Airbnb

Airbnb spouští v Praze společensky prospěšné zážitky. Zapojte i vaši organizaci!

 

Nový způsob, jak dát vědět o vašich aktivitách

Společensky prospěšné zážitky jsou pro Airbnb uživatele cestou, jak poznat místní neziskové organizace, dobrovolníky a aktivisty a jejich činnost, sdílet jejich příběhy a inspirovat ostatní, aby se přidali k jejich aktivitám.

 

airbnb

Airbnb společensky prospěšné zážitky

Společensky prospěšné zážitky jsou pro Airbnb uživatele cestou, jak poznat místní neziskové organizace, dobrovolníky a aktivisty a jejich činnost, sdílet jejich příběhy a inspirovat ostatní, aby se přidali k jejich aktivitám.

airbnb

Airbnb - Často kladené dotazy

Kdo je oprávněný zapojit se do programu Společensky prospěšné zážitky společnosti Airbnb?

Podmínky oprávněnosti naleznete přímo na stránkách Airbnb. Airbnb spolupracuje s TechSoup na ověření oprávněnosti neziskových organizací pro svůj program. Poté, co je vaše oprávněnost ověřena, můžete začít se registrací zde a začít vytvářet zážitky.

Airbnb

 

Nový způsob, jak dát vědět o vašich aktivitách

Společensky prospěšné zážitky jsou pro Airbnb uživatele cestou, jak poznat místní neziskové organizace, dobrovolníky a aktivisty a jejich činnost, sdílet jejich příběhy a inspirovat ostatní, aby se přidali k jejich aktivitám.  

 

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 872

registrovaných neziskovek

472 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

53 938

zprostředkovaných licencí a hardwaru