25 GB cloudového úložiště A360.

Přínosy pro organizaci

Máte-li zkušenosti s computer-aided design (CAD), můžete AutoCAD používat pro vytvoření 2D a 3D návrhů a poskytnout CAD školení v dalších odděleních Vaší organizace.

Hlavní funkce

 • Designové nástroje: Můžete vytvářet interaktivní a texturované mapy, tvořit 3D návrhy a analyzovat kontinuitu mezi plochami jednotlivých objektů.
 • Sdílení souborů a konektivita: AutoCAD umožňuje přijímat podklady pro návrhy z intranetu a sociálních médií a synchronizovat soubory s A360 - cloudovou službou Autodesk.
 • Přizpůsobení: AutoCAD obsahuje vývojovou platformu pro specializované aplikace a je integrován s Autodesk Apps .
 • Remote access: webové a mobilní aplikace AutoCAD vám umožní vytvářet, upravovat, prohlížet a sdílet CAD kresby skrze webové prohlížeče a mobilní zařízení.
 • Specialized toolsets: toto předplatné AutoCAD obsahuje následující specializované sady nástrojů.
  • Architecture: obsahuje funkce pro architektonické výkresy, dokumentaci a výkazy a pro automatizaci úkolů kreslení.
  • Electrical: obsahuje funkce pro návrh elektroinstalace, které usnadňují vytváření a úpravu elektrických řídicích systémů a zpracování příslušné dokumentace.
  • Map 3D: integruje topologii GIS do aplikace AutoCAD, aby bylo možné používat a spravovat data CAD a GIS pro plánování, návrh a správu dat.
  • Mechanical: obsahuje knihovnu standardizovaných součástek a nástroje, které vám pomohou vytvořit a upravit strojírenské návrhy pro výrobu a zpracovat příslušnou dokumentaci.
  • MEP: obsahuje funkce, které vám pomohou vytvořit koncept a návrh stavebních systémů MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) a zpracovat příslušnou dokumentaci v prostředí aplikace AutoCAD.
  • Plant 3D: obsahuje nástroje, které vám pomohou vytvářet diagramy potrubních sítí a rozvodných technologií a začlenit je do 3D návrhů výrobních závodů.
  • Raster Design: obsahuje nástroje pro převod rastrových obrázků, které vám pomohou převádět obrázky na objekty ve formátu DWG. Naskenované výkresy můžete upravovat ve známém prostředí aplikace AutoCAD.

Podívejte se na úplný seznam funkcí .

Podpora

Tento produkt obsahuje poskytuje rozšířený přístup k technické podpoře, včetně prioritní telefonní podpory od odborníků společnosti Autodesk. Podpora k uživatelskému účtu je k dispozici na stránce Autodesk Account.

Další vzdělávací zdroje a komunitní fóra najdete na Autodesk Knowledge Network, Autodesk YouTube Channel, Autodesk University, Autodesk Sustainability Workshop a Autodesk Design Academy.

Autodesk Authorized Training Center (ATC ® )poskytuje zpoplatněnou podporu včetně kurzů a certifikací.

Na stránkách TechSoup rovněž naleznete Často kladené dotazy s informacemi o stahování, licencování a další.

Upozornění

Administrativní poplatek za produkt je nevratný a produkt nemůže být vrácen či vyměněn za jiný.

Získání (stažení) produktu?

Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle zprávu s instrukcemi ke stažení a aktivaci produktu na e-mailovou adresu vaší organizace.

Detaily předplatného

Systémové požadavky

Viz Systémové požadavky AutoCAD for Mac a AutoCAD Windows.

Licencování

Darované předplatné umožňuje v průběhu platnosti předplatného jednomu uživateli stáhnout a používat AutoCAD.

Pokračování předplatného po uplynutí jednoho roku

Své předplatné můžete obnovit tak, že přes TechSoup zažádáte o další roční předplatné. Žádost o další roční předplatné nepodávejte dříve, než Vám bude z aktuálního předplatného zbývat nejvýše posledních 30 dnů.

Stávající předplatitelé

Organizace, které si zakoupili produkt Autodesk přímo od společnosti Autodesk v posledních třech letech musí před žádostí v programu TechSoup požádat o výjimku přímo u společnosti Autodesk. Více informací naleznete v dokumentu Autodesk - Často kladené dotazy.

Features: 

.

Requirements: 

.

prod-autodesk-autocad-2019_Big.png
architecture-engineering-construction-collection-badge-1024.preview.jpg

Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection, jednoleté předplatné

Popis: 

Autodesk® Architecture, Engineering & Construction Collection obsahuje software pro tvorbu 3D návrhů budov a infrastruktury pro dopravní, pozemkové, utility nebo vodní projekty. Podporuje pracovní postupy building information modeling (BIM) and computer-aided design (CAD).

Tento dar poskytuje jednoroční předplatné Architecture, Engineering & Construction Collection pro jednoho uživatele, které opravňuje k instalaci a spuštění daného softwaru na jednom počítači, a 25 GB cloudového úložiště A360. Tato sada obsahuje programy AutoCAD ® , Revit ® , Navisworks Manage ® a další aplikace. Podívejte se na úplný seznam aplikací zahrnutých v této sadě.

Přínosy pro organizaci

Pokud máte zkušenosti se softwarem CAD a BIM, můžete použít Architecture, Engineering & Construction Collection k vytvoření 3D návrhů budov, návržení a konstrukci městské infrastruktury nebo k poskytnutí CAD a BIM školení dalším oddělením Vaší organizace.

Hlavní funkce

 • Design a dokumentace: Architektura, Engineering & Construction Collection zahrnuje komplexní sadu CAD nástrojů pro vytváření návrhů; čištění, organizování a vizualizaci datových souborů; a editaci naskenovaných výkresů.
 • Plánování infrastruktury: Architektura, Engineering & Construction Collection umožňuje přistupovat k datům geografického informačního systému (GIS) a provádět prostorové analýzy.
 • Předběžné návrhy: Sada obsahuje nástroje pro zefektivnění schvalování návrhů a vývoj funkčních plánů.
 • Projektová spolupráce: Pomocí nástrojů sady je možné propojit soubory Industry Foundation Classes (IFC) s programem Revit ® a lze tak agregovat více navrhovaných modelů do jednoho souboru.
 • Simulace: Můžete navrhnout energeticky úsporné budovy a spustit jejich energetickou a strukturální analýzu.
 • Vizualizace: Pro návrhy můžete použít jedinečné styly a můžete je tvořit a zobrazit ve 3D.

Podpora

Tento produkt obsahuje poskytuje rozšířený přístup k technické podpoře, včetně prioritní telefonní podpory od odborníků společnosti Autodesk. Podpora uživatelského účtu je k dispozici na stránce Autodesk Account.

Další vzdělávací zdroje a komunitní fóra jsou k dispozici v rámci Autodesk Knowledge Network, Autodesk YouTube Channel, Autodesk University Autodesk Sustainability Workshop a Autodesk Design Academy.

Autodesk Authorized Training Center (ATC ®) poskytuje zpoplatněnou podporu včetně kurzů a certifikací.

Na stránkách TechSoup rovněž naleznete Často kladené dotazy s informacemi o stahování, instalaci, licencování a další.

Upozornění

Administrativní poplatek za tento produkt je nevratný a produkt nemůže být vrácen či vyměněn za jiný.

Získání (stažení) produktu?

Pokud je Vaše žádost o dar schválena, TechSoup Vám odešle zprávu s instrukcemi ke stažení a aktivaci produktu na e-mailovou adresu vaší organizace.

Detaily předplatného

Systémové požadavky

Viz Systémové požadavky Architecture, Engineering & Construction Collection, kde naleznete odkaz na systémové požadavky každého jednotlivého produktu.

Licencování

Darované předplatné umožňuje v průběhu platnosti předplatného jednomu uživateli stáhnout a používat Architecture, Engineering & Construction Collection.

Pokračování předplatného po uplynutí jednoho roku

Své předplatné můžete obnovit tak, že přes TechSoup zažádáte o další roční předplatné. Žádost o další roční předplatné nepodávejte dříve, než Vám bude z aktuálního předplatného zbývat nejvýše posledních 30 dnů.

Stávající předplatitelé

Organizace, které si zakoupili produkt Autodesk přímo od společnosti Autodesk v posledních třech letech musí před žádostí v programu TechSoup požádat o výjimku přímo u společnosti Autodesk. Viz Autodesk FAQ for více informací.

Requirements: 

.

architecture-engineering-construction-collection-badge-1024.preview.jpg

Autodesk - Často kladené dotazy

Další informace o programu darování společnosti Autodesk, včetně informací o způsobilosti, předplatném produktu a stažení a instalaci.

Autodesk - Pravidla a podmínky

Omezení: 

Pravidla, oprávěnost a omezení

Pravidla oprávěnosti pro dárcovský program Autodesk

Autodesk Software

Dárcovský program Autodesk v rámci programu TechSoup poskytuje přístup k designovému softwaru pro oprávněné neziskové organizace po celém světě.

Produkty Autodesk můžete používat pro návrh budov, infrastruktury, produktů, zábavného obsahu a mnoho dalšího.

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru