Microsoft slevy

Windows Server CALs.png

Windows Server User CAL (Discounted)

Popis: 

Windows Server je řešení společnosti Microsoft pro souborové, tiskové a komunikační servery pro pracovní skupiny i pro poskytování internetového obsahu. Pro každého uživatele, který k Windows Serveru přistupuje kvůli souborovým, tiskovým a terminálovým službám nebo službám vzdáleného přístupu, je zapotřebí klientská přístupová licence (CAL). Ta je potřeba také pro všechny ověřené uživatele, kteří k Windows Serveru přistupují jako k webovému nebo aplikačnímu serveru.

Tato nabídka poskytuje jednu uživatelskou CAL, která opravňuje jednotlivého uživatele přistupovat k Windows Serveru z libovolného zařízení (například když se zaměstnanec připojuje k serveru z jednoho počítače v práci a z jiného doma). K dispozici jsou také CALy pro zařízení, sloužící k licencování počítačů, a licence pro externí připojení (ECL) sloužící k licencování většího počtu externích uživatelů.

Doplňující informace

Další informace o dostupných vydáních systému Windows Server a o požadavcích na serverové a klientské licence naleznete v dokumentu Průvodce licencemi a edicemi Windows Server.

Pouze licence

Tato licence nevyžaduje média, licenční klíče ani kódy nastavení.

Licence CAL, ECL a licence pro správu (ML) nabízené prostřednictvím TechSoup jsou vždy určeny pro aktuálně nabízenou verzi serverového softwaru. Tyto licence však mohou být použity i s dřívějšími verzemi serverového softwaru.

Softwarová záruka

Podle zásad programu Software Assurance máte právo nainstalovat jakoukoli novou verzi produktů, na které se vztahuje smlouva, během doby její platnosti.

Requirements: 

Systémové požadavky

 • Žádné
Windows Server CALs.png
Windows Server Standard.png

Windows Server Standard (Discounted)

Popis: 

Windows Server Standard je serverový operační systém, který počítači umožňuje zastávat síťové role jako tiskový server, doménový řadič, webový server a souborový server. Jako serverový operační systém je také platformou pro další samostatně pořizované serverové aplikace - např. Exchange Server nebo SQL Server. Edice Standard je určena pro malé až střední organizace s fyzickým nebo mírně virtualizovaným serverovým prostředím.

Tato nabídka poskytuje licence pro systém Windows Server Standard pro dvě jádra. Windows Server vyžaduje licence pro minimálně 8 jader na každý fyzický procesor a pro minimálně 16 jader na každý server. Edice Standard umožňuje až dvě virtuální instance serverového softwaru, pokud jsou zalicencována všechna jádra serveru. Další licenční informace naleznete v dokumentu Průvodce licencemi a edicemi Windows Server.

Jaké verze jsou k dispozici?

Můžete si vybrat a stáhnout aktuální verzi nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Můžete zjistit, která verze je aktuální na stránce Aktuální verze produktů společnosti Microsoft. Kromě toho si můžete stáhnout software v libovolném jazyce, který je k dispozici.

Přínosy pro organizaci

Pokud již máte zkušenosti se systémovou administrací, můžete Windows Server využít pro:

 • spuštění více serverových rolí a různých operačních systémů na jednom serveru
 • snížení množství hardwaru potřebného ke spuštění serverových úloh
 • minimalizaci času potřebného k nastavení hardwaru a softwaru a pro reprodukci testovacích prostředí

Hlavní funkce

 • Virtualizace serverů: Systém Windows Server poskytuje nástroje pro vytváření a správu virtualizovaného serverového prostředí. Virtuální zařízení můžete replikovat z jednoho místa na druhé bez použití sdíleného úložiště, diskových polí či jiných replikačních technologií.
 • Správa serveru: Server Core a Nano Server poskytují minimální prostředí pro běh specifických serverových rolí. Tyto role je pak možné snadněji udržovat a spravovat a jsou méně vystaveny útokům. Administrátoři mohou společně spravovat skupiny serverů z jedné integrované konzoly.
 • Integrované služby: Windows Server poskytuje jednotnou platformu pro publikování na webu, která integruje služby IIS, ASP.NET a Windows Communication Foundation a také podporuje službu SharePoint Services.
 • Zálohy pro případ selhání: Administrátoři mohou minimalizovat narušení dostupnosti služeb a aplikací vytvořením redundantního serverového prostředí s dynamickým přidělováním hardwaru.
 • DirectAccess: Tato funkce zabezpečeného spojení umožňuje přístup do sítě z libovolného počítače nebo zařízení. Je rychlejší než typické připojení VPN a poskytuje přístup ke sdíleným souborům, místním zařízením a jiným prostředkům mimo areál.

Získání (stažení) produktu

Instalace tohoto produktu vyžaduje stažení z Centra služeb Microsoft Volume Licensing Service (VLSC) a zadání licenčního klíče. Můžete stáhnout libovolnou dostupnou verzi, nebo jazykovou mutaci pro váš produkt.

Licenční klíč umožňuje instalaci produktu na tolik počítačů, na kolik jste získali licence. Množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od společnosti TechSoup po vyžádání tohoto produktu.

Očekávejte dva emaily:

 1. Až bude vaše žádost schválena, společnost TechSoup vám pošle zprávu na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste požádali, a poskytne vám informace o tom, jak používat VLSC, jakmile společnost Microsoft přijme vaši licenční smlouvu. Ujistěte se, že e-mailová adresa ve vašich informacích o organizaci je aktuální prostřednictvím návštěvy vašeho účtu.
 2. Společnost Microsoft pošle e-mail, který uvítá vaši organizaci do VLSC. Tento e-mail bude znamenat, že společnost Microsoft přijala Vaší licenční smlouvu. Po obdržení tohoto e-mailu budete moci postupovat podle kroků v prvním e-mailu, který jste obdrželi od TechSoup, abyste získali váš produkt prostřednictvím VLSC.

Softwarová záruka

Podle zásad programu Software Assurance máte právo nainstalovat jakoukoli novou verzi produktů, na které se vztahuje smlouva, během doby její platnosti.

Windows Server Standard.png
Windows Server Essentials.png

Windows Server Essentials (Discounted)

Popis: 

Windows Server Essentials je edice operačního systému Windows Server určená pro malé organizace, které mají do 25 uživatelů a 50 zařízení. Po instalaci na hardwarový server si systém automaticky nastaví síťové role jako tiskový server, doménový řadič, webový server a souborový server.

Tato nabídka zahrnuje jednu serverovou licenci pro provoz softwaru na jednom serveru s nejvýše dvěma fyzickými procesory. K licencovanému serveru se může připojit až 25 uživatelů a až 50 zařízení. Nejsou potřeba žádné klientské přístupové licence (CAL). Další informace o dostupných vydáních systému Windows Server a o požadavcích na serverové a klientské licence naleznete v dokumentu Průvodce licencemi a edicemi Windows Server.

Jaké verze jsou k dispozici?

Můžete si vybrat a stáhnout aktuální verzi nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Můžete zjistit, která verze je aktuální na stránce Aktuální verze produktů společnosti Microsoft. Kromě toho si můžete stáhnout software v libovolném jazyce, který je k dispozici.

Přínosy pro organizaci

Pokud máte nějaké zkušenosti se systémovou administrací, můžete Windows Server Essentials využít pro:

 • Nastavení prvního serveru vaší organizace, který může být použit samostatně nebo jako primární server v prostředí s více servery
 • Podporu běžných IT scénářů jako sdílení složek a tiskáren, vzdálený přístup, podporu pro mobilní zařízení a nástroje pro zálohování / obnovu
 • Poskytování přístupu ke cloudovým službám jako Office 365

Hlavní funkce

 • Technologie Windows Serveru ve verzi Essentials obsahují základní technologie systému Windows Server. Nezahrnuje funkce vhodné pro střední a velké podniky, jako je virtualizace Hyper-V nebo možnosti instalace Server Core nebo Nano Core.
 • Zjednodušená konzola pro správu: pomocí ovládacího panelu Dashboard mohou administrátoři spravovat běžné IT úkoly a zobrazovat informace o bezpečnosti a zabezpečení klientských počítačů a serverů v síti. Na položky, které vyžadují pozornost, vás upozorní oznámení.
 • Vzdálený přístup: DirectAccess umožňuje bezpečný přístup do sítě z libovolného počítače nebo zařízení bez připojení přes VPN. Vzdálený webový přístup poskytuje každému uživateli s webovým prohlížečem zabezpečený přístup k e-mailům, interním webům, sdíleným složkám, organizačním a administračním odkazům a počítačům v síti.
 • Ochrana dat: Můžete provést kompletní zálohování a obnovu systému na serveru i klientských zařízeních. Storage Spaces vám umožňují vytvářet virtuální disky z různých pevných disků a se specifikovanými úrovněmi odolnosti.
 • Integrace do cloudu: Software je navržen pro jednoduchou integraci s cloudovými službami jako Azure Backup a Office 365.

Získání (stažení) produktu

Instalace tohoto produktu vyžaduje stažení z Centra služeb Microsoft Volume Licensing Service (VLSC) a zadání licenčního klíče. Můžete stáhnout libovolnou dostupnou verzi, nebo jazykovou mutaci pro váš produkt.

Licenční klíč umožňuje instalaci produktu na tolik počítačů, na kolik jste získali licence. Množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od společnosti TechSoup po vyžádání tohoto produktu.

Očekávejte dva emaily:

 1. Až bude vaše žádost schválena, společnost TechSoup vám pošle zprávu na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste požádali, a poskytne vám informace o tom, jak používat VLSC, jakmile společnost Microsoft přijme vaši licenční smlouvu. Ujistěte se, že e-mailová adresa ve vašich informacích o organizaci je aktuální prostřednictvím návštěvy vašeho účtu.
 2. Společnost Microsoft pošle e-mail, který uvítá vaši organizaci do VLSC. Tento e-mail bude znamenat, že společnost Microsoft přijala Vaší licenční smlouvu. Po obdržení tohoto e-mailu budete moci postupovat podle kroků v prvním e-mailu, který jste obdrželi od TechSoup, abyste získali váš produkt prostřednictvím VLSC.

Softwarová záruka

Podle zásad programu Software Assurance máte právo nainstalovat jakoukoli novou verzi produktů, na které se vztahuje smlouva, během doby její platnosti.

Windows Server Essentials.png
Windows Server CALs.png

Windows Server External Connector License (Discounted)

Popis: 

Windows Server is Microsoft's solution for workgroup file, print, and communication servers, as well as for Internet content delivery. If an organization has a large number of authenticated external Internet users accessing Windows Server or utilizing Windows Services, an external connector license (ECL) allows an unlimited number of simultaneous connections.

This offer provides one ECL for Windows Server. For a small number of authenticated external users, a more economical solution might be to acquire client access licenses (CALs) for the maximum number of simultaneous connections expected. Please note that an organization with an ECL still has to acquire CALs for the internal devices accessing the server. No license is required for anonymous Internet users.

Additional Information

For additional information about the available editions of Windows Server and the server and client licensing requirements, see the Guide to Windows Server Editions and Licensing.

License Only

This license does not require media, license keys, or setup codes.

CALs, ECLs, and management licenses (MLs) offered through TechSoup are always for the currently offered version of the server software. However, these licenses can also be used with earlier versions of the server software.

Software Assurance

Under the Software Assurance program, you have the right to install any new release of products covered in the agreement during the term of your coverage.

Requirements: 

System Requirements

 • None
Windows Server CALs.png
Windows Server CALs.png

Windows Server Device CAL (Discounted)

Popis: 

Windows Server je řešení společnosti Microsoft pro souborové, tiskové a komunikační servery pro pracovní skupiny i pro poskytování internetového obsahu. Pro každé zařízení, které k Windows Serveru přistupuje kvůli souborovým, tiskovým a terminálovým službám nebo službám vzdáleného přístupu, je zapotřebí klientská přístupová licence (CAL). Ta je potřeba také pro všechna ověřená zařízení, která k Windows Serveru přistupují jako k webovému nebo aplikačnímu serveru.

Tato nabídka obsahuje jednu CAL pro zařízení, která umožňuje jednomu počítači přistupovat k Windows Serveru bez ohledu na počet uživatelů (například na sdílené pracovní stanici). K dispozici jsou také CALy pro uživatele, sloužící k licencování jednotlivců, a licence pro externí připojení (ECL) sloužící k licencování většího počtu externích uživatelů.

Doplňující informace

Další informace o dostupných vydáních systému Windows Server a o požadavcích na serverové a klientské licence naleznete v dokumentu Průvodce licencemi a edicemi Windows Server.

Pouze licence

Tato licence nevyžaduje média, licenční klíče ani kódy nastavení.

Licence CAL, ECL a licence pro správu (ML) nabízené prostřednictvím TechSoup jsou vždy určeny pro aktuálně nabízenou verzi serverového softwaru. Tyto licence však mohou být použity i s dřívějšími verzemi serverového softwaru.

Softwarová záruka

Podle zásad programu Software Assurance máte právo nainstalovat jakoukoli novou verzi produktů, na které se vztahuje smlouva, během doby její platnosti.

Requirements: 

Systémové požadavky

 • Žádné
Windows Server CALs.png
Windows Server Datacenter.png

Windows Server Datacenter (Discounted)

Popis: 

Windows Server Datacenter je serverový operační systém, který počítači umožňuje zastávat síťové role jako tiskový server, doménový řadič, webový server a souborový server. Jako serverový operační systém je také platformou pro další samostatně pořizované serverové aplikace - např. Exchange Server nebo SQL Server. Edice Datacenter je určena pro organizace s velkou pracovní zátěží a se silně virtualizovaným serverovým prostředím.

Tato nabídka poskytuje licence pro systém Windows Server Datacenter pro dvě jádra. Windows Server vyžaduje licence pro minimálně 8 jader na každý fyzický procesor a pro minimálně 16 jader na každý server. Edice Datacenter umožňuje neomezený počet virtuálních instancí serverového softwaru, pokud jsou zalicencována všechna jádra serveru. Další licenční informace naleznete v dokumentu Průvodce licencemi a edicemi Windows Server.

Jaké verze jsou k dispozici?

Můžete si vybrat a stáhnout aktuální verzi nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Můžete zjistit, která verze je aktuální na stránce Aktuální verze produktů společnosti Microsoft. Kromě toho si můžete stáhnout software v libovolném jazyce, který je k dispozici.

Přínosy pro organizaci

Pokud již máte zkušenosti se systémovou administrací, můžete Windows Server využít pro:

 • spuštění více serverových rolí a různých operačních systémů na jednom serveru
 • snížení množství hardwaru potřebného ke spuštění serverových úloh
 • minimalizaci času potřebného k nastavení hardwaru a softwaru a pro reprodukci testovacích prostředí

Hlavní funkce

 • Virtualizace serverů: Systém Windows Server poskytuje nástroje pro vytváření a správu virtualizovaného serverového prostředí. Virtuální zařízení můžete replikovat z jednoho místa na druhé bez použití sdíleného úložiště, diskových polí či jiných replikačních technologií. Edice Datacenter umožňuje vytvářet šifrované virtuální počítače.
 • Správa serveru: Server Core a Nano Server poskytují minimální prostředí pro běh specifických serverových rolí. Tyto role je pak možné snadněji udržovat a spravovat a jsou méně vystaveny útokům. Administrátoři mohou společně spravovat skupiny serverů z jedné integrované konzoly.
 • Integrované služby: Windows Server poskytuje jednotnou platformu pro publikování na webu, která integruje služby IIS, ASP.NET a Windows Communication Foundation a také podporuje službu SharePoint Services.
 • Zálohy pro případ selhání: Administrátoři mohou minimalizovat narušení dostupnosti služeb a aplikací vytvořením redundantního serverového prostředí s dynamickým přidělováním hardwaru.
 • DirectAccess: Tato funkce zabezpečeného spojení umožňuje přístup do sítě z libovolného počítače nebo zařízení. Je rychlejší než typické připojení VPN a poskytuje přístup ke sdíleným souborům, místním zařízením a jiným prostředkům mimo areál.

Získání (stažení) produktu

Instalace tohoto produktu vyžaduje stažení z Centra služeb Microsoft Volume Licensing Service (VLSC) a zadání licenčního klíče. Můžete stáhnout libovolnou dostupnou verzi, nebo jazykovou mutaci pro váš produkt.

Licenční klíč umožňuje instalaci produktu na tolik počítačů, na kolik jste získali licence. Množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od společnosti TechSoup po vyžádání tohoto produktu.

Očekávejte dva emaily:

 1. Až bude vaše žádost schválena, společnost TechSoup vám pošle zprávu na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste požádali, a poskytne vám informace o tom, jak používat VLSC, jakmile společnost Microsoft přijme vaši licenční smlouvu. Ujistěte se, že e-mailová adresa ve vašich informacích o organizaci je aktuální prostřednictvím návštěvy vašeho účtu.
 2. Společnost Microsoft pošle e-mail, který uvítá vaši organizaci do VLSC. Tento e-mail bude znamenat, že společnost Microsoft přijala Vaší licenční smlouvu. Po obdržení tohoto e-mailu budete moci postupovat podle kroků v prvním e-mailu, který jste obdrželi od TechSoup, abyste získali váš produkt prostřednictvím VLSC.

Softwarová záruka

Podle zásad programu Software Assurance máte právo nainstalovat jakoukoli novou verzi produktů, na které se vztahuje smlouva, během doby její platnosti.

Windows Server Datacenter.png
Windows Server CALs.png

Windows Remote Desktop Services – User CAL (Discounted)

Popis: 

Služby vzdálené plochy systému Windows jsou technologie umožňující uživatelům vzdáleně spouštět aplikace na serveru Windows Server. To lze provést z široké škály zařízení přes prakticky libovolný typ síťového připojení. Klienti jsou k dispozici pro různé operační systémy a lze je stáhnout z webových stránek společnosti Microsoft. Pro každé zařízení nebo uživatele, kteří přistupují ke Službám vzdálené plochy Windows, je vyžadována klientská přístupová licence (CAL) pro Služby vzdálené plochy Windows.

Tato nabídka obsahuje jednu uživatelskou CAL. Uživatelská CAL opravňuje uživateli přistupovat ke Službám vzdálené plochy Windows z libovolného zařízení. Například pro případ, kdy zaměstnanec přistupuje k serveru z jednoho počítače v práci a z dalšího doma. K dispozici jsou také CALy pro zařízení, sloužící k licencování počítačů, a licence pro externí připojení (ECL) sloužící k licencování většího počtu externích uživatelů. Mějte prosím na paměti, že si organizace kromě CALů pro Služby vzdálené plochy Windows musí zajistit také CALy pro Windows Server pro všechny uživatele i zařízení, přistupující k Windows Serveru.

Doplňující informace

Další informace o dostupných vydáních systému Windows Server a o požadavcích na serverové a klientské licence naleznete v dokumentu Průvodce licencemi a edicemi Windows Server.

Pouze licence

Tato licence nevyžaduje média, licenční klíče ani kódy nastavení.

Licence CAL, ECL a licence pro správu (ML) nabízené prostřednictvím TechSoup jsou vždy určeny pro aktuálně nabízenou verzi serverového softwaru. Tyto licence však mohou být použity i s dřívějšími verzemi serverového softwaru.

Získání (stažení) produktu

CALy pro Služby vzdálené plochy Windows se liší od ostatních CALů pro Windows Server, protože je k jejich instalaci nutný licenční klíč z Volume Licensing Service Center (VLSC).

Očekávejte dva e-maily:

 1. Až bude vaše žádost schválena, společnost TechSoup vám pošle zprávu na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste požádali, a poskytne vám informace o tom, jak používat VLSC, jakmile společnost Microsoft přijme vaši licenční smlouvu. Ujistěte se, že e-mailová adresa ve vašich informacích o organizaci je aktuální prostřednictvím návštěvy vašeho účtu.
 2. Společnost Microsoft pošle e-mail, který uvítá vaši organizaci do VLSC. Tento e-mail bude znamenat, že společnost Microsoft přijala Vaší licenční smlouvu. Po obdržení tohoto e-mailu budete moci postupovat podle kroků v prvním e-mailu, který jste obdrželi od TechSoup, abyste získali váš produkt prostřednictvím VLSC.

Softwarová záruka

Podle zásad programu Software Assurance máte právo nainstalovat jakoukoli novou verzi produktů, na které se vztahuje smlouva, během doby její platnosti.

Requirements: 
Windows Server CALs.png
Windows Server CALs.png

Windows Remote Desktop Services – External Connector License (Discounted)

Popis: 

Služby vzdálené plochy systému Windows jsou technologie umožňující uživatelům vzdáleně spouštět aplikace na serveru Windows Server. To lze provést z široké škály zařízení přes prakticky libovolný typ síťového připojení. Klienti jsou k dispozici pro různé operační systémy a lze je stáhnout z webových stránek společnosti Microsoft.

Licence pro externí konektory (ECL) umožňuje neomezený počet současných připojení.

Tato nabídka obsahuje jednu službu ECL pro služby vzdálené plochy Windows. ECL je nejvhodnější pro organizaci, která má velké množství ověřených externích uživatelů internetu, kteří přistupují ke službám vzdálené plochy Windows. Pro menší množství ověřených uživatelů může být ekonomičtějším řešením získat licence pro klientský přístup (CAL) pro maximální očekávaný počet současných připojení.

Mějte prosím na paměti, že si organizace se službou Remote Desktop Services ECL musí pro každou instanci systému Windows Server, ke které přistupují externí uživatelé, zajistit také ECL pro Windows Server. Licence CAL si musí zajistit rovněž pro interní zařízení, která k serveru přistupují. Pro anonymní uživatele Internetu není vyžadována žádná licence.

Dodatečné informace

Další informace o dostupných vydáních systému Windows Server a o požadavcích na serverové a klientské licence naleznete v dokumentu Průvodce licencemi a edicemi Windows Server.

Pouze licence

Tato licence nevyžaduje média, licenční klíče ani kódy nastavení.

Licence CAL, ECL a licence pro správu (ML) nabízené prostřednictvím TechSoup jsou vždy určeny pro aktuálně nabízenou verzi serverového softwaru. Tyto licence však mohou být použity i s dřívějšími verzemi serverového softwaru.

Softwarová záruka

Podle zásad programu Software Assurance máte právo nainstalovat jakoukoli novou verzi produktů, na které se vztahuje smlouva, během doby její platnosti.

Requirements: 

Systémové požadavky

 • Žádné
Windows Server CALs.png
Windows Server CALs.png

Windows Remote Desktop Services – Device CAL (Discounted)

Popis: 

Služby vzdálené plochy systému Windows jsou technologie umožňující uživatelům vzdáleně spouštět aplikace na serveru Windows Server. To lze provést z široké škály zařízení přes prakticky libovolný typ síťového připojení. Klienti jsou k dispozici pro různé operační systémy a lze je stáhnout z webových stránek společnosti Microsoft. Pro každé zařízení nebo uživatele, kteří přistupují ke Službám vzdálené plochy Windows, je vyžadována klientská přístupová licence (CAL) pro Služby vzdálené plochy Windows.

Tato nabídka obsahuje jednu licenci pro zařízení. Tato nabídka obsahuje jednu CAL pro zařízení, která umožňuje jednomu počítači přistupovat ke službám vzdálené plochy Windows bez ohledu na počet uživatelů (například na sdílené pracovní stanici). K dispozici jsou také CALy pro uživatele, sloužící k licencování jednotlivců, a licence pro externí připojení (ECL) sloužící k licencování většího počtu externích uživatelů. Mějte prosím na paměti, že si organizace kromě CALů pro Služby vzdálené plochy Windows musí zajistit také CALy pro Windows Server pro všechny uživatele i zařízení, přistupující k Windows Serveru.

Doplňující informace

Další informace o dostupných vydáních systému Windows Server a o požadavcích na serverové a klientské licence naleznete v dokumentu Průvodce licencemi a edicemi Windows Server.

Pouze licence

Tato licence nevyžaduje média, licenční klíče ani kódy nastavení.

Licence CAL, ECL a licence pro správu (ML) nabízené prostřednictvím TechSoup jsou vždy určeny pro aktuálně nabízenou verzi serverového softwaru. Tyto licence však mohou být použity i s dřívějšími verzemi serverového softwaru.

Získání (stažení) produktu

CALy pro Služby vzdálené plochy Windows se liší od ostatních CALů pro Windows Server, protože je k jejich instalaci nutný licenční klíč z Volume Licensing Service Center (VLSC).

Očekávejte dva e-maily:

 1. Až bude vaše žádost schválena, společnost TechSoup vám pošle zprávu na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste požádali, a poskytne vám informace o tom, jak používat VLSC, jakmile společnost Microsoft přijme vaši licenční smlouvu. Ujistěte se, že e-mailová adresa ve vašich informacích o organizaci je aktuální prostřednictvím návštěvy vašeho účtu.
 2. Společnost Microsoft pošle e-mail, který uvítá vaši organizaci do VLSC. Tento e-mail bude znamenat, že společnost Microsoft přijala Vaší licenční smlouvu. Po obdržení tohoto e-mailu budete moci postupovat podle kroků v prvním e-mailu, který jste obdrželi od TechSoup, abyste získali váš produkt prostřednictvím VLSC.

Softwarová záruka

Podle zásad programu Software Assurance máte právo nainstalovat jakoukoli novou verzi produktů, na které se vztahuje smlouva, během doby její platnosti.

Requirements: 
Windows Server CALs.png
Windows Upgrade-GG.png

Windows Operating System Upgrade (Discounted)

Popis: 

Windows je desktopový operační systém společnosti Microsoft. Níže uvedený popis platí pro edice Enterprise, pokud však zažádáte o tento produkt, v multilicenčním centru Microsoft Volume Licensing Service Center si poté můžete vybrat, stáhnout a nainstalovat jak edici Enterprise, tak edici Pro.

Tato nabídka obsahuje jednu licenci pro upgrade systému Windows. Měli byste zažádat o jednu licenci pro každý počítač, u kterého se chystáte provést upgrade. Pro konkrétní licenční detaily si přečtěte Souhrn užívacích práv k produktu pro desktopové operační systémy.

Jaké verze jsou k dispozici?

Můžete si vybrat a stáhnout aktuální verzi nebo předchozí verzi tohoto softwaru. Můžete zjistit, která verze je aktuální na stránce Aktuální verze produktů společnosti Microsoft. Kromě toho si můžete stáhnout software v 32-bit nebo 64-bitové verzi a současně v jakékoliv dostupné jazykové verzi. Více informací k výběru verzi naleznete v této aktualitě.

Přínosy pro organizaci

Pokud již máte zkušenosti se systémovou administrací, můžete použít program Windows Enterprise se systémem Windows Server a:

 • poskytnout mobilním pracovníkům přístup k vaší organizační síti bez nutnosti VPN
 • umožnit zaměstnancům bezpečně nahrát bootovací verzi jejich systému Windows Enterprise na USB disk a přenést jej do jiných počítačů
 • zlepšit výkon sítě a minimalizovat využití šířky pásma

Pouze licence pro upgrade

Pouze některé edice operačního systému Windows mají nárok na upgrade licence v rámci multilicenčních smluv TechSoup se společností Microsoft. Podívejte se na systémové požadavky a ujistěte se, že Vaše zařízení lze upgradovat.

Pokud Váš přístroj nesplňuje požadavky na upgrade, můžete mít nárok na licenci plného operačního systému společnosti Microsoft Windows - Get Genuine.

Hlavní funkce

 • Všechny funkce systému Windows Pro: Windows Enterprise zahrnuje všechny funkce edice Windows Pro, včetně moderního rozhraní, aplikací, integrace do cloudu a zvýšené bezpečnosti.
 • DirectAccess: Externí pracovníci se mohou bezpečně připojit k v síti Vaší organizace, kdykoliv mají přístup k internetu, bez nutnosti VPN. IT administrátoři používající Windows Server mohou spravovat přenosné počítače tím, že aktualizují Nastavení zásad skupiny a mohou poté aktualizovat software, kdykoli je přenosný počítač připojen k Internetu.
 • Windows To Go: Můžete si vytvořit kopii Windows pracovního prostoru na USB disk. To umožňuje zaměstnancům bezpečně přenést verzi Windows Enterprise na jiné PC, bez ohledu na operační systém, který se na tomto počítači nachází. Zařízení musí splňovat požadavky Windows hardware certifikace.
 • BranchCache: Počítače ve Vaší organizaci mohou ukládat soubory, webové stránky a další obsah z centrálních serverů běžících na systému Windows Server do mezipaměti a tento obsah pak nemusí být opakovaně stahován skrze celou síť. To může minimalizovat provoz v síti mezi jednotlivými pobočkami a hlavní kanceláří.
 • Šifrování jednotky BitLocker: BitLocker dokáže rychleji zašifrovat pevný disk za účelem ochrany citlivých dat před přístupem neoprávněných uživatelů, kteří zacházejí s některým z počítačů Vaší organizace.
 • Ovládání zobrazení Start: Správci mohou přizpůsobit rozvržení nabídky Start, aby zajistili, že některé aplikace jsou snadněji přístupné, a také posílit konzistenci napříč všemi zařízeními.

Přečtěte si více o funkcích ve článku What's New in Windows 10 (článek je v angličitně).

Důležité informace k multilicencím

Pro aktivaci systému Windows může Vaše organizace volit mezi dvěma typy multilicenčních klíčů: Key Management Service (KMS) licenční klíč nebo Multiple Activation Key (MAK) Licenční klíč Key Management Service (KMS) pro Windows je vám k dispozici v mulitilicenčním centru VLSC jako výchozí, tedy je to jediný klíč, který tu uvidíte, pokud si nepožádáte o Multiple Activation Key (MAK).

KMS klíč vyžaduje pro aktivaci nejméně 25 počítačů v síti. Pokud má vaše organizace méně než 25 počítačů, použijte MAK klíč.

Získání (stažení) produktu

Instalace tohoto produktu vyžaduje stažení z Centra služeb Microsoft Volume Licensing Service (VLSC) a zadání licenčního klíče. Můžete stáhnout libovolnou dostupnou verzi, nebo jazykovou mutaci pro váš produkt.

Licenční klíč umožňuje instalaci produktu na tolik počítačů, na kolik jste získali licence. Množství je uvedeno v e-mailu, který obdržíte od společnosti TechSoup po vyžádání tohoto produktu.

Očekávejte dva emaily:

 1. Až bude vaše žádost schválena, společnost TechSoup vám pošle zprávu na e-mailovou adresu vaší organizace. Tento e-mail potvrdí počet licencí, o které jste požádali, a poskytne vám informace o tom, jak používat VLSC, jakmile společnost Microsoft přijme vaši licenční smlouvu. Ujistěte se, že e-mailová adresa ve vašich informacích o organizaci je aktuální prostřednictvím návštěvy vašeho účtu.
 2. Společnost Microsoft pošle e-mail, který uvítá vaši organizaci do VLSC. Tento e-mail bude znamenat, že společnost Microsoft přijala Vaší licenční smlouvu. Po obdržení tohoto e-mailu budete moci postupovat podle kroků v prvním e-mailu, který jste obdrželi od TechSoup, abyste získali váš produkt prostřednictvím VLSC.

Softwarová záruka

Podle zásad programu Software Assurance máte právo nainstalovat jakoukoli novou verzi produktů, na které se vztahuje smlouva, během doby její platnosti.

Requirements: 

System Requirements

 • Software:

  • To install this operating system, you must have a licensed installation of one of the following operating systems on the device where you are installing the upgrade:
   • Windows 10 Pro
   • Windows 8 Enterprise or Pro
   • Windows 7 Enterprise, Professional, or Ultimate
   • Windows Vista Enterprise, Business, or Ultimate
   • Windows XP Professional or Tablet PC
   • Windows 2000 Professional
   • Windows NT Workstation 4.0
   • Windows 98 SE
  • You cannot upgrade from any Home edition of Windows.
 • Hardware:
  • 1-GHz (or higher) 32-bit (x86) or 64-bit processor
  • 1 GB or more RAM for 32-bit; 2 GB or more for 64-bit
  • 16 GB available hard-disk space for 32-bit; 20 GB for 64-bit
  • 800x600-pixel (or higher) display
  • DirectX 9 graphics device with Windows Display Driver Model (WDDM) 1.0 or later driver
 • Additional requirements to use certain features. See the full system requirements.
 • Product functionality and appearance might vary with system configuration.
Windows Upgrade-GG.png

TechSoup v číslech - jak už jsme pomohli?

4 375

registrovaných neziskovek

426 miliónů Kč

hodnota zprostředkovaných produktů

48 883

zprostředkovaných licencí a hardwaru