• Množství: organizace může zažádat maximálně o 5 uživatelských licencí během jednoho fiskálního roku (1. červenec až 30. červen).
 • Rozpočet: roční rozpočet žádající organizace nesmí přesáhnout 5 miliónů USD (cca 130 miliónů Kč).
 • Pouze pro neziskové organizace: nabízený produkt je dostupný pouze pro oprávněné neziskové organizace podle pravidel programu TechSoup.
 • Neoprávněné typy organizací: následující typy organizaci NEJSOU oprávněné žádat o produkty v tomto programu:
  • školy a univerzity,
  • vzájemné organizace,
  • nadace,
  • profesionální sportovní kluby a soutěže,
  • vládní/státní organizace a agentury,
  • podnikatelské a profesní organizace,
  • zaměstnanecké nebo členské organizace,
  • zdravotní služby a související; výjimkou jsou organizace poskytující pomoc postiženým lidem nebo zdravotnickou záchrannou službu,
  • náboženské organizace bez sekulární činnosti. Sekulární činnost je definovaná jako činnost oddělená od církevní či náboženské činnosti organizace a jsou v rámci ní poskytovány služby klientům bez ohledu na jejich víru a víra či specifické náboženství nejsou klientům vnucovány.
 • Pravidla a podmínky: organizace, která žádá o produkt Tableau musí souhlasit se všemi souvisejícími podmínkami služeb, včetně podmínek uvedených zde: Tableau End User License Agreement.
 • Antidiskriminační politika: organizace, která obhajuje, podporuje nebo praktikuje diskriminaci na základě věku, etnického původu, pohlaví, národnosti, zdravotního postižení, rasy, vzhledu, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo socioekonomického statusu není oprávněná účasti na tomto programu a využití nabídky. Organizace musí být schopná a ochotná doložit, že nediskriminuje na základě žádné z uvedených charakteristik.
 • Případová studie: přijímající organizace musí být schopná a ochotná poskytnout společnosti Tableau informace potřebné k vytvoření případové studie.
 • Distribuce produktů:
  • Produkty budou v rámci tohoto programu distribuovány pouze oprávněným organizacím, nikoli jednotlivcům.
  • Přijímající organizace nemůže produkty Tableau jakkoliv převádět či prodávat.